Copy
Klicka här för att se e-posten i din webbläsare

  Vecka 38, 2019

I veckan blev det klart.
Eva Isaksson fick den 18 september sin första artikel som förste-författare accepterad. En milstolpe. Den heter:

Identifying important barriers to recruitment of patients in randomised clinical studies using a questionnaire for study personnel

Den kommer att finnas tillgänglig så snart den genomgått "editorial management", dvs typsättas (har rätt layout och dubbelkollas för eventuella stavfel). Och inte minst viktigt, vi måste betala en avgift för att få den publicerad eftersom det är Open Access. Open Acces innebär att den kommer att vara fritt tillgänglig för alla.

Flera av er som mottar detta mejl har varit delskapande då artikeln bygger på en enkätundersökning som vi gjorde för en tid sedan. Vi är extra stolta över att vi lyckades väva in en studie i en pågående studie, det kallas på engelska Study Within a Trial (SWAT).

Övriga medförfattare till artikeln var Per Wester, Ann-Charlotte Laska, Per Näsman och undertecknad.
Information inför stängning av studien
Det är så mycket vi måste hinna med.

I veckan träffade Eva och Nina våra monitorer. Monitorer har en viktig roll, bl.a. övervakar de att vi utför studien som planerat.

Under mötet diskuterade man möjligheten att stänga center så snabbt som möjligt efter att sista individerna är uppföljda.

Varför har vi bråttom med detta?

Det beror på att vi måste kunna ladda ned data och starta analysen så snart som möjligt.

Visserligen pågår en datatvätt just nu, men det kommer garanterat att tillkomma uppgifter som vi inte kan förutse. I görligaste mån är vår ambition att fråga center så lite som möjligt. Som exempel på detta har vi i dagarna gått in med ansökan till Riksstroke där vi begär uppgifterna om vilka individer som har behandlats med IV trombolys och trombektomi.

Tillbaka till stängningen av center, det här är ett meddelande från Eva och Nina.
 

För att underlätta stängning av centra och få tillgång till den data som krävs för att kunna presentera resultaten i vetenskaplig tidskrift parallellt med presentation på ESOC/WSO i maj 2020 behöver vi ligga steget före. Helst 3 steg före…

Vi önskar därmed starkt att alla stängningsbesök ska vara klara senast 31 januari 2020.

För att det ska bli möjligt behöver de centra som har patienter pågående i studien att tidigarelägga månad 6 besöket (enligt vårt protokoll maximalt tillåtet 14 dagar tidigare).

Telefonkontakten för månad 7 blir då också tidigare och kan i sin tur tidigareläggas 7 dagar. På så vis kommer de sista patienterna fullföljt 7 månader senast 7 januari 2020. Detta är förenligt med de tidsfönster som är angivet i EFFECTS protokoll.

Eva och Nina kommer kontakta de centra som inkluderat patienter i juni 2019 för att hjälpa till med en individuell tidsplan. Det är viktigt att ni ute på centra planerar detta och kontaktar era patienter i god tid så att det blir praktiskt genomförbart.

Stort tack för er hjälp med detta så att vi hinner få in alla data i tid! Vi jobbar lite i motvind då månad 6 och 7 ligger kring jul och nyår.

Våra monitorer tar kontakt med er i god tid när det det är dags för stängningsbesök för ert centra.

Hör av er om vi kan hjälpa till med något!

/Eva och Nina
Acknowledgement är nu spikat - om ingen har något att invända
Under veckan har vi gått igenom
  • Namn på PI
  • Klinik
  • Sjukhus-namn
På alla i EFFECTS som kommer att finnas i Acknowldegement. OBS att tidskriften vill att vi anger på detta sättet, med sjukhusnamn.

Utöver denna lista, kommer vi att ha en lista över alla som varit med i studien (co-PI = medprövare läkare, och Trial Nurses = alla sjuksköterskor). Den listan kommer lite längre fram.

Jag har reflekterat över det jag skrivit i tidigare brev och kanske har någon eller några trott att det bara är att sända in en artikel och så är allt klart. Men så är det naturligtvis inte. Man är inte alls garanterad av att komma med i tidskrifter. Tvärtom. Det är i sanning en kamp.

Egentligen skulle jag ha börjat med att förklara VARFÖR vi ska försöka att publicera en Update.

Så här skriver de själva i en Editorial i Trials:

“When amendments are made to the protocol after its publication in Trials, we encourage the authors to submit an ‘Update’, an article type that enables authors to modify the published record.”

Detta stämmer bra på EFFECTS. Vi har under resans gång gjort 7 amendments och för att göra den processen transparent, är det viktigt med en Update.

Ytterligare skäl är att vi vill beskriva den kontext (miljö och sammanhang) som studien bedrevs i, för att kunna avgöra hur generaliserbar studien är i andra miljöer.

Till sist, EFFECTS inkluderade flera extra saker (mätning av kognition med MoCA, fördjupad mätning av depression, notering av fysisk aktivitet) som tarvar en djupare beskrivning.

Vänligen gå igenom listan nedan och mejla mig om något är fel!

Acknowledgements
We would like to acknowledge all patients in the EFFECTS study as well as all in the EFFECTS Trial Collaboration: Ann Charlotte Laska, Department of Neurology, Danderyd Hospital; Bjarni Gudmundsson, Department of Neurology, Karolinska University Hospital Solna; Björn Cederin, Department of Medicine, Skaraborg Hospital Skövde; Magnus Esbjörnsson, Department of Internal Medicine, Hässleholm Hospital; Bernice Wiberg, Department of Public Health and Caring Sciences, Geriatrics, Uppsala University Hospital; Maria Lantz, Department of Neurology, Karolinska University Hospital Huddinge; Jörg Teichert, Department of Medicine, Mora Hospital; Magnus Bergmann, Department of Medicine, Falu Hospital; Lennart Welin, Department of Medicine, Skaraborg Hospital Lidköping; Ulrika Löfmark, Department of Neurology, Capio S:t Göran Hospital; Sven-Erik Bysell, Department of Medicine, Visby Hospital; Xiaolei Hu, Department of Community Medicine and Rehabilitation, University Hospital of Umeå; Axel Andersson, Department of Medicine and Rehabilitation, Central Hospital Kristianstad; Moa Gunnarsson, Department of Medicine, Norrtälje Hospital; Pernilla Sandgren, Department of Neurology and Stroke, Helsingborg Hospital; Eva Ask, Department of Neurology, Skåne University Hospital Malmö; Peter Thomasson-Sommer, Department of Neurology, Halland Hospital Halmstad; Bo Danielsson, Department of Medicine, Mälarsjukhuset Eskilstuna; Liisa Hopia, Rehab Station Stockholm; Andreas Arvidsson, Department of Neurology, Skåne University Hospital Lund; Fredrik Björck, Department of Neurology, Sundsvall Hospital; Anke Brederlau, Department of Neurology, Sahlgrenska University Hospital; Trandur Ulfarsson, Högsbo Rehabilitation Hospital; Mehran Taklif, Stora Sköndal Neurologic Rehabilitation Clinic; Magnus Gibson, Department of Heart, Neurology and Rehabilitation, Östersund Hospital; Brita Eklund, Department of Medicine, Alingsås Hospital; Björn Hedström, Department of Stroke and Rehabilitation, Ängelholm Hospital; Ellinore Richardsson, Stockholm Sjukhem Neurologic Rehabilitation Center; Daniel Merrick, Rehabilitation Medicine, Örebro University Hospital; Per Broman, Department of Neurology and Rehabilitation, Northern Älvsborg County Hospital; Max Mademyr-Larsson, Stockholm Sjukhem Geriatrics; Andreas Ranhem, Department of Medicine, Västmanland Hospital Västerås; Camilla Ronnheden, Dalen Hospital; Martin Johansson, Department of Medicine, Lindesberg Hospital; Anette Onkenhout, Department of Medicine, Hudiksvall Hospital. All from Sweden.


Erik Lundström
Chief Investigator
EFFECTS
Chief Investigator Erik Lundström, Department of Neuroscience, Neurology, Uppsala University
Ingång 85, 2 trappor, Akademiska sjukhuset
Uppsala SE-751 85
Sweden

Add us to your address book


Copyright © 2019 EFFECTS, Informationen får användas fritt i icke-kommersiellt syfte.

Här kan du kan uppdatera dina uppgifter eller avregistrera dig.

Email Marketing Powered by Mailchimp