Copy

FLUID NYT marts  2021

Onlineundervisning  vil blive en vedvarende og væsentlig del af fremtidens undervisning. Vi må derfor sikre os, at onlineundervisning har fokus på nærvær og vedkommende tilstedeværelse. I dette nummer har vi fokus på konferencen 16. marts 2021, der netop har dette tema. Vi har allerede over 50 tilmeldte, så det er dejligt at se den store interesse for dette vigtige emne.

FLUID-nærværende onlineundervisning - følg med i opslag på FB og LI 

Nærværende onlineundervisning: vær med til at skabe formlen!
"Er kødhed lig nærhed?", "Distanceret nærhed" og "Online undervisning og eksperimenter"
Ovenstående er titlerne på de tre oplæg. Modsat vore tidligere webinarer, vil vi denne eftermiddag byde på langt mere end nogle oplæg - vi vil afprøve forskellige muligheder for - ja, at lave "Nærværende onlineundervisning".
I denne online konference får du teoretiske og erfaringsbaserede oplæg om, hvordan vi skaber nærvær og vedkommende tilstedeværelse online. I mere eksperimenterende sessioner arbejder vi med forskellige formelle og uformelle muligheder for at styrke den nærværende online tilstedeværelse.
Du vil logge af eventet med teoretisk viden, personlige erfaringer og et inspirationskatalog med muligheder for at skabe nærværende tilstedeværelse i din egen onlineundervisning.
Klaus Thestrup: Online undervisning og eksperimenter
Hvordan kan eksperimenter, værksteder og endda leg gøres til en del af onlineundervisningen? Hvordan kan undervisere og studerende i fællesskab udveksle, producere og transformere på zoom, på drevet eller f.eks. på blogs? Hvor er kroppen, hænderne, rummet og nærheden? Hvordan kan zoom blive til en legeplads og ikke kun et møderum? I denne workshop vil vi snakke om og helt konkret eksperimentere med, hvordan man kan begynde at svare på de ovenstående spørgsmål. Hav saks, papir, blyant og mobil med.
Klaus Thestrup, Associate professor, Aarhus Universitet
Er kødhed lig nærhed?
I oplægget vil jeg gerne udfordre og problematisere nogle implicitte antagelser omkring onsite- vs online ift møder og undervisning. Er vi nødvendigvis nærværende fordi, vi er i samme lokale og giver onlineformater nogle andre måder at arbejde med nærhed på? Hvad betyder det, at vi har oplevet større fleksibilitet ift fysisk tilstedeværelse i løbet af corona-perioden og hvilke fordele giver det med ’flæskibilitet’ – altså at vi ikke altid behøver at være tilstede ’in the flæsk’?
Professor Thomas Ryberg, Aalborg Universitet
Distanceret nærhed
John Dewey beskrev for over 100 år siden i sit værk Demokrati og uddannelse, hvordan en bog eller et brev kan stifte en mere intim forbindelse mellem mennesker, der befinder sig flere tusinde kilometer fra hinanden, end den, der eksisterer mellem to personer, der bor under samme tag.
Deweys tanker blev højaktuelle i foråret 2020, da det meste af Danmark blev sendt hjem for at arbejde foran skærmen.
I en undervisningssammenhæng betød de nye rammer, at undervisere, elever og kursister skulle finde nærheden på andre måder. Jeg vil i mit oplæg dele nogle af mine egne erfaringer med distanceret nærhed –  både som underviser, men også som tidligere onlinestuderende. I oplægget vil jeg blandt andet komme ind på, hvordan der blev draget fordel af kursisternes hjemmeisolation og ligeledes hvordan kommunikationsplatformen Whatsapp blev en væsentlig faktor for at skabe nærhed blandt kursister og underviser. 
Michelle Holmkjær, Sprogcenter Næstved. 
Program - "Nærværende onlineundervisning: vær med til at skabe formlen!"
 • Introduktion til dagen og icebreaker. V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling
 • Online undervisning og eksperimenter. V. Klaus Thestrup, Aarhus Universitet
 • Nærværende kaffepause med networking
 • Er kødhed lig nærhed? V. Thomas Ryberg, Aalborg Universitet
 • Distanceret nærhed. V. Michelle Holmkjær, Sprogcenter Næstved
 • Udformning af Inspirationskatalog. V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling
 • Tak for i dag og kommende arrangementer i FLUID
Praktisk - Nærværende onlineundervisning: vær med til at skabe formlen!
Webinaret afvikles tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 12.30 - 16.00.
Pris for medlemmer: 0 kr. 
Pris for ikke medlemmer: 500 kr. Ved at blive medlem kan alle på din institution komme gratis med.
Priserne er ekskl. moms.
Tilmelding på www.fluid.dk/tilmeld
EVA webinar - Hvordan arbejder vi med kreative undervisningsformer under hjemsendelse?
Vor gode kollegaer på EVA arrangerer webinar med titlen "Hvordan arbejder vi med kreative undervisningsformer i gymnasiet under hjemsendelse?"
Undervisning, der har fokus på kreativitet, kan fremme elevernes trivsel og være med til at skabe en læringskultur, hvor eleverne oplever, at det er ok at prøve sig frem og begå fejl. Der vil være oplæg fra
Gymnasielærer Anne Boie Johannesson, Køge Gymnasium
Gymnasielærer Rune Valentin Gregersen, Egå Gymnasium og 
Gymnasielærer Line Porse, Viborg Gymnasium
Se mere på https://www.eva.dk/webinar-arbejder-vi-kreative-undervisningsformer-gymnasiet-under-hjemsendelse

EDEN: Open Education Week 1-5 March 2021


EDEN is offering 6 webinars as part of the Open Education Week:
 • Role of the openness in shaping of the post-pandemic education (Role of international associations)
 • Finding Open Nuggets: Discovering and Demystifying the Published Literature
 • European Network for Open Education
 • Online educational courses on cultural topics - helping the Creative Industries sector reinvent itself during a crisis
 • Insights from an internationally co-developed MOOC on digital citizenship
 • Supporting teaching and learning in schools through OER: Lessons from the pandemic
Se program her
NNU konferencen 2021 afholdes virtuelt 22. april 2021
Efter at NNU konferencen desværre blev aflyst i 2020 er der nu sat program og dato for 2021 konferencen, deer afvikles virtuelt:
Torsdag den 22. april 2021, kl. 09.50-15.30 på Zoom. 
Tilmeld dig på: https://www.tilmeld.dk/nnu2021
Temaet er ”Engagerende didaktiske design i blendede læringsrum” og hovednavnene er, Gilly Salmon og Thomas Ryberg. 
Do educational projects have an afterlife? Et Paad projekt

A nagging question: Do projects change anything? Do Nordic educational projects have an effect after their funding ends? If so: What lives on? … and why? 

Educational projects often have important learning elements inbuilt, where partners in the project create something together and learn through their co-creation. Moreover because these projects are transnational, partners find themselves in situations where they need to collaborate virtually using all sorts of digital tools.
 

You are invited to participate in a discussion with participants in some successful NordPlus Adult projects which were finished a few years ago and we are analysing right now.

On March 10th  2021 we will interview Anders Norberg on a project he lead with Academi Norr in Sweden: Global Cloud Services – Local Lifelong Learners – Contextualizing MOOC’s to local or synchronous learning settings

March 17th 2021 at 12:00 CET: Long term effects and collaborative structures of a NordPlus Project. An interview with Alastair Creelman on the NordPlus Projects

Further webinars in this series:
April 14th 2021 at 12:00 CET
April  28th 2021 at 12:00 CET
Mai 12th 2021 at 12:00 CET

Læs mere om projektet på:
https://paadnordic.home.blog/2021/03/01/do-educational-projects-have-an-afterlife/

Abonner på vores nyhedsbrev FLUID Nyt
Hvis du har kollegaer, fagfæller eller andre, der kunne være interesseret FLUIDs tilbud, kan man tilmelde sig vores nyhedsbrev på: www.fluid.dk/fluid-nyhedsmail/ Tilbud gælder for alle, ikke kun FLUIDs medlemmer.
FLUIDs bestyrelse
 • Anne Charlotte Petersen, Grunnet og Petersen I/S 
 • Christian Dalsgaard, lektor, Aarhus Universitet 
 • Elsebeth Korsgaard Sorensen, professor, Aalborg Universitet 
 • Jesper Eriksen, uddannelseschef, Tietgen
 • Jørgen Grubbe, Monnet-gruppen
 • Lars Zimsen, afdelingsleder, HF VUC Fyn
 • Niels Henrik Helms, docent, Københavns Professions højskole
 • Morten Blichfeldt Andersen, Udviklingschef & Forlagschef, Praxis 
 • Thomas K. Hansen, chefkonsulent, VIFIN
 • Nina von Staffeldt, rådgivende konsulent 
Bliv medlem af FLUID
FLUID optager institutioner og enkeltmandsvirksomheder som medlemmer. Kom med til konferencer til nedsat pris - og i visse tilfælde gratis.
Læs mere på https://www.fluid.dk/indmeld-organisation/ om dette tilbud.
Kontakt til FLUID kan rettes til sekretariatsleder Poul Tang fluid@fluid.dk - tlf. 51715240.
Kalender
 • 16. marts 2021: Vær med til at skabe formlen for nærværende online undervisning - online 
 • April 2021 Digital feedback i online undervisningen - online 
 • Sent forår 2021: Virtual reality in undervisningen 
 • efterår 2021: Collective Intelligence - hybrid konference  København/online
 • 17.-18. maj 2022 EADL international Conference Copenhagen: 
Facebook
Website
Email
LinkedIn
Copyright © 2021 Overdrevet, All rights reserved.


FLUID sender denne mail til mailingliste og til relevante uddannelsesinstitutioner med tilbud om seminarer og konferencer om fleksibel læring.

Opdater eller unsubscribe: update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp