Copy

FLUID NYT august 2020 

FLUIDS nye bestyrelse har sammensat et spændende og varieret konferenceprogram for det kommende år. I dette nyhedsbrev præsenteres konferencerne. Vi forventer at kunne melde datoerne på FLUIDs konferencer ud i de kommende numre af nyhedsbrevet.
FLUIDs planlagte konferencer 2020-2021
 • Virtuel undervisning i gymnasiet - slut november 2020 - fysisk konference
 • VR / AR - online intro november 2020, herefter VR/AR fysisk konference januar 2021
 • Digital feedback i online undervisningen - Fysisk konference februar-marts 2021
 • Den Hybride skole 
 • Nærvær / tilstedeværelse i online undervisning - online - marts 2021
 • Teknologi og omverdenens krav til digitale kompetencer - online - april 2021
 • Collective Intelligence fysisk konference maj/juni 2021
På grund af den uafklarede COVID-19 situation venter vi med at fastsætte tid og sted på de fysiske konferencer - det gælder også tilmelding til dem. Hold dig orienteret på FLUID.DK og i FLUIDs nyhedsbreve - og læs om de enkelte konferencer nedenfor.
Virtuel undervisning i gymnasiet - slut nov 2020 - fysisk konference

Flere og flere ungdomsuddannelser har i de senere år omlagt dele af undervisning til virtuel undervisning. Skolernes læringsplatforme og IT-værktøjer giver mange muligheder for at skabe dialog og nærvær samt at anvende digital didaktik i den virtuelle undervisning, uden direkte lærerkontakt.
Men mange skoler oplever, at det er vanskeligt at indfri potentialet, særligt i forhold det digital didaktiske. Det kan både skyldes strukturelle begrænsninger, undervisernes kompetencer eller manglende kendskab til at komme i gang med virtuel undervisning.
På denne konference belyser vi, hvorfor skolerne arbejder med virtuel undervisning, hvilke udfordringer der kan være med at komme i gang og endelig vil vi præsentere praksiseksempler fra skoler, som er lykkes med virtuel undervisning.

Den hybride skole 
Rollen som underviser gennemgår store ændringer i disse år, især fordi flere undervisere oplever at skulle undervise i helt eller delvis digitale undervisningsrum. Den traditionelle undervisning, lærernes roller og kompetencer ændres i takt med, at digitalisering anvendes i undervisningen. Denne hybride skole, hvor man ikke går til undervisningen ud fra en skarp opdeling af det fysiske og det virtuelle, men hvor den ses som flydende rum, der på én gang er fysiske og digitale, har fokus på et nyt og forandret klasserum.
Dette er en naturlig reaktion på ønsket om at udbyde mere fleksibel undervisning samt at høste de læringsmæssige gevinster af teknologi i undervisningen.
Men det er samtidig også en udfordring for uddannelsesinstitutionerne, da det rykker ved pædagogisk ledelse og forudsætter andre kompetencer hos undervisere og ledere.
Hvilke kompetencer kræver det, og hvilken form for understøttelse skal uddannelsesinstitutioner stå klar med? Konferencen belyser nogle af udfordringerne i den hybride skole, og præsenterer også konkrete eksempler på uddannelsesinstitutioner, hvor den hybride skole fungerer i praksis.
Virtual Reality konference -
online intro november 2020, herefter fysisk konference januar 2021
Vi åbner 2021 med et brag af en konference med Virtual Reality som omdrejningspunkt. 
Vi skal høre praktikere fra undervisnings-verdenen der bruger VR som undervisningsrum, samt udviklere af undervisningsmateriale. Der bliver mulighed for at prøve en række forskellige VR værktøjer og ikke mindst er du inviteret med 
Konferencen om VR / AR (Augmented Reality) bliver todelt med en introducerende online konference, hvorefter der afholdes en fysisk konference i København med emner som:
Vi har følgende skitse til den fysiske konference:
- Introduktion til VR
- En praktikers erfaring med VR
- Vi bevæger os ud i et online lærings-univers
- Evaluering af læringsudbytte/didaktikken i online læringsunivers
Digital feedback i online undervisningen - Fysisk konference feb-mar 2021
Vores konference om digital feedback vil tage udgangspunkt i korte teoretiske oplæg, hands-on på værktøjer og efterfølgende diskussion / evaluering.
Vi vil have fokus på en mere processuel tilgang til feedback, og således ikke blot autoritativ feedback. Hovedemnerne er:
 • Feedback i det åbne klasserum
 • Hvilken form for feedback skal der bruges på de forskellige taksonomiske niveauer?
 • Hvorfor er feedback vigtig? 
 • Skal vi bruge ordet feedback - hvad er alternativet?
 • Peer-grade, EdWord, gruppearbejde (samarbejdsprocesser), samskrivning
 • Elevinvolvering
 
Nærvær og tilstedeværelse i online undervisning - online - marts 2021
Onlineundervisning er henover foråret gået fra noget mere eller mindre eksklusivt til en undervisningsform stort set alle har fået erfaring med. Der er foretaget et kæmpe digitalt udviklingsspring – som også forpligter. Vi  kan forvente onlineundervisning  som en konstant og væsentlig/vigtig del af fremtidens undervisning og må derfor også bevæge os fra (måske) at opleve, at onlineundervisning går på kompromis med nærvær og vedkommende tilstedeværelse.
I denne onlinekonference får du teoretiske og erfaringsbaserede oplæg om, hvordan vi skaber nærvær og vedkommende tilstedeværelse online. I mere eksperimenterende sessioner arbejder vi med forskellige formelle og uformelle muligheder for at styrke den nærværende online tilstedeværelse.
Du vil logge af eventet med teoretisk viden, personlige erfaringer og et inspirationskatalog med muligheder for at skabe nærværende tilstedeværelse i din egen onlineundervisning.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 16. marts og følg nyhedsbrevet her og FLUID på SoMe for nærmere tid og løbende opbygning af indhold!
Teknologi og omverdenens krav til digitale kompetencer - online - april 2021
I denne konference vil vi have fokus på:
 • Etiske overvejelse om vi kan tillade at vælge teknologien fra...
 • Hvorfor er der behov for at vi får digitale kompetencer?
 • Oplæg og bud fra DA, offentlige institutioner og det private erhvervsliv
 
Collective Intelligence - fysisk konference maj/juni 2021
Konferencen om "Collective intelligence”, med fokus på online undervisning, skulle egentlig have fundet sted i juni 2020, men er nu udsat til juni 2021 på grund af Corona-situationen. Collective Intelligence kan kort defineres som en gruppeintelligens, der kommer gennem et samarbejde i en kollektiv indsats eller konkurrence mellem mange enkeltpersoner og som munder ud i en konsensusbeslutning. Det er et begreb og en metode, der er begyndt at tage sit indtog i uddannelsesverdenen.
 
Artificial Intelligence, Big Data, Augmented reality, Virtual reality etc. er allerede godt på vej ind enten til administrativ støtte eller som en integreret del af undervisningskoncepterne. Men nervøsiteten breder sig, for er kunstig intelligens virkelig kunstig og er kunstig intelligens virkelig intelligent? Og bidrager Big Data virkelig til læringen? Der er næppe andet svar end at kunstig intelligens absolut bidrager positivt til at understøtte de administrative rutiner og at kunstig intelligens bestemt også bidrager positivt til at understøtte undervisningen og læringen når der er tale om indlæring af kvalifikationer. 
Anderledes tvivlsomt ser det ud med kompetencelæringen – altså evnen til at anvende kvalifikationerne på nye innovative måder. Netop det er en væsentlig årsag til, at vi skal se nærmere på, om Collective Intelligence har sin berettigelse i undervisningen.
Se - eller gense - FLUID webinarer maj 2020
FLUIDs bestyrelse

FLUID afholdte generalforsamling 26. maj 2020, hvor der blev valgt ny bestyrelse, aflagt beretning og regnskab. Læs på https://www.fluid.dk/generalforsamling/ alle dokumenter fra generalforsamlingen. 

 • Anne Charlotte Petersen, Grunnet og Petersen I/S (ny)
 • Christian Dalsgaard, lektor, Aarhus Universitet (ny)
 • Elsebeth Korsgaard Sorensen, professor, Aalborg Universitet 
 • Jesper Eriksen, uddannelseschef, Tietgen
 • Jørgen Grubbe, Monnet-gruppen
 • Lars Zimsen, afdelingsleder, HF VUC Fyn
 • Niels Henrik Helms, docent, Københavns Professions højskole
 • Morten Blichfeldt Andersen, Udviklingschef & Forlagschef, Praxis (ny)
 • Thomas K. Hansen, chefkonsulent, VIFIN
 • Nina von Staffeldt, rådgivende konsulent 
Medlemsoversigt FLUIID

FLUID udsendte i juni fornyelse af medlemskontingent.
Der er i år fremgang medlemsskaren, så FLUID nu har 43 medlemmer.
Medlemslisten kan ses på: https://www.fluid.dk/medlemmer/

Online Educa december 2020 - 8.750 kr inkl. hotel, transport og konference
Studietur med FLUID til Online Educa 2020 – 8750 kr. ekskl. moms inkluderer
 • Tog-transport 2. dec. Aarhus H / Kbh H - Berlin H (1) - retur 4. dec. 2020.
 • Konference 3. - 4. dec 2020. 
 • 2 dage Hotel Air in Berlin inkl. morgenmad.
 • Berlin Welcome Card - 48 timer fri transport.
(1) Transportpris forudsætter køb af orange billetter
...................
Der kan tilkøbes ekstra dage, pre-conference workshops, netværkspakke med velkomst og netværksmiddag.
8 minutters gang til konferencecenter i Hotel Intercontinental.
FLUID kan tilbyde denne tur til særpris, da vi er associate partner med OEB samtidig med, at vi kan få løftet momsen af konferencenprisen. Konferencepris 2020 hvis man selv arrangerer: € 895 excl. VAT / € 1065.05 incl. VAT. plus hotel plus transport.
Tilmelding på https://www.fluid.dk/tilmeld/ 
Online Educa Berlin (OEB) brings you to the forefront of learning technology developments
 • Find out how to choose and use various technologies
 • Get insights on opportunities and challenges that are changing the world of learning
 • Discover proven practice, approaches, strategies from leading institutions and organisations
 • Participate in pre-conference activities and 120+ break-out sessions with 300+ expert speakers from 70+ countries from across different disciplines, sharing their knowledge, skills and passion
 • Follow case studies presenting critical success factors and discuss innovative approaches with peers
 • Meet with 2,500+ learning professionals from the education, workplace learning and government sectors and forge essential international contacts and partnerships
OEB has pushed boundaries, challenged preconceptions and catalysed new ideas for shaping the future of digital learning for 25 years.
Abonner på vores nyhedsbrev FLUID Nyt
Hvis du har kollegaer, fagfæller eller andre der kunne være interesseret FLUIDs tilbud, kan man tilmelde sig vores nyhedsbrev på: www.fluid.dk/fluid-nyhedsmail/
Kalender
På grund af den uafklarede situation om udviklingen i forbindelse med Corona-virus, har vi sat konkrete datoer og sted for konferencer på pause. Vi melder ud så snart vi har mulighed for det.
Vi satser på, at vi i september-nyhedsbrev kan bringe en konkret plan for de kommende konferencer:
 • Virtuel undervisning i gymnasiet - slut nov 2020 - fysisk konference
 • VR / AR - online intro november 2020, herefter VR/AR fysisk konference jan 2021
 • Den hybride skole
 • Digital feedback i online undervisningen - Fysisk konference feb-mar 2021
 • Nærvær / tilstedeværelse i online undervisning - online - 16. marts 2021
 • Teknologi og omverdenens krav til digitale kompetencer - online - april 2021
 • Collective Intelligence fysisk konference 3.-4. juni 2021
Copyright © 2020 FLUID, All rights reserved.


FLUID sender denne mail til mailingliste og til relevante uddannelsesinstitutioner med tilbud om seminarer og konferencer om fleksibel læring.

Opdater eller unsubscribe: update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp