Copy
September 2016
KPIer för UCC: Dags att ta tullhanteringen på allvar

Hur avgör du om din tullhantering är effektiv? Hur kan du förbättra hanteringen och försöka eliminera onödiga kostnader? Hur påverkas företagets övergripande strategiska mål av hur du ser på tullhanteringen? Då tänker vi särskilt på det ekonomiska resultatet. Ta del av hela artikeln, KPIer för UCC
Så har UCC påverkat företagen. Gör som många andra europeiska företag,
delta i vår undersökning och ta del av rapporten.

Vilken påverkan har UCC haft på företag hittills? Och vilka åtgärder har vidtagits?

Vänligen delta i vår 2-minuters undersökning tillsammans med andra europeiska bolag  och ta del av resultaten i vår kommande rapport. Resultaten hjälper dig att planera nästa steg än bättre.

Dina svar kommer att hanteras anonymt.Starta undersökningen

Tack för ditt deltagande. Dina erfarenheter är betydelsefulla.

Gå inte miste om nytt material på uccmadesimple.com
Korrekt hanterad, kommer unionens nya tullkodex (UCC) att förenkla framtida tullhantering och öppna upp nya möjligheter. Men det betyder också att du behöver hantera flera förändringar för att komma dit.

UCCmadesimple.com är en ny webbplats där du hittar insikter, tips och tricks, självtester och mer för att hjälpa dig att förstå den inverkan som UCC kan ha på ditt företag och vad man ska göra åt det.
Möt våra tullexperter på Tulldagarna
KGH´s tullexperter hittar du på tulldagarna i Göteborg, Stockholm och Malmö. Har du frågor om tull och moms, kom till vår monter, där väntar våra tullexperter på dig.

Även i år bidrar KGH med föreläsare till seminarierna.

Kristian Halse, Key Account Manager Nordic, kommer att prata om Handel med Norge.

Mattias Hermansson, Compliance Senior Advisor kommer tillsammans med Lars Bonnevier, SIS Swedish Standard Institute, att föreläsa om Kompetensstandard för tullombud i enlighet med kriterier för AEO.

Om du inte har anmält dig ännu, passa på att göra det här:

Göteborg
Stockholm
Malmö

Aktuella Tullutbildningar
Med tullutbildning får du bättre möjligheter att hantera dina tullprocesser snabbt och effektivt från start, samtidigt som risken för fel minskar. Dessutom kan du arbeta mer proaktivt med tullfrågor inom områden med strategiskt fokus genom att sprida kunskapen om tullfrågor inom hela företaget. Läs mer om vår tullutbildningsutbud.

Sverige                                                                                 
Göteborg     29 Sep  -   Export av varor från EU                                            
Göteborg     20 Okt   -   Import av varor till EU
Stockholm   26 Okt   -   Import & export till och från EU                           

Anmäl dig här  

Norge
Oslo            12 Okt   -   Export av varor från Norge
Tromsö       25 Okt   -   Import och export 
Tromsö       26 Okt   -   Export av sjömat

Anmäl dig här                                                     
   Se tidigare populära artiklar:
    Jobba proaktivt med UCC. Ladda ned vår checklista
    BREXIT - from a customs and trade compliance perspective
     Följ oss på:
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp