Copy
         Juli 2016
Brexit från ett tull- och compliance-perspektiv
Den brittiska folkomröstningens nej till fortsatt EU-medlemskap får direkta konsekvenser för brittiska tullagstiftning och de företag i EU som handlar med den brittiska marknaden. Både på administrativ nivå och för det fysiska varuflödet . Brexit sammanfaller dessutom med genomförandet av UCC (union customs code) i EU. Frågan är vilka förändringar vi kan förvänta oss från ett tull och handelsperspektiv? Läs mer / engelska
UCC – ett flertal förändringar att hantera i din dagliga verksamhet
Vi vet att genomförandet av Unionstullkodexen (UCC) kommer att resultera i en miljö som ständigt förändras. Dessa förändringar kommer att pågå åtminstone fram till slutet av 2020 och förmodligen längre än så.

Vilka utmaningar och möjligheter kan vi förvänta oss i vår dagliga verksamhet? Läs mer
Tullutbildningar

Sverige                                                                                 Norge

14 Sep   -   Värt att veta om tull                                            21 Sep   -   Värt att veta om tull      
20 Sep   -   Använder du rätt varukod?                                 21 Okt   -   Export av varor från Norge
21 Sep  -   Ursprung och frihandel                                        25 Okt   -   Import och export
29 Sep  -   Export av varor från EU                                       26 Okt   -   Export av sjömat


Läs mer och anmäl dig här                                                   Läs mer och anmäl dig här
Lär dig mer om UCC genom uccmadesimple.com
Korrekt hanterad, kommer unionens nya tullkodex (UCC) att förenkla framtida tullhantering och öppna upp nya möjligheter. Men det betyder också att du behöver hantera flera förändringar för att komma dit.

UCCmadesimple.com är en ny webbplats där du hittar insikter, tips och tricks, självtester och mer för att hjälpa dig att förstå den inverkan som UCC kan ha på ditt företag och vad man ska göra åt det. Klicka på länken och kolla hur uccmadesimple.com kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av UCC.
       
     Följ oss
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp