Copy
Januari 2017

Unionstullkodexen inverkar redan på flera områden inom företagen

I maj förra året inleddes den första genomförandefasen av den nya unionstullkodexen UCC, och redan under hösten upplevde flera företag att de hade påverkats inom flera områden, även områden som inte var i fokus för de första förändringarna. Detta framkom av en undersökning som genomfördes under hösten 2016. Läs mer här

Osäkerhet kan bli kostsamt när unionstullkodexen UCC genomförs

Den nya unionstullkodexen UCC påverkar redan flera företag, men inte alla vidtar åtgärder på grund av detta. En färsk studie från KGH Customs Services visar att osäkerheten om vad som ska göras är en viktig orsak till att företagen ännu inte vidtar åtgärder – något som kan öka både kostnaderna och riskerna i takt med att den nya lagstiftningen genomförs. Läs mer här

Minienkät: Dina viktigaste krav på din tullpartner

Vad förväntar du dig av din tullhanteringspartner? Fyll i vår minienkät med två frågor, som även skickas ut i andra europeiska länder, och dela med dig av dina erfarenheter.

Sammanställningen av resultaten kommer att ge dig vägledning om vad du kan förvänta dig och hur du kan utveckla ditt samarbete för att få ut så mycket som möjligt av det.


STARTA MINIENKÄT
Aktuella kurser
Värt att veta om tull
Göteborg 1 Mars

En utbildning som berör tull från ett perspektiv anpassat för er som inte arbetar operativt med tull.
 
Läs mer
Anmäl dig
UCC - Risker, möjligheter, förberedelser
Göteborg 15 Mars


KGH orienterar dig i unionkodexen UCC. Maximera möjligheterna och minimera riskerna.

 
Läs mer
Anmäl dig
Import av varor till EU
Göteborg 8 Mars


Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna inom tullhantering vid import och få en god inblick i vad som är viktigt när du importerar varor.
Läs mer
Anmäl dig
Tull för ekonomichefer

Stockholm 16 Mars


Kursen ger dig den kunskap och de verktyg du behöver
för att arbeta effektivt med tullfrågor och göra besparingar


 
Läs mer
Anmäl dig
Export av varor från EU
Göteborg 14 Mars


Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna inom tullhantering vid export och få en god inblick i vad som är viktigt när du exporterar.
Läs mer
Anmäl dig
Tullmöjligheter vid bearbetning av gods i EU
Göteborg 23 Mars


Kursen ger dig insikt i de tullförfaranden som till fördel används då man ska ta in varor för bearbetning.

 
Läs mer
Anmäl dig


Läs tidigare populära artiklar:
Följ oss på:
Copyright © 2017 KGH Customs Services, All rights reserved.
You are receiving this email because you signed up for our newsletter on kghcustoms.com website.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp