Copy
Klicka här för att se e-posten i din webbläsare

  Vecka 1, 2020

Närmare än någonsin. Snart får vi resultatet av snart 8 års arbete. Planeringen med EFFECTS började alltså år 2012. Och resultatet kommer 2020. Vi pratar alltså om motsvarande två presidentvalsperioder. Men nu är vi nära.

Våra monitorer åker nu land och rike runt för att stänga alla center. Något man måste göra när man har en studie.

I januari kommer följande  sju center att stängas:
  1. Skövde (8 jan)
  2. Stockholms sjukhem (9 jan)
  3. Östersund (10 jan)
  4. Sahlgrenska (15 jan)
  5. Falun (17 jan)
  6. Malmö (21 jan)
  7. Uppsala (29 jan)
När detta är gjort, kan vi gå igenom de sista bitarna av data-tvätt (korrigering av uppenbart felaktiga data, hämtning av data som saknas med mera) och därefter frysa databasen. Då gör vi en sista kontroll av databasen och låser data vid en specifik tidpunkt. Det data vi har då kommer att datumstämplas så att extern granskare kan, om de så önskar, kontrollera vad vi kommit fram till.

Vi har fått indikationer på att flera center är sugna på nya studier. Och jag tror att det finns en liten lösning på det problemet.

Ber att få återkomma i kommande veckobrev i frågan.
Vad innebär följsamhet vid läkemedelsbehandling?
Vi mätte följsamhet till studieläkemedel vid fem tillfällen. Det lokala teamet frågade patinten eller anhörig eller ansvarig personal hur fta patienten tog studieläkemedlet. Frågor och möjliga svar framgår enligt tabellen nedan.
 
Tidpunkt Fråga (F) Möjliga svar (S)
Utskrivning F: Har patienten påbörjat studieläkemedlet?
S: Ja/nej; Om ja ange datum för första dosen. Om nej, ange skälet till varför.
En vecka (tele) F: Hur ofta tar patienten studieläkemedlet?
S: 7 dagar/vecka, 5-6 dagar/vecka, 3-4 dagar/vecka, 1-2 dagar/vecka, Gjort vissa uppehåll i medicineringen, slutat ta studieläkemedlet
En månad (tele) Identiskt såsom vid en vecka
Tre månader (återbesök) Identiskt såsom vid en vecka
Sex månader (återbesök) Identiskt såsom vid en vecka

Vi kommer att ange följsamhet som att en patient tar studieläkemedlet 7 dagar per vecka eller 5-6 dagar per vecka. Anledningen till att vi inte kräver att patienterna ska ta läkemedel varje dag, är att fluoxetin har lång halveringstid.
Upprepning av reklam: Markera den 12 - 15 maj 2020 i din kalender och dra ett streck därunder

Glöm inte att boka in ESO-WSC i Wien.
Vi kommer att ha ett enklare prövarmöte på plats. Detta år har vi ingen möjlighet att stödja deltagande. Medlen för EFFECTS kommer att vara förbrukade under nästkommande år och vi kommer att redovisa våra medel till Vetenskaprådet, sannolikt i slutet av 2020.

Glädjande nog har vi beviljats 700 000 kronor för 2020. Det betyder att vi kan köra hela året detta gasen i botten för att slutföra alla viktiga delprojekt.

Utöver detta har vi har erhållit mindre medel från STROKE-Riksförbundet och jag vi avser möjligen, lite hur det utvecklar sig, att söka medel för Hjärnfonden.Erik Lundström
Chief Investigator
EFFECTS
Chief Investigator Erik Lundström, Department of Neuroscience, Neurology, Uppsala University
Ingång 85, 2 trappor, Akademiska sjukhuset
Uppsala SE-751 85
Sweden

Add us to your address book


Copyright © 2020 EFFECTS, Informationen får användas fritt i icke-kommersiellt syfte.

Här kan du kan uppdatera dina uppgifter eller avregistrera dig.

Email Marketing Powered by Mailchimp