Copy
Februari 2017

Kommer "America First" bli "America Last"?

Det blåser en ny vind i den amerikanska handelspolitiken. ”America First.” Är detta ytterligare en version av de protektionistiska vindar som vi har sett i andra delar av världen eller är det något mer komplicerat, och vad kommer denna nya sortens politik att innebära för världshandeln och för europeiska företag som idkar handel med USA? Kommer den att få negativa eller positiva följder för USA och Europa? Oavsett vilket som är svaret på dessa frågor är det dags att vi börjar förbereda oss för båda scenarierna.
Läs mer här
Momsombud hjälper dig att hantera de nya norska momsreglerna
Den 1 januari 2017 infördes nya momsregler i Norge. Förändringarna medför förmånliga likviditetsfördelar för norskregistrerade utländska företag (NUF-företag), men de faktiska kraven på momsrapportering innebär en ökad riskexponering och ett behov av större kontroll inom företaget på att man rapporterar rätt importvärde på tullklarerade varor. Ett momsombud som är väl förtroget med norska lagar och förordningar och som redan har väletablerade rutiner kan vara en attraktiv lösning för att hantera dessa nya krav. Läs mer här
Vår nya sektion Insikter hjälper dig att hantera dina handels- och tullärenden
 

Utforska vår nya sektion Insikter som är avsedd att hjälpa dig både i ditt långsiktiga arbete och i din dagliga verksamhet med handel och tull. Här hittar du kundcase, insiktsfulla artiklar och användbara verktyg. Nytt material kommer att läggas till regelbundet för att säkerställa att informationen alltid är aktuell.
Trevlig Läsning!
Sista chansen !

Minienkät: Dina viktigaste krav på din
tullpartner

Vad förväntar du dig av din tullhanteringspartner? Fyll i vår minienkät med två frågor, som även skickas ut i andra europeiska länder, och dela med dig av dina erfarenheter.

Sammanställningen av resultaten kommer att ge dig vägledning om vad du kan förvänta dig och hur du kan utveckla ditt samarbete för att få ut så mycket som möjligt av det.


STARTA MINIENKÄT
Aktuella kurser
Import av varor till EU

Göteborg 8 Mars


Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna inom tullhantering vid import och få en god inblick i vad som är viktigt när du importerar varor.
Läs mer
Anmäl dig
Tullmöjligheter vid bearbetning av gods i EU
Göteborg 23 Mars


Kursen ger dig insikt i de tullförfaranden som till fördel används då man ska ta in varor för bearbetning.
Läs mer
Anmäl dig
Export av varor från EU

Göteborg 14 Mars


Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna inom tullhantering vid export och få en god inblick i vad som är viktigt när du exporterar.
Läs mer
Anmäl dig
Tullhantering för entreprenadmaskiner
Göteborg 29 Mars


Kursen vänder sig till svenska och norska entreprenadföretag som ska utföra entreprenad-arbeten i grannlandet.
Läs mer
Anmäl dig
UCC - Risker, möjligheter, förberedelser
Göteborg 15 Mars


KGH orienterar dig i unionkodexen UCC. Maximera möjligheterna och minimera riskerna.
 
Läs mer
Anmäl dig
Tullager - Översiktskurs

Göteborg 12 April


Vi ger dig den baskunskap som krävs om tullprocedurer och vad som är av vikt vid förfarandet tullager.
Läs mer
Anmäl dig
Följ oss på:
Copyright © 2017 KGH Customs Services, All rights reserved.
You are receiving this email because you signed up for our newsletter on kghcustoms.com website.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp