Copy
Klicka här för att se e-posten i din webbläsare

  Vecka 11, 2020

Förra veckan - framgång.
Denna vecka nederlag.
Eller i vart fall, uppskjutet.

Två dagar efter att vi får vårt Abstract till ESOC WSC conference i Wien, meddelar man att kongressen är uppskjuten till början av november

Måste erkänna att jag blev ledsen. Det har varit min målbild under de senaste 5 åren, att få berätta om det arbete som vid har gjort här i Sverige. Att kunna visa att det går att genomföra en stor RCT i Sverige.

I skrivande stund vet jag inte hur det blir. Kanske kan vi få förmånen att presentera i november.
Men det kommer inte att bli som vi planerat, med en samtida publikation av huvudresultatet. Vi kan inte vänta med att publicera till november.

Målet är att få ut en publikation av huvudresultatet under våren. Min bedömning är att det inte skulle vara etiskt försvarbart att dröja med att publicera resultatet bara för att få presentera på en kongress 6 månader senare.
Spinn-off artiklar till EFFECTS
Hur många artiklar kommer det bli från EFFECTS?

I nuläget har vi publicerat 5 artiklar varav 3 är protokoll. Ann-Sofie Rudberg (och snart Eva Isaksson) har var sin artikel under review, och sedan har vi huvudartikeln. Sammantaget blir det 8 artiklar. Men nu kommer skördetiden.

En sak som vi kommer att behöva er hjälp med är att samla in journalhandlingar för individer som stod på metoprolol vid inkluderingen.

Det är nämligen på det här sättet.
Fluoxetin är en starkt hammare av cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) enzymet. CYP2DG är ansvarig för upp till en fjärdedel av alla läkemedel, bland annat metoprolol. Genom denna drog-drog interaktion minskar nedbrytningen av metoprolol och leder till högre halter av metoprolol i blodet, vilket i sin tur kan ge bradykardi och i värsta fall sjukhusinläggning.

Om man tittar närmare på bevisen bakom detta så finner man den prekliniska bakgrunden är mycket stark. Men om man tittar på den kliniska studierna, är de svaga. Det är mestadels fallstudier, några observationsstudier, men jag har inte hittat några randomiserade kontrollerade studier för fluoxetine.

En apotekarstudent gick igenom de 500 första inkluderade i EFFECTS- Där fanns det cirka 120 individer som stod på metoprolol vid inkluderingen. Gissningsvis har vi därmed 380 i EFFECTS, varav hälften är randomiserade till fluoxetine.

Sammantaget skulle det i så fall vara det första RCT-materialet som kan ge oss viktig information om det finns några kliniska risker. Fallrapporter i all ära, men bevisgraden är den lägsta. Lancet har t.ex. slutat att ta in fallrapporter.

Det är därför angeläget att samla in data om de individer som inkluderats i EFFECTS och som står på fluoxetine vid inkluderingen.
Vi kommer att skicka ut en begäran till flera center om att få in material. OBS att alla patienter redan har givit oss tillstånd till att vi samlar in detta data.


Erik Lundström
Chief Investigator
EFFECTS
Chief Investigator Erik Lundström, Department of Neuroscience, Neurology, Uppsala University
Ingång 85, 2 trappor, Akademiska sjukhuset
Uppsala SE-751 85
Sweden

Add us to your address book


Copyright © 2020 EFFECTS, Informationen får användas fritt i icke-kommersiellt syfte.

Här kan du kan uppdatera dina uppgifter eller avregistrera dig.

Email Marketing Powered by Mailchimp