Copy
Klicka här för att se e-posten i din webbläsare

  Vecka 21, 2020

Nu ligger en inspelning av webinariet ute, där du lyssna  EFFECTS, AFFINITYS och de tre andra föredragen.

Du kan också ladda ned presentationen som en pdf-fil via denna länk.

Resultaten från våra 3 systerstudier FOCUS, EFFECTS och AFFINITY är mycket lika
Äntligen.
Äntligen kan vi prata om resultaten för EFFECTS.

Det som slår mig är att de är så oerhört samstämmiga.
När det gäller det primära utfallsmåttet - den modifierade Rankinskalan - är de nästan identiska ned på andra decimalen.
  • FOCUS common Odds Ratio 0.95 [95% CI 0.84 to 1.08]; p=0.45. 
  • EFFECTS common Odds Ratio 0.94 [95% CI 0.78 to 1.13]; p=0·42
  • AFFINITY common Odds Ratio 0.94 [95%CI: 0.76 to 1.15]; p= 0.53
Hur ska man tolka common Odds Ratio?
Om common Odds Ratio (cOR) hade varit över 1.0, skulle det betyda att fluoxetine förbättrade utfallet, mätt med den modifierade Rankin-skalan.
Nu var cOR mindre än 1.0, vilket skulle tolkas som att placebo var bättre.
Samtidigt passerade konfidensintervallen (CI) 1.0, vilket ska tolkas som att studien var neutral.

EFFECTS var alltså inte en negativ studie. Utan neutral.

Vi kommer att sammanföra data för de tre studierna, för att kunna göra subgruppsanalyser. Finns det, trots allt, inte en effekt för den allvarligaste stroke, med högre poäng på NIHSS?

Medainvärdet för NIHSS i EFFECTS var 3. Medelvärdet 4,5 poäng.
FLAME, som visade en positiv effekt av fluoxetin, hade ett medelvärde på 13 på NIHSS. Mycket mer allvarlig stroke. Dessutom var medelvärdet av motorpoängen i FLAME nästan 10 poäng. När man gör sin NIHSS-skattning kan man maximalt ge 4 poäng för arm, 4 för ben och 3 för ansikte (facialis), givet det fakta att nästan alla har en svaghet på en sida av kroppen, höger eller vänster. Det betyder att medelpoängen för motoriken var nästan maximal, 10 av 11 möjliga poäng.

Se tabellen nedan, som kommer från FLAME-studien.

Utöver detta, kan man notera att nästan alla individer (97%) klassades som mRS 4 till 5 vid inkluderingen, alltså mycket påverkade av sin stroke.
I vare sig FOCUS, AFFINTIY eller EFFECTS har vi måttet mRS vid inkluderingen.

Man brukar säga att mRS inte är ett baslinjemått, utan ett utfallsmått.

Under alla förutsättningar var patienterna i FLAME mycket påverkade vid inkluderingen.
 


Erik Lundström
Chief Investigator
EFFECTS
Chief Investigator Erik Lundström, Department of Neuroscience, Neurology, Uppsala University
Ingång 85, 2 trappor, Akademiska sjukhuset
Uppsala SE-751 85
Sweden

Add us to your address book


Copyright © 2020 EFFECTS, Informationen får användas fritt i icke-kommersiellt syfte.

Här kan du kan uppdatera dina uppgifter eller avregistrera dig.

Email Marketing Powered by Mailchimp