Copy
Nieuwsbrief Stadsvarkens, december 2016
klik hier voor de webversie
Beste <<First Name>> <<Last Name>>
U ontvangt de nieuwsbrief van Stichting Stadsvarkens omdat u zich hiervoor heeft aangemeld of vanwege uw betrokkenheid bij Stadsvarkens.
(Heeft u geen interesse, dan kunt u zich onderaan de brief afmelden)

De slacht komt dichterbij - 1

Jannie Levasier
Het doel van de Stichting Stadsvarkens is mensen bewust maken van de waarde van voedsel. In ons geval komt het vlees van Tommie, Harrold, Billie of van Thea, dieren die we kennen, waar we van houden. Wie heeft er niet mee geknuffeld. Het slachten komt nu heel dichtbij. Al weet ik dat de slacht erbij hoort, het blijft voor mij een gevoelig onderwerp. Iets dat ik toch maar het liefst voor me uitschuif. Dus daar moet ik nog eens goed over nadenken!
Het blijft voor mij een gevoelig onderwerp. Er vliegen allerlei vragen door mijn hoofd. Moeten ze nu geslacht worden of over een paar maanden als het voorjaar is? Slachten we alle varkens tegelijk of niet? Wat doen we met het vlees? Door wie laten we ze slachten?

Eind oktober hebben we al een 'kleine' slachterij bezocht. Voor mij is deze kleine slachterij toch een grote slachterij. Daar gaan veel varkens tegelijk een grote ruimte in en elke keer gaan er 4 á 5 varkens in een kleiner hok. Daar zitten ze dan bij elkaar tot ze de stroomtang op de kop krijgen. Daarna worden ze geslacht. Ik zou graag willen dat mijn, onze varkens niet in een groep naar de slachtbank geleid worden, ze zijn gewend om met zijn vieren te zijn. Daar worden ze misschien onrustig van of angstig. Ze hebben een goed leven gehad en moeten ook een goed eind krijgen. Aardige man hoor, de slager, hij slacht al dertig jaar, en kon zich zeker inleven hoe wij het beleven. Maar ik zoek graag even verder... [😉].
 

De slacht komt dichterbij - 2

Maut van Ommen
In het eerste artikel is duidelijk dat het kernteam zich in de afgelopen maanden heeft georiënteerd op slachters die onze varkens zouden ‘mogen’ slachten. We vinden het belangrijk dat de wijze waarop dit door de slachter gebeurt binnen de visie van Stichting Stadsvarkens past. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op de Slagerij van Dijk in Leersum http://www.slagerijvandijk.nl/, een nog kleinere slachterij dan die we eerder hebben bezocht.
 
Inmiddels is besloten dat eerst maar één varken wordt geslacht. We hebben nog geen ervaring met de slacht, we weten nog niet wat we wel en niet kunnen gebruiken van een Mangalica (bedenk dat ze uit heel veel meer vet bestaan dan de bekende slachtvarkens) en hoe we het vlees kunnen verdelen/verkopen.
Het soms ongewenste gedrag van Thea en alle onzekerheden rond het dekken en een nestje in de openbare ruimte, baart ons nog zorgen. De knop moet om, geen eigen nestje en Thea naar de slager.
 
Op vrijdag 13 januari wordt Thea geslacht door slagerij van Dijk.
Omdat de slager een beeld wil hebben van de leefomstandigheden van varkens die hij zal slachten, komt hij op 3 januari aan het einde van de middag een kijkje nemen bij de varkens. Hij wil dan ook uitleg geven aan de vrijwilligers over zijn visie op het slachten en de manier waarop hij dit uitvoert.
Wanneer Tommie, Harrold en Billie aan de beurt zijn, hebben we nog niet bedacht. Eerst maar ervaring opdoen.
Activiteiten en nieuws van de afgelopen periode
 
22 oktober - Overlijden Petra Oosterveld, Op zaterdag 22 oktober is medeoprichter van het eerste uur en bestuurslid Petra Oosterveld overleden. Met gedrevenheid heeft ze veel energie, tijd en passie in het project gestoken. Er zal voor haar een boom gepland worden op het terrein van de varkens, zodat Petra altijd bij ons zal zijn. lees meer

5 november - Maaltje met een Verhaaltje, In samenwerking met buurtcentrum De Velder en de organisatie "Maaltje met een Verhaaltje" is een thematisch 3-gangendiner geserveerd. Tussen de gangen door werden korte lezingen gegeven over voedselverspilling, het over voeren van reststromen aan de varkens (onderzoek van WUR-studenten) en de slacht van het gehele varken. Dit was de eerste gelegenheid waar Stadsvarkens het (ingekochte) Mangalica-vlees bereidde voor een groep mensen. Deze avond is zeer goed geland. Men was enthousiast en pleitte voor het herhalen van deze opzet. 

22 november - ANBI-status is toegekend, Stichting Stadsvarkens heeft de beschikking ontvangen dat vanaf 22 maart de stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat we erkend zijn als een organisatie die zich inzet voor het algemeen nut. Deze erkenning door de belastingdienst kan fiscaal voordeel voor zowel donateurs als voor de Stichting betekenen.

17 december - Klus- en opknapdag, Een groot aantal bomen zijn geknot, varkensstront is geruimd en de container voor opslag is nu definitief geplaatst en ingericht. De voerinrichting is aangepakt, waardoor er op een verharde ondergrond met meer rust voor mens en dier kan worden gevoerd. Op deze dag kijken we met trots en plezier terug. Tijdens deze klusdag is veel werk verzet en het terrein flink opgeknapt. Stadsvarkens is blij met de betrokkenheid, de gedrevenheid en inzet van al haar vrijwilligers.

17 december - Komst nieuwe biggen, In het Veldhuizerbos zijn vier biggen, twee vrouwtjes en twee mannetjes erbij gekomen. Om ook deze dieren niet anoniem te laten heeft de scouting heeft ze namen gegeven op één uitzondering. Ineke (man) is vernoemd naar degene die ons de gouden tip heeft gegeven waar de biggen te koop werden aangeboden. Verder hebben we: Henk (man), Debbie (vrouw) en John Mendez (vrouw, of misschien maar Jane Mendez?). Even kunnen de biggen leren van de oude varkens, die over niet te lange tijd naar het slachthuis gaan. lees meer

27 december - Tijdelijke schuilplaats voor de biggen, De volwassen varkens accepteren niet dat de biggen bij hen in het onderkomen de warmte en droogte opzoeken. De varkens en biggen blijven als twee aparte groepen van elkaar. Jos bouwt daarom een schuilplaats speciaal voor de biggen, waar ze graag gebruik van maken.

Wilt u ook Mangalica-vlees proeven?

Maut van Ommen
De slacht van onze eerste Mangalica, Thea dus, mag speciale aandacht krijgen. Er zal een groots maaltijd worden georganiseerd waarbij alle vrijwilligers, sponsoren, donoren, anders betrokkenen en geïnteresseerden (met of zonder aanhang) worden uitgenodigd. Voor de vegetariërs onder ons zal ook een bijzondere maaltijd bereid worden.
Hiervoor is Christian Weij benaderd, een Chef-kok uit Bennekom met veel ideeën, die zweert bij lokale, biologische producten. Hij vindt het daarbij belangrijk dat op een verantwoorde manier omgegaan wordt met dieren en zou zelf graag aan de slag gaan met Mangalica’s. Christian beleeft ook nog eens plezier aan kennisoverdracht en geeft daarom veel workshops.
Hoe het er allemaal uit gaat zien is nog in voorbereiding en de datum is bij het schrijven van deze nieuwsbrief nog niet bekend. We houden jullie op de hoogte.
 


 

13 januari 2017       Het eerste varken gaat naar de slachter
Thea gaat, zoals in deze nieuwsbrief is te lezen, als eerste naar de slachter. De keuze voor de slachter is met zorg genomen. Het transport en de begeleiding naar en bij de slacht zullen vrijwilligers van Stadsvarkens ook met zorg uitvoeren. De liefde en zorg zal niet stoppen, maar tot het eind onze varkens begeleiden.

28 januari 2017       Winter werkzaamheden in het bos
Er moet nog heel wat aan snoeiwerk in het bos gebeuren. Bomen knotten langs de akker, inkorten meidoornhaag aan spoorzijde en op hoogte brengen van de heg tussen Stadsvarkens en De Koekelt. Er is een begin gemaakt en dit is dag twee. Iedereen is welkom om ons erbij te helpen. Neem a.u.b. zelf zo veel mogelijk je eigen gereedschap mee, we hebben maar een beperkt aantal takkenscharen en -zagen. Mensen voor de catering, toezicht en andere kleine taken zijn ook welkom.

na 13 januari 2017       Het eerste Stadsvarkensdiner met eigen Mangalica-vlees
De datum is nog niet definitief, maar heel benieuwd zijn we naar het eigen vlees dat we terug zullen krijgen. Hoe zal het eruit zien, hoe is de smaak en kan ik wel van ons eigen varken genieten? In ieder geval iets om te delen met al onze vrijwilligers, donateurs, sponsoren en andere betrokkenen. Ook de niet vleeseters zijn welkom om van een bijzondere vegetarische maaltijd te genieten.

lees meer in agenda op de website
Facebook Stadsvarkens
Website Stadsvarkens
Heeft u geen interesse meer voor deze nieuwsbrief?
Dan kunt u met deze link u laten uitschrijven

Ons email adres is:
info@stadsvarkens.nl

Copyright © 2016 Stichting Stadsvarkens, All rights reserved.