Copy
NR 2 / aprill-juuni 2016
View this email in your browser
Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse infokiri 
UUDISED

Tartu Ülikooli kirjastuse sarjas Studia litteraria Estonica ilmus ETUKÜ konverentside põhjal koostatud artiklikogumik “Vaateid eesti nüüdisteatrile”, kus kirjutavad mitmed ühenduse liikmed. Toimetajad on Luule Epner, Riina Oruaas, Madli Pesti.
Sisukord kättesaadav: http://www.tyk.ee/admin/upload/files/raamatud/1465553955.pdf
 
Teatriteaduse alal kaitstud lõputööd:

bakalaureusetööd

Raili Lass “Inspitsiendi töö teatris”, juhendaja Riina Oruaas. (Tartu Ülikool)
Heili Sibrits-Bondarenko “Eesti repertuaariteatrite koosseisulised näitlejad 2014. aasta kevadel”, juhendaja professor Anneli Saro. (Tartu Ülikool)
Fanny Schneider “Lasteooper Eestis ja selle tulevik saksa lasteooperi näitel”, juhendaja Madli Pesti. (Tartu Ülikool)
Merit Paas “Mirko Rajase lavastuse “Lemuel Pitkini demonteerimine” erinevad mänguruumid”, juhendaja Riina Oruaas. (Tartu Ülikool)
Liivia Talvik “Heli- ja muusikaline kujundus sõnateatris. Lavastused “Kurbus ja rõõm kaelkirjakute elus”, “Estoplast” ja “Kõnts””, juhendaja Madli Pesti. (Tartu Ülikool)
Britta Võsu “VAT Teatri lavastuste “Netis sündinud” ja “Web Demon” valmimisprotsess”, juhendaja professor Anneli Saro. (Tartu Ülikool)
Juuli Puusepp “Mati Undi “Täna õhta viskame Lutsu” tegelaskonna analüüs”, juhendaja professor Luule Epner. (Tartu Ülikool)

magistritööd

Kadriliis Rämmann “Eesti lasteteatri funktsioonid”, juhendaja professor Anneli Saro. (Tartu Ülikool)
Kristi Ruusna “Täiskasvanutele suunatud nuku-, objekti- ja visuaalteater. Teoreetilisi vaatepunkte praktiliste näidete alusel”, juhendaja Riina Oruaas. (Tartu Ülikool)
Iiris Viirpalu “Kultuurisemiootika rakendusvõimalused tantsuteoorias ja-kriitikas”, juhendaja Silvi Salupere. (Tartu Ülikool, semiootika osakond)

doktoritööd

Heili Einasto. “Eesti balleti rajaja Rahel Olbrei: loometegevus, retseptsioon, pärand“, juhendaja professor Kristel Pappel. (Tallinna Ülikool)
Randy Peiker. “”Cyrano de Bergerac” – intersemiootiline tõlge”, juhendajad professor Kristel Pappel ja professor Peeter Torop. (Tartu Ülikool)


KROONIKA

5. aprillil tutvustas Madli Pesti ETV kultuurisaates “OP!” Vaba Lava kuraatoriprogrammi.

6. aprillil Peterburis toimunud XVIII Rahvusvahelisel teatrifestivalil “Kohtumised Venemaal” modereeris Jaak Allik rahvusvahelist ümarlauda “Vene Maailm: vene kultuuri eksistentsi ja arengu probleemid välismaal”.

16. aprillil modereeris Madli Pesti etendusejärgset vestlust Vaba Lava lavastuse “Ühendus paratamatu ületamiseks. Sada sõda üleilmse rahuni” lavastaja Christoph Meierhansiga.

18.–19. aprillil osales Madli Pesti Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli füüsilise teatri magistrantuuri vastuvõtukomisjonis.

23.–24. aprillil osales Jaak Allik žürii töös Lääne regiooni harrastusteatrite ülevaatusel Lümandal.

25.–29. aprillil osales Madli Pesti Põhja- ja Baltimaade tantsukriitikute võrgustiku Writing Movement Networki tegevustega Viljandi tantsunädalal.

10. mail toimus Vanemuise suure maja proovisaalis konverents “Vanemuise draama seisust ja väljavaadetest”, kus osalesid ettekannetega ETUKÜ liikmed: Anneli Saro (teatriteooria ja Vanemuine), Madli Pesti (kaasaegne teater ja Vanemuine), Madis Kolk (mõtestatud teater ja Vanemuine) ning Luule Epner (ajas muutuv teater ja Vanemuine).

9.–13. mail osales Katre Väli Pekingis Hiina ja Kesk- ja Ida-Euroopa riikide koostööfoorumil, kus arutleti koostöövõimalusi ja teatrisuhete arendamist Hiinaga.

15. mail pidas Kristel Pappel Berliini Kontserdimaja väikses saalis tutvustava ettekande heliloojatest ja teostest kontserdil “Eesti heliloojad Berliinis: Tobias, Pärt, Reinvere”.

24. mail pidas Eesti Teatri Agentuuri korraldatud eesti kirjanduse tõlkijate koolitusel Luule Epner loengu Madis Kõivu dramaturgiast.

30. mail esitleti Berliin-Brandenburgi Teaduste Akadeemia Einsteini saalis kogumikku “August von Kotzebue im estnisch-deutschen Dialog”, mille toimetajad on Klaus Gerlach, Harry Liivrand ja Kristel Pappel.

6. juunil pälvis Riina Oruaas Tartu Ülikooli hea õpetamise grandi, millega kaasneb rahaline toetus ja koolitusprogramm oma õpetamise arendamiseks ja uurimiseks.

6. juunil osales Madli Pesti Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli bakalaureuseõppe lõpueksami hindamiskomisjonis.

10.–12. juunil toimus Teatris NO99 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli rahvusvaheline konverents “Teatripedagoogika muutuvas maailmas”, mille üks korraldajatest oli Eva-Liisa Linder ning kus esinesid ettekandega postdramaatilisest teatrist Luule Epner ja ettekandega postmodernismijärgsetest teatrivormidest Madis Kolk.

10.–12. juunil osales Madli Pesti Põhja- ja Baltimaade tantsukriitikute võrgustiku Writing Movement Networki tegevustega Riia rahvusvahelisel tantsufestivalil “Time to Dance”.

13.–17. juunil toimus Stockholmis Rahvusvahelise Teatriuurimise Föderatsiooni (IFTR) aastakonverents “Presenting the Theatrical Past. Interplays of Artefacts, Discourses and Practices”, kus osalesid ettekannetega Luule Epner (“How do we conceptualise innovation”), Riina Oruaas (“Technological Theatre: From New to Old Media“) ja Anneli Saro (“Theatrical Event as a Representation of Theatre History”).

14. juunil ilmus Eesti Draamateatri Näidendiraamatu sarja 25. raamat, Hendrik Toompere “Onu Aare” ja “Kommunisti surm”, mida toimetas Ene Paaver.

21. juunil esitleti Eesti Teatriliidus raamatut “Juta Lehiste”, mille konsultant oli Heili Einasto ning järelsõna kirjutas Lea Tormis. Raamatu autorid on Juta Lehiste ja Regina Herodes.


ARTIKLID

Jaak Allik. “Undi Angst’id Endla laval” (Endla Teatri “Öös on asju”) – Sirp, 15.04 2016.

Jaak Allik. “Ettevaatust – Mari-Liis Lill!” (Tallinna Linnateatri ja Vene Teatri “Teisest silmapilgust”) – Postimees, 9.05.2016.

Jaak Allik. “”Savisaare protsess” kui propagandateos” (teleseriaalist “Savisaare protsess” TallinnaTV-s) – Postimees, 26.05.2016.

Rait Avestik. “Kui loomad on lahti ehk Hirmu(s) plahvatus” (Theatrumi “Popi ja Huhuu”) – Sirp, 8.04.2016.

Rait Avestik. “Aiapidu laglega ehk Aeg ei peatu ei, ei” (Von Krahl Teatri “Paradiis”) – Postimees, 20.04.2016.

Rait Avestik. “Teater kinnises kohvris” (Viljandi nukuteatrite festival Teater Kohvris) – Postimees, 26.05.2016.

Rait Avestik. “Naer läbi kriisi ja pritsmete” (René Vilbre komöödiafilm „Klassikokkutulek”) – Teater. Muusika. Kino, aprill 2016.

Rait Avestik. “Persona grata – Laura Mets” – Teater. Muusika. Kino, juuni 2016.

Heili Einasto ja Karl Toepfer. “Tantsides pühendumist” – Tantsuinfo Kuukiri nr 56, aprill 2016.

Heili Einasto. “Kordumatu igas etenduses, ainulaadne igas rollis” (Eesti Teatriliidu kirjastuse raamat “Juta Lehiste”) – Postimees, 21.06.2016.

Heili Einasto. “Eesti balleti rajaja Rahel Olbrei: loometegevus, retseptsioon, pärand” – Tantsuinfo Kuukiri nr 58, juuni 2016.

Heili Einasto, Evelin Lagle. “Külast rahvusvahelise kaubamajani. Tantsuteater taasiseseisvunud Eestis” – rmt “Vaateid eesti nüüdisteatrile”. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2016.

Luule Epner. “Pildi kokkupanek. Nüüdisteatri kaks aastakümmet” – rmt “Vaateid eesti nüüdisteatrile”. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2016.

Ott Karulin. “Kommentaar: Ott Karulin, sõnalavastuste auhindade žürii esimees” – Sirp, 1.04.2016.

Ott Karulin. “Mustavalgekirju teatridirektor” (intervjuu Aivar Mäega) – Sirp, 22.04.2016.

Ott Karulin. “Rohutilk suhkrukulbil ja teisi jutte” (Tallinna Linnateatri ja Vene teatri “Teisest silmapilgust”) – Sirp, 13.05.2016.

Ott Karulin. “Tantsu- ja teatriagentuurid konservatiivsete ja õõnestavate strateegiate kompromissina” – rmt “Vaateid eesti nüüdisteatrile”. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2016. 

Madis Kolk. “Stsenograafiaõppest Eesti Kunstiakadeemias” (intervjuu Lilja Blumenfeldiga) – Teater. Muusika. Kino, aprill 2016.

Madis Kolk. “Maailmavalu perepsühholoogiline vundament” (Theatrumi “Kaks ema“) – Sirp, 22.04.2016.

Madis Kolk. “Paradiisirännaku kohaloludramaturgia” (Von Krahli Teatri “Paradiis”) – ERRi kultuuriportaal, 6.05.2015.

Madis Kolk. “Visuaalne lavapsühholoogia sirmist valguskardinani” (vestlus Vahur Kelleri ning Andres Roosilehega) – Teater. Muusika. Kino, mai 2016.

Madis Kolk. “1990ndate sõnumitooja 1660ndatest” (EMTA lavakunstikooli XXVII lennu ja Eesti Draamateatri “Misantroop“) – Sirp, 27.05.2016.

Madis Kolk. “Sisu ja vormi kooskõla ning vastumäng tänapäeva visuaalteatris” (Tallinn Treff Festival) – Postimees, 7.06.2016.

Madis Kolk. “Liiga jäik rästikunahk” (Maarja Miti, Lauri Kaldoja ja Arthur Arula “Rästik”) – Postimees, 9.06.2016.

Madis Kolk. “Pööriöö une virtuaalne inimnäolisus” (Teater NO99 “Pööriöö uni”) – Sirp, 17.06.2016.

Madis Kolk. “Sakraalse ruumi avatusest ja suletusest” (Eesti Draamateatri “Becket ehk Jumala au”) – Postimees, 21.06.2016.

Madis Kolk. “Vaimulike kujutamine Eesti aja- ja kultuuriloolises teatris” – Looming nr 6, 2016.

Madis Kolk. “Postmodernismi kriitika ja postmodernismijärgsed suundumused eesti teatris” – rmt “Vaateid eesti nüüdisteatrile”. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2016.

Piret Kruuspere, Madis Kolk. “Vastab – Ivika Sillar” – Teater. Muusika. Kino, juuni 2016.

Monika Larini. “Etendades teatrijuhti” – Sirp, 22.04.2016.

Evelin Lagle. “Kommentaar: Evelin Lagle, tantsuauhinna žürii liige” – Sirp, 1.04.2016.

Evelin Lagle. “Sõna- ja liikumiskunsti heitlus lavastuse supipotis” (Vanemuise Teatri “Klaver”) – Teater. Muusika. Kino, mai 2016.

Evelin Lagle. “Kellele Eesti väikelinnas tantsida?” – Sakala, 4.05.2016.

Evelin Lagle. “Karmil pinnal jäävad ellu vaid tugevad” (Toomas Järveti dokumentaalfilm “Karmil pinnal”) – Teater. Muusika. Kino, juuni 2016.

Eva-Liisa Linder. ““Skaala surm” – revüülik lust enne hukatust” (“Skaala surm” Kanuti Gildi SAALis) – Postimees, 10.05.2016.

Anne-Liis Maripuu. “Tule õue mängima, hüüab Baltoscandal akna alt” (intervjuu Priit Rauaga) – KesKus, juuni 2016.

Riina Oruaas. “Uus meedia teatris. Lava lõhkumisest uute lavamaailmade sünteesini” – rmt “Vaateid eesti nüüdisteatrile”. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2016.

Riina Oruaas. “Soos tasakaalu säilitamiseks peab pidevalt liikuma” (Musta Kasti “Võõrana põhjala kõrbes“) – Postimees, 20.04.2016.

Riina Oruaas. “Normaalne olmerealism mõrvaga“ (Teater Vanemuise “Öörändurid“) – Sirp, 29.04.2016.

Riina Oruaas. “”Othello" – näivuse tragöödia“ (Teater Vanemuise “Othello“) – Postimees, 12.06.2016.

Ene Paaver. “Teatritekstid aastal 2015” – Looming nr 4, 2016.

Ele Pajula. “Kohtumine iseendaga osalusteatri piirimail” (Cabaret Rhizome’i “Aja materjal”) – Sirp, 27.05.2016.

Kristel Pappel. “Tehisreaalsus ja pärisromantika” (Teater NO99 “Pööriöö uni”) – Sirp, 17.06.2016.

Kristel Pappel, Heidi Heinmaa. “Kotzebue als Förderer der professionellen Bühne in Reval” – rmt “August von Kotzebue im estnisch-deutschen Dialog”. Berliner Klassik, Bd. 22. Hannover: Wehrhahn Verlag; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 2016.

Kristel Pappel. “French opera in Estonia: Transfer from Germany, the Influence of Russia” – Opera in the World of New Media. Vilnius: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras 2016.

Madli Pesti. “Naised, mees ja minevik” (Endla Teatri “Olga, Irina ja mina”) – Sirp, 22.04.2016.

Madli Pesti. “Dokumentaalsusest teatris 2015. aasta näitel” – Teater. Muusika. Kino, aprill 2016.

Madli Pesti. “Täismäng draamateatris” (Eesti Draamateatri “Väljaheitmine”) – Postimees, 3.05.2016.

Madli Pesti. “Kes nimetab viimasena?” (Teater Vanemuise “Othello”) – Sirp, 20.05.2016.

Madli Pesti. “Kirsimahl ja kiletükid” (Teater Vanemuise “Ilus on noorelt...”) – Sirp, 3.06.2016.

Madli Pesti. “Illustratiivne ajatus Tallinna Linnateatri lavaaugus” (Tallinna Linnateatri “Suveöö unenägu”) – Postimees, 15.06.2016.

Madli Pesti. “Mitmekesisuse kants. Kanuti Gildi SAAL 15” – Teater. Muusika. Kino, juuni 2016.

Madli Pesti. “Draamascandal ja Augustitreff . Eesti teatri väliskontaktidest ja -mõjudest 1990. ja 2000. aastatel” – rmt “Vaateid eesti nüüdisteatrile”. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2016.

Marie Pullerits. “”Luikede järv”: puhas klassika ilma trikkideta” – Postimees, 18.04.2016.

Marie Pullerits. “Raho Aadla – kirg ise luua, tantsida ning selle eest vastutada” – Tantsuinfo Kuukiri nr 56, aprill 2016.

Marie Pullerits. “Hiiumaa Tantsufestival 2016: mitmekülgsed töötoad” – Tantsuinfo Kuukiri nr 57, mai 2016.

Marie Pullerits. “Iga artist peab leiutama oma jalgratta” – Sirp, 6.05.2016.

Marie Pullerits. “Õide ja lehte puhkenud paradiis” (Von Krahli Teatri “Paradiis” – Sirp, 20.05.2016.

Marie Pullerits. “Loomingulised lavastusprotsessid Hiiumaa Tantsufestivalil” – Tantsuinfo Kuukiri nr 58, juuni 2016.

Pille-Riin Purje. “Lund sajab – mis mõte sel on...” (Endla Teatri “Olga, Irina ja mina”) – Postimees, 14.04.2016.

Pille-Riin Purje. “Kuni veel sind hoida suudan” (Endla Teatri “Kopsud”) – Postimees, 19.04.2016.

Pille-Riin Purje. “Sinine ingel lendab ära” (Rakvere Teatri “Kuhu küll kõik lilled jäid?”) – Sirp, 22.04.2016.

Pille-Riin Purje. “Lend pildist välja – lootuses jõuda koju. Toomas Suumani müsteeriumid” – saatesõna Toomas Suumani raamatule “Seitse näidendit”. Rakvere: Rakvere Teater 2016.

Pille-Riin Purje. “Aknast välja vaatav Suuman” – Virumaa Teataja, 10.05.2016.

Pille-Riin Purje. “Mäng ei lõpe kunagi” (Ugala Teatri “Mäng on alanud”) – Sirp, 20.05.2016.

Pille-Riin Purje. “Rästik kivil, karjatamishommikul” (Maarja Miti, Lauri Kaldoja ja Arthur Arula “Rästik”) – Sirp, 10.06.2016.

Pille-Riin Purje. “Ja igavikulinnuke laulab...” (Emajõe Suveteatri “Katarina mõrsjalinik. Risti ja kivi tee”) – Postimees, 14.06.2016.

Pille-Riin Purje. “Kas kusagil on naine siis inimene?” (R.A.A.A.M.-i “Vannutatud neitsid”) – Postimees, 20.06.2016.

Anu Ruusmaa. “Mõjus, musikaalne, dünaamiline” (Rahvusooper Estonia “Luikede järv”) – Sirp, 29.04.2016.

Jaak Rähesoo. “Alternatiivteater: juured ja õied” – rmt “Vaateid eesti nüüdisteatrile”. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2016.

Anneli Saro. “Teatri ja inimese võimalustest” – Vaba Lava kuraatoriprogrammi erileht, 18.06.2016.

Anneli Saro. “Lavastajapositsiooni muutumine eesti sõnateatris 20. ja 21. sajandi vahetusel” – rmt “Vaateid eesti nüüdisteatrile”. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2016.

Enn Siimer. “Era- ja repertuaariteatri rikastav sümbioos” (Ugala Teatri “Krimka!”) – Sirp, 15.04.2016.

Kirsten Simmo. “Teater noorele vaatajale” – rmt “Vaateid eesti nüüdisteatrile”. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2016.

Liina Unt. “Kuidas mõelda ruumist” – rmt “Vaateid eesti nüüdisteatrile”. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2016.

Iiris Viirpalu. “Kehade kahekõne” (Vaba Lava ja Gripi “Tavalised inimesed. Tallinna versioon”) – Sirp, 8.04.2016.

Iiris Viirpalu. “Ärevus, sidemed, subkultuurid ja aja subjektiivsus” (koreograafia eriala lõpetajate lavastused) – Sirp, 17.06.2016.

Iiris Viirpalu. “Eesti nüüdistantsumaastik semiootilisest perspektiivist” – Teater. Muusika. Kino, juuni 2016.

Iiris Viirpalu. “Semiootiline ja fenomenoloogiline vaade tantsule” – Tantsuinfo Kuukiri nr 58, juuni 2016.

Keiu Virro. ““Viiuldaja katusel”. Kui omast saab võõras”(Rahvusooper Estonia “Viiuldaja katusel”) – Eesti Päevaleht, 6.06.2016.

Keiu Virro. “Kas teater võib muuta elu?” (intervjuu Vaba Lava kuraatorite Madli Pesti ja Thomas Frankiga) – Eesti Päevaleht, 15.06.2016.

 
Infokirja koostas Evelyn Raudsepp, toimetas Merete Väin.

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus
teatriuurijad@gmail.com
teatriuurijad.org.ee


This email was sent to etuky@lists.eenet.ee
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus · Uus nt 5 · Tallinn 10111 · Estonia

Email Marketing Powered by MailChimp