Copy
         Juni 2016
Få ut mesta möjliga av UCC genom uccmadesimple.com
Korrekt hanterad, kommer unionens nya tullkodex (UCC) att förenkla framtida tullhantering och öppna upp nya möjligheter. Men det betyder också att du behöver hantera flera förändringar för att komma dit.

UCCmadesimple.com är en ny webbplats där du hittar insikter, tips och tricks, självtester och mer för att hjälpa dig att förstå den inverkan som UCC kan ha på ditt företag och vad man ska göra åt det. Klicka på länken och kolla hur uccmadesimple.com kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av UCC.Goda rutiner – Nyckeln till en
lyckad UCC implementering

UCC är främst inriktat på två saker: Tillstånd och digitalisering. För att kunna hantera alla dessa förändringar måster du ta kontroll över dina rutiner. Om du inte gör det kan jobbet bli både dyrare och orsaka onödiga störningar i din dagliga verksamhet.

Men vilka är de viktigaste områdena du bör fokusera på? Vilka frågor bör du ställa? Läs mer

 
Fler fördelar med AEO tack vare UCC
Att vara en godkänd ekonomisk aktör (Authorised Economic Operator, AEO) innebär redan idag fördelar för de företag som har lagt ner det arbete som krävs för att erhålla en AEO-certifiering.

Med den nya tullkodexen för unionen (UCC) kommer företag med ett AEO-tillstånd att kunna få ytterligare fördelar som leder till mer förutsägbara och effektiva logistikflöden samt en ökad konkurrenskraft. Läs mer
Tullutbildningar

Sverige                                                                                 Norge

14 Sep   -   Värt att veta om tull                                            21 Sep   -   Värt att veta om tull      
20 Sep   -   Använder du rätt varukod?                                 21 Okt   -   Export av varor från Norge
21 Sep  -   Ursprung och frihandel                                        25 Okt   -   Import och export
29 Sep  -   Export av varor från EU                                       26 Okt   -   Export av sjömat


Läs mer och anmäl dig här                                                   Läs mer och anmäl dig här
Låt oss ställa en UCC-tulldiagnos!
En tulldiagnos är en hälsokontroll av din tullhantering inför EU:s nya tullagstiftning UCC. Diagnosen fokuserar på efterlevnad och bedömer hur väl din verksamhet överensstämmer med nuvarande lagstiftning, vilka tulltillstånd du för närvarande har samt deras roll och betydelse för din verksamhet.


Den gör också en bedömning av ditt företags nuvarande tullkompetens och var i organisationen denna kunskap finns. Läs mer

Vill du veta mer ta kontakt med Catharina Olofsson Consulting Director

 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp