Copy
Klicka här för att se e-posten i din webbläsare

  Vecka 12, 2020

Arbetet är inte över.
Det har precis börjat.
Det är också ett sätt att se det på.

Snart har vi samlat in de sista data i EFFECTS. De sista 12-månaderskontrollerna görs i juni.
Men under tiden måste vi iordningställa databasen. Eller databaserna.

När vi planerade för studien så hade jag en lätt enfaldig syn på att det i princip bara var att trycka på några knappar i OpenClinica och så var det klart. Men trots att vi har ansträngt oss för att förenkla var det i praktiken inte så enkelt som jag trodde.

Den punkt som jag mest underskattat är det som kallas data management. När vi nu har jobbat med artikeln har jag upptäckt att den enklaste databasen tar tid.
Är alla data korrekta?
Saknas data?
Sedan ska det kodas och sätta etiketter (Label).Hur var det nu? Var 1=kvinna, 2=man. Allt måste bli korrekt.
Och hur gör vi i framtiden, för att alla ska kunna läsa våra data?
Vi behöver en ordbok för data, engelska Data Dictionary. Vi har börjat med detta lite smått, men nu måste vi sätta igång och göra det på allvar.

Per Näsman har gjort ett jättejobb för att iordningställa cirka 15 databaser.
Eva och Nina likaså.

Utöver pågår det ett arbete i Edinburgh för att förbereda poolning (sammanslagning) av data. Edinburgh ska göra en Data Dictionary som vi kommer att utgår ifrån. Det är ju viktigt att vi namnger variabler på ett likartat sätt.
Ålder
Kön
Brukar inte vara så svårt, och finns ju bara mätt vid ett tillfälle.

Sedan har vi ju många variabler som mäts vi upprepade tillfällen
NIHSS
MoCA
EQ-5D-5L

Här måste vi kunna veta vad vi menar med variabelnamnen om 2-3 år.


Erik Lundström
Chief Investigator
EFFECTS
Chief Investigator Erik Lundström, Department of Neuroscience, Neurology, Uppsala University
Ingång 85, 2 trappor, Akademiska sjukhuset
Uppsala SE-751 85
Sweden

Add us to your address book


Copyright © 2020 EFFECTS, Informationen får användas fritt i icke-kommersiellt syfte.

Här kan du kan uppdatera dina uppgifter eller avregistrera dig.

Email Marketing Powered by Mailchimp