Copy

FLUID NYT SÆRUDGAVE  april 2020 

FLUID afholder webinarer 5. og 6. maj kl 14:00 - 15:30, hvor vi sætter fokus på online undervisning i lyset af Corona krisen

Vi har inviteret en række centrale aktører, der vil give deres bud på, hvorledes skolerne har tacklet udfordringen med nedlukningen af den fysiske undervisning på skolerne.
Første webinar har fokus på den pædagogiske proces, mens det andet webinar adresserer den organisatoriske proces. Begge webinarer er bygget op med korte indlæg fra forskellige institutioner med efterfølgende mulighed for vidensdeling og diskussion.
Tilmelding på www.fluid.dk/tilmeld - eller last minute adgang via 
https://meet.google.com/mkp-zvoj-wge 
Del dette tilbud med dine kollegaer.

Webinar 1: Når undervisningen bliver virtuel: Den pædagogiske proces - 5. maj kl. 14-15:30

Hvordan skaber vi fællesskab og fordybelse på distancen?
Overvejelser og erfaringer med, hvordan og hvornår undervisningen skal være synkron og asynkron. Eksempler på, hvornår og hvordan virtuelt gruppearbejde fungerer.

Speed Talks med efterfølgende diskussion
 • Fra fysisk undervisningsaktivitet til online undervisningsaktiviteter - Christian  Dalsgaard (Associate Professor, Centre for Teaching Development and Digital Media, Faculty of Arts, Aarhus University 
 • Videokonference, strukturering og sekvensering - Thomas Reuss HF underviser i Matematik og Biologi på HF VUC FYN
 • Nærvær og samspil i læreprocesserne, erfaringer med understøttelse, docent Niels Henrik Helms, NCE
 • Relationsarbejde og undervisning via videokonfernce/Google Meet - Lise Rejnhold Sørensen, Odense Katedralskole.
   
Webinar 2: Covid-19 og den organisatoriske proces - 6. maj kl. 14-15:30
Udfordringen har været den samme for mange uddannelsesinstitutioner, men organiseringen af overgangen til online undervisning har varieret meget, og tilbage står spørgsmålet: Hvad lærer vi af Covid-19, og hvad kan vi med fordel gøre brug af også fremadrettet? På dette webinar vil tre uddannelsesinstitutioner belyse, hvordan de har organiseret overgangen til online undervisning.
 • Hvordan udvikler og re-didaktiserer vi undervisningen, når alt skal foregå online? Sidsel Visti Nonnemann, Ringe Gymnasium
 • Organisering af lærersamarbejdet i online undervisning, Lars Ringgaard Kristensen, Aalborg Handelsskole
 • Strategi, lærerunderstøttelse og erfaringer med online undervisning under Covid-19? Jesper Eriksen, onlinechef, Tietgen
Praktisk om webinarerne
Af hensyn til oplægsholdere og organisering af webinarerne med opfølgen beder vi om registrering på www.fluid.dk/tilmeld - se mere på www.fluid.dk 
Webinarerne optages og udsendes efterfølgende til de registrerede deltagere inkl. præsentationer.
Læs om ressourcer til online undervisning i vore tidligere særnumre
I FLUIDs tidligere særnumre ligger der en lang række henvisninger til:
- gratis undervisningsmaterialer
- godt tips til Online undervisning
- platforme der stilles frit til rådighed under Corona krisen
Se disse nyhedsbreve op https://www.fluid.dk/fluid-nyhedsmail/ 
Der findes chat hvor du løbende kan stille spørgsmål i google Meet
Generalforsamling FLUID 26. maj kl 16:00
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i FLUID 26. maj kl 16:00. GF afholdes virtuelt og tilgås vis Google Meet på https://meet.google.com/hhe-odjw-vwk 
Ordinær dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab og budget (herunder kontingent)
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af to revisorer
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden - senest 7 dage før generalforsamlingen

Bestyrelsen består af:

 • Professor Elsebeth Korsgaard Sorensen

 • Forlagsredaktør Helle Risager Grubbe

 • Uddannelseschef Jesper Eriksen

 • Formand  Jørgen Grubbe

 • Afdelingsleder Lars Zimsen - kasserer

 • Docent Niels Henrik Helms

 • Konsulent Nina von Staffeldt - næstformand

De med fedt markerede medlemmer er valgt i ulige år (2019) og igen på valg i 2021. De øvrige er på valg i år 2020.

Online Educa - ressources for virtual environment
If you are under pressure to transform classroom training or education to a virtual environment, then make sure to check out this new collection of resources from the OEB community. Our former speakers have presented advice and ideas that can help you pull through - and pull this off. Find them here…
 
EDEN webinarer - Student evaluation
EDEN European Distance and E-Learning Network afholder webinarer om virtuel undervisning.
Næste webinar er Student Evaluation During and After COVID-19: As #COVID19 disrupts our teaching and learning for a longer period of time, it helps us to plan ahead by considering creative and efficient online options to organise exams and assignments. This webinar will focus on three topics: using proctoring tools for online exams, the benefits of transforming some of the closed book exams to open book exams and conducting group exams online. 
Webinaret afholdes 22. april 15:30 CEST, og hvis du ikke lige nåede det, er det ikke så kritisk, da alle webinarer fra EDEN optages og kan efterfølgende ses på: 
https://www.eden-online.org/tag/webinar/ 
Abonner på vores nyhedsbrev FLUID Nyt
Hvis du har kollegaer, fagfæller eller andre der kunne være interesseret FLUIDs tilbud, kan man tilmelde sig vores nyhedsbrev på: www.fluid.dk/fluid-nyhedsmail/
Kalender
På grund af den uafklarede situation om udviklingen i forbindelse med Corona-virus, har vi sat planlægning af konferencer på pause. Vi melder ud så snart vi igen får mulighed for det.
Copyright © 2020 FLUID, All rights reserved.


FLUID sender denne mail til mailingliste og til relevante uddannelsesinstitutioner med tilbud om seminarer og konferencer om fleksibel læring.

Opdater eller unsubscribe: update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp