Copy

FLUID NYT december 2020 

Vi ønsker alle vore læsere glædelig jul og godt nytår!
I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på vor konference 26. januar 2021: "Den hybride funktion, med fokus på lærerrollen"
Hele Danmark er ved at lukke ned på nuværende tidspunkt, hvilket stiller ekstra store krav til undervisere og institutioner i forbindelse med at fortsat at levere undervisning, nu online. Vort webinar om den hybride funktion er derfor ekstra aktuel at følge, og ikke mindst i det kommende forår, hvor vi må forvente en forsat delvis nedlukning af skoler og undervisningsinstitutioner, hvor de studerende, elever og kursister bliver nødt til at modtage undervisningen og læring online synkront og asynkront hjemmefra.
 
Online konference 26. januar 2021: Den hybride funktion, med fokus på lærerrollen

Den hybride funktion i undervisningen er ved at blive et grundkrav i undervisningssektoren, hvor det fysiske undervisningsrum smelter sammen med det digitale virtuelle rum, både synkront og asynkront. Men hvad er hybrid undervisning, hvordan kan hybrid undervisning i praksis udfolde sig og hvilken betydning har det for lærerrollen?
Alle FLUID medlemmer inviteres til at deltage GRATIS - og for ikke medlemmer er prisen 500 kr. Ved at blive medlem af FLUID, kan man således have ubegrænset antal deltagere med til konferencen.
 

Konferencens program

13.30 - 14.10 – indledning Niels Henrik Helms: "Hvad skal vi med den hybride funktion i undervisning"

14.15 - 14.40 Oplæg af 2 praktikere:

Session 1: Michael Juul Nielsen og Morten Dedenroth: “Lærer-rollen og den didaktiske transformation I SIM undervisningen på HF & VUC FYN”

Session 2: Lisbeth Nygaard Koertz: “3-i-1 erhvervsuddannelse for studenter (EUS) på Tietgen Business”

14.45 - 15.10 – Anita Lyngsø: COVID-19 og VIA UC 

15.15 - 15.40 –  Oplæg af 2 praktikere 

Session 1: Per Hessellund: “Fredagscafe på Skype”

Session 2: Sidsel Nonneman “Virtuel og hybrid undervisning i gymnasiet”

15.40 - 16.00 – Fælles session:  Afslutning og afrunding - Q&A ved alle oplægsholdere 

Oplægsholdere til "Den hybride funktion"
Praktisk om konferencen: Den hybride funktion, med fokus på lærerrollen
Læs uddybende om konferencen på https://www.fluid.dk/hyb/
Konferencen afvikles på Google Meet - deltagere modtager link til konferencen et par dage før konferencen.
Tilmelding til konferencen: www.fluid.dk/tilmeld
Medlemmer af FLUID kan deltage gratis i konferencen - for ikke medlemmer er prisen 500 kr.  Priserne er ekskl. moms.
Sidsels vejledning til "Sådan kan du lave hybrid undervisning, hvor du med et webcam filmer undervisningen for de elever, der følger med hjemmefra"
Vær med til at skabe formlen for nærværende online undervisning - online - marts 2021
Onlineundervisning er henover foråret gået fra noget mere eller mindre eksklusivt til en undervisningsform stort set alle har fået erfaring med. Der er foretaget et kæmpe digitalt udviklingsspring – som også forpligter. Vi  kan forvente onlineundervisning  som en konstant og væsentlig/vigtig del af fremtidens undervisning og må derfor også bevæge os fra (måske) at opleve, at onlineundervisning går på kompromis med nærvær og vedkommende tilstedeværelse.
I denne onlinekonference får du teoretiske og erfaringsbaserede oplæg om, hvordan vi skaber nærvær og vedkommende tilstedeværelse online. I mere eksperimenterende sessioner arbejder vi med forskellige formelle og uformelle muligheder for at styrke den nærværende online tilstedeværelse.
Du vil logge af eventet med teoretisk viden, personlige erfaringer og et inspirationskatalog med muligheder for at skabe nærværende tilstedeværelse i din egen onlineundervisning.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 16. marts 2021kl. 12.30 - 16.00!
Du vil bl.a. møde Thomas Ryberg, Aalborg Universitet, Klaus Thestrup, Aarhus Universitet og Michelle Holmkjær, Lærdansk Næstved. 
Pris for deltagelse i konferencen 16. marts er 250 kr. for medlemmer - 500 kr. for ikke-medlemmer (ekskl. moms). Tilmelding på www.fluid.dk/tilmeld
FLUIDs planlagte konferencer 2020-2021
 • Den hybride funktion, med fokus på lærerrollen - online - 26. januar 2021 
 • Vær med til at skabe formlen for nærværende online undervisning - online - 16. marts 2021
 • Digital feedback i online undervisningen - online - marts 2021
 • Teknologi og omverdenens krav til digitale kompetencer - online - april 2021
 • VR / AR - online intro maj 2020, herefter VR/AR fysisk konference maj/juni 2021 - København
 • Collective Intelligence - fysisk konference - 3.-4. juni 2021 - København
Se FLUIDs tidligere webinarer på FLUIDs YouTube kanal
Videoer fra FLUIDs tidligere konferencer kan ses på: FLUIDs YouTube kanal
Online Educa 2020 afholdes virtuelt - deltag for kun 150 €

OEB 2020 afsluttet 

OEB blev i år afviklet virtuelt pga Corona-krisen.
Det betyder desværre også, at der er ganske få video-oplæg fra konferencen, da man for at kunne tilgå konferencen skulle være tilmeldt. og have betalt konference gebyr 150 €.
Se mere på https://oeb.global/conference#highlights
FLUIDs bestyrelse
 • Anne Charlotte Petersen, Grunnet og Petersen I/S 
 • Christian Dalsgaard, lektor, Aarhus Universitet 
 • Elsebeth Korsgaard Sorensen, professor, Aalborg Universitet 
 • Jesper Eriksen, uddannelseschef, Tietgen
 • Jørgen Grubbe, Monnet-gruppen
 • Lars Zimsen, afdelingsleder, HF VUC Fyn
 • Niels Henrik Helms, docent, Københavns Professions højskole
 • Morten Blichfeldt Andersen, Udviklingschef & Forlagschef, Praxis 
 • Thomas K. Hansen, chefkonsulent, VIFIN
 • Nina von Staffeldt, rådgivende konsulent 
Tak for i år - det blev et ganske specielt år!
FLUID takker af for i år og ønsker alle læsere glædelig jul og et godt nytår.
2020 har jo været et helt specielt år, men efter nedlukningen i marts, er det lykkedes det at få god gang i webinarer senere på året. Og i det nye år, er der, som det fremgår, allerede en lang række planlagte webinarer- og forhåbentlig også fysiske konferencer, der kan gennemføres.
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Abonner på vores nyhedsbrev FLUID Nyt
Hvis du har kollegaer, fagfæller eller andre, der kunne være interesseret FLUIDs tilbud, kan man tilmelde sig vores nyhedsbrev på: www.fluid.dk/fluid-nyhedsmail/ Tilbud gælder for alle, ikke kun FLUIDs medlemmer.
Bliv medlem af FLUID
Medlemmer af FLUID kommer med til konferencer til halv pris - eller i visse tilfælde gratis.
Læs mere på https://www.fluid.dk/indmeld-organisation/ om dette tilbud.
Kalender
 • Den hybride funktion, med fokus på lærerrollen - online - 26. januar 2021
 • 30.11.2020 til 4.12.2020 Online Educa - Virtuel konference
 • 16.3.2021 Vær med til at skabe formlen for nærværende online undervisning - online 
 • Marts 2021 Digital feedback i online undervisningen - online 
 • Maj/juni 2021 Virtual reality in undervisningen intro maj 2020, herefter fysisk konference - København
 • Collective Intelligence - fysisk konference - 3.-4. juni 2021 - København
Facebook
Website
Email
LinkedIn
Copyright © 2020 FLUID, All rights reserved.


FLUID sender denne mail til mailingliste og til relevante uddannelsesinstitutioner med tilbud om seminarer og konferencer om fleksibel læring.

Opdater eller unsubscribe: update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp