Copy
Nieuwsbrief Basisregistratie Ondergrond - december 2016
View this email in your browser
Hierbij ontvangt u de BRO nieuwsbrief van december 2016 met een bundeling van nieuws rondom de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Bezoek voor meer informatie en achtergronden ook onze website www.basisregistratieondergrond.nl

Proof of Concept BIM en BRO

In samenwerking met Geodan voert het programmabureau BRO een aantal Proof of Concepts (PoC's) uit om aan te tonen hoe een geologisch model van de ondergrond kan worden gekoppeld aan een BIM-model. Het idee hierachter is dat de ondergrond integraal meegenomen wordt in een bouwontwerp, waardoor een betere beheersing van de risico's resulteert in minder faalkosten. Lees verder

Stakeholdersessie PBLQPBLQ nodigt u namens het programmabureau BRO (ministerie IenM) uit om mee te praten over hoe tranche 2 het beste ingericht kan worden met input van stakeholders op donderdagmiddag 19 januari 2017. Tijdens de sessie wordt u kort bijgepraat over de stand van zaken van tranche 1. PBLQ deelt de eerste resultaten van de stakeholderanalyse en gaan alle deelnemers gezamenlijk verder met de stakeholderanalyse en het procesontwerp van tranche 2. Aanmelden en meer informatie
Aankondiging: BIS-symposium

Op dinsdagmiddag 7 maart 2017 organiseert Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) het BIS-symposium in Wageningen. Deze middag is bedoeld voor alle huidige en potentiële gebruikers van het Nederlands Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) en andere geïnteresseerden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de implicaties van de nieuwe slappe gronden kaart en de update van de geomorfologische kaart van het rivierengebied. Meer informatie
Openbare consultatie registratieobjecten tranche 1

De BRO bestaat uit verschillende registratieobjecten die in een aantal tranches beschikbaar komen. Voor elk registratieobject geldt dat hiervoor een gegevenscatalogus beschikbaar komt. De gegevenscatalogus geeft per registratieobject aan welke gegevens worden uitgewisseld met de BRO. Wij nodigen u uit om ons feedback te geven op de drie catalogi van de registratieobjecten uit tranche 1: Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT), Booronderzoek; Bodemkundige boormonsterbeschrijving (BHR) en Grondwatermonitoringput (GMW).
Meer informatie en aanmelden
Save the date! Eerste BRO-bronhoudersdag

Bent u namens uw organisatie het eerste aanspreekpunt voor de BRO? Vraagt u zich af wat u binnen uw organisatie in 2017 moet gaan regelen? Zet 31 januari 2017 dan alvast in de agenda! We organiseren een dag speciaal voor bronhouders. Deze dag is bedoeld om vragen te stellen en ervaringen met elkaar te delen. En om samen te starten met de organisatie van alles wat nodig is om de bronhoudertaken goed uit te kunnen voeren. Meer informatie
Agenda
> december 2016: Openbare consultatie catalogi CPT, GMW
> januari 2017: Openbare consultatie catalogi BHR
> 17-01: CPT live
> 18-01: Tussentijdse bijeenkomst ketentest GMW (put)
> 19-01: Openbare stakeholdersessie objecten tranche 2
> 31-01: BRO-bronhoudersdag

> 15-02: Eindbijeenkomst ketentest GMW (put)
> maart 2017: Start ketentest BHR
> 05-03: BIS-symposium

Ondertussen 'onder de grond' bij TNO-GDN


In opdracht van het ministerie van IenM richt TNO-Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN) zich op de standaardisatie en technische realisatie van de BRO. Op dit moment zijn er weer interessante ontwikkelingen rondom de registratieobjecten geotechnisch sondeeronderzoek (CPT), grondwatermonitoringput (GMW) en bodemkundige boormonsterbeschrijving (onderdeel van het registratieobject Booronderzoek (BHR)). Lees verder

Ontdek meer over de BRO

In de BRO Quiz van TNO-GDN vindt u vragen en stellingen met verrassende antwoorden. Weet u het juiste antwoord op deze vraag? "Kan ik het aansluiten nog even uitstellen?"

A.
Ja, aansluiten is nog niet verplicht

 
B.
Nee, 1 januari 2017 start de BRO en moet je aangesloten zijn
C.
Ja, pas als u gegevens nodig heeft uit de BRO, hoeft u aan te sluiten
Copyright © 2016 Programmabureau BRO, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, All rights reserved.

Actuele informatie over de BRO vindt u op:

Wilt u contact met ons opnemen? Ons email adres is:
bro@minienm.nl
Hoe wilt u de nieuwsbrief ontvangen?
Hier kunt u uw contactgegevens wijzigen of uitschrijven voor deze mailinglijst


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ministerie van Infrastructuur en Milieu · Plesmanweg 1-6 · Den Haag, ZH 2597 JG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp