Copy
Klicka här för att se e-posten i din webbläsare

  Vecka 5, 2020

Ett mejl som jag har sett fram emot i över 6 år.
Alla data för 6 månader är nu verifierade och finns dessutom hos vår statistiker Per Näsman.Men detta kommer inte gratis. Eva och Nina har gjort ett heroiskt arbete med att "stänga flaggor", dvs att besvara förfrågningar (engelska queries).

Över 1 000 stängda flaggor.Vi är nu alltså i princip klara med data-tvätten.
Osvuren är ändå bäst. Det kan uppstå frågor på vägen. Saker som vi inte har tänkt på, trots att vi jobbat med materialet i över ett år.
Vår Update artikel är accepterad av tidsskriften Trials
Den 29 januari fick jag besked om att tidskriften Trials har accepterat vårt manus Update on the EFFECTS study of fluoxetine for stroke recovery: a randomised controlled trial in Sweden.

Det är alltså INTE artikeln som redovisar några resultat. Istället handlar den om ändringar som vi gjort under resans gång och beskriver mer i detalj våra inklusions och exklusionskriterier med mera. Jag kommer att lägga upp en länk när den publiceras. Alla Principal Investigators i EFFECTS kommer att anges som medförfattare genom att de nämns i Acknowledgement.

Artikeln har tilldelats en DOI, som är ett permanent identifieringsnummer för ett digitalt document. I vårt fall är DOI: 10.1186/s13063-020-4124-7.

Just nu kan du inte söka på på detta nummer, men inom någon vecka (?) kommer det att ligga uppe så att alla kan ta del av artikeln.

Hur man utser abstract till stroke-kongressen

I mars kommer domen. Accepteras EFFECTS som muntlig presentation i Wien.

Hela 3 050 Abstract har sänts in till ESO-WSO konferensen i Wien, maj 2020. Det är nytt rekord.

Alla abstracts granskas av minst 3 personer. Granskarna får endast läsa texten De har inte tillgång till författarnas namn eller nationalitet. Tanlen bakom detta är att minska risken för bias.

Granskningen sköts av drygt 100 utvalda medlemmar i ESO och WSO under början av februari.

Rankingen avgör huruvida det blir en muntlig eller poster-presentation. Man får besked i mars.

Så i mars vet vi om EFFECTS blir accepterad som muntlig presentationErik Lundström
Chief Investigator
EFFECTS
Chief Investigator Erik Lundström, Department of Neuroscience, Neurology, Uppsala University
Ingång 85, 2 trappor, Akademiska sjukhuset
Uppsala SE-751 85
Sweden

Add us to your address book


Copyright © 2020 EFFECTS, Informationen får användas fritt i icke-kommersiellt syfte.

Här kan du kan uppdatera dina uppgifter eller avregistrera dig.

Email Marketing Powered by Mailchimp