Copy

FLUID NYT januar 2021

Endnu en gang lukker Danmark ned og underviserne er sat til at undervise hjemmefra. For såvel grundskoler som ungdoms- og voksenuddannelser og videregående uddannelser gælder, at de ikke må modtage elever og kursister til undervisning med fysisk fremmøde.
I en tid med "nødundervisning i form af fjernundervisning" som UVM kalder det, er der ekstra meget behov for at kunne håndtere denne udfordring.
I dette Nyhedsbrev har vi således fokus på 2 webinarer, der tackler denne problemstilling: "Den hybride funktion" og "Nærvær i fjernundervisningen".
Selv om FLUID er sat i verden til at fremme fleksibel undervisning, håber vi på et godt 2021 - også med fysisk undervisning og fysiske konferencer.
Vort webinar om den hybride funktion er ekstra aktuel at følge, og ikke mindst i det kommende forår, hvor vi må forvente en forsat delvis nedlukning af skoler og undervisningsinstitutioner, hvor de studerende, elever og kursister bliver nødt til at modtage undervisningen og læring online synkront og asynkront hjemmefra.
 
Online konference 26. januar 2021: Den hybride funktion, med fokus på lærerrollen

Den hybride funktion i undervisningen er ved at blive et grundkrav i undervisningssektoren, hvor det fysiske undervisningsrum smelter sammen med det digitale virtuelle rum, både synkront og asynkront. Men hvad er hybrid undervisning, hvordan kan hybrid undervisning i praksis udfolde sig og hvilken betydning har det for lærerrollen?
Alle FLUID medlemmer inviteres til at deltage GRATIS - og for ikke medlemmer er prisen 500 kr. Ved at blive medlem af FLUID, kan man således have ubegrænset antal deltagere med til konferencen.

Se en kort præsentation af Sidsel Nonnemann: Hybrid undervisning. Sidsel kan du møde på webinaret 26. januar 2021.
Konferencens program

13.30 - 14.10 – indledning Niels Henrik Helms: "Den hybride skole – Den hybride lærer?"

14.15 - 14.40 Oplæg af 2 praktikere:

Session 1: Michael Juul Nielsen og Morten Dedenroth: “Lærer-rollen og den didaktiske transformation I SIM undervisningen på HF & VUC FYN”

Session 2: Lisbeth Nygaard Koertz: “Erfaringer med SIM onsdag på Tietgen Business”

14.45 - 15.10 – Anita Lyngsø: COVID-19 og VIA UC 

15.15 - 15.40 –  Oplæg af 2 praktikere 

Session 1: Per Hessellund: “Tegn på et bæredygtig studiemiljø”

Session 2: Sidsel Nonneman “Virtuel og hybrid undervisning i gymnasiet”

15.40 - 16.00 – Fælles session:  Afslutning og afrunding - Q&A ved alle oplægsholdere 

Oplægsholdere til "Den hybride funktion"
Praktisk om konferencen: Den hybride funktion, med fokus på lærerrollen
Læs uddybende om konferencen på https://www.fluid.dk/hyb/
Konferencen afvikles på Google Meet - deltagere modtager link til konferencen et par dage før konferencen.
Tilmelding til konferencen: www.fluid.dk/tilmeld
Medlemmer af FLUID kan deltage gratis i konferencen - for ikke-medlemmer er prisen 500 kr.  Priserne er ekskl. moms.
Nærværende online undervisning 16.3.2021 – vær med til at skabe formlen - online - 26. marts 2021
Onlineundervisning er henover foråret gået fra noget mere eller mindre eksklusivt til en undervisningsform stort set alle har fået erfaring med. Der er foretaget et kæmpe digitalt udviklingsspring – som også forpligter. Vi  kan forvente onlineundervisning  som en konstant og væsentlig/vigtig del af fremtidens undervisning og må derfor også bevæge os fra (måske) at opleve, at onlineundervisning går på kompromis med nærvær og vedkommende tilstedeværelse.
I denne online konference får du teoretiske og erfaringsbaserede oplæg om, hvordan vi skaber nærvær og vedkommende tilstedeværelse online. I mere eksperimenterende sessioner arbejder vi med forskellige formelle og uformelle muligheder for at styrke den nærværende online tilstedeværelse.
Du vil logge af eventet med teoretisk viden, personlige erfaringer og et inspirationskatalog med muligheder for at skabe nærværende tilstedeværelse i din egen onlineundervisning.
Dagens program: Nærværende onlineundervisning
 • Introduktion til dagen og icebreaker. V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling
 • Online undervisning og eksperimenter. V. Klaus Thestrup, Aarhus Universitet
 • Nærværende kaffepause med networking
 • Er kødhed lig nærhed? V. Thomas Ryberg, Aalborg Universitet
 • Distanceret nærhed. V. Michelle Holmkjær, Lærdansk Næstved
 • Udformning af Inspirationskatalog. V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling
 • Tak for i dag og næste arrangementer i FLUID
Praktisk - vær med til at skabe formlen for nærværende online undervisning
Webinaret afvikles tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 12.30 - 16.00!
Pris for medlemmer: 0 kr. 
Pris for ikke medlemmer: 500 kr.
Priserne er ekskl. moms.
Tilmelding på www.fluid.dk/tilmeld
”Hvordan bruger lærerne digitale teknologier i undervisningen?”
EVA har undersøgt, hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser lærere gør sig, når de skal til- eller fravælge digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne. Den endelige rapport, som belyser, hvilken betydning perioden med COVID-19 har haft for lærernes anvendelse af digitale teknologier i undervisningen, forventes offentliggjort i foråret 2021 .
Læs det spændende notat her.
Studerendes oplevelse af online undervisning på første semester
EVA har undersøgt, hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser lærere gør sig, når de skal til- eller fravælge digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne. Den endelige rapport, som belyser, hvilken betydning perioden med COVID-19 har haft for lærernes anvendelse af digitale teknologier i undervisningen, forventes offentliggjort i foråret 2021 .
Læs det spændende notat her.
BBC delivers biggest Education offer in its history
I England er corona-lukningen mere omfattende end i Danmark og BBC melder nu ud med "biggest Education offer in its history
Se selv videre her
Leder man efter danske materialer er DRs pendant: https://www.dr.dk/skole.
Danmark har i år haft emu'en på www.emu.dk, der dækker alle fag og trin fra dagtilbud over grundskole til ungdomsuddannelserne.
FLUIDs bestyrelse
 • Anne Charlotte Petersen, Grunnet og Petersen I/S 
 • Christian Dalsgaard, lektor, Aarhus Universitet 
 • Elsebeth Korsgaard Sorensen, professor, Aalborg Universitet 
 • Jesper Eriksen, uddannelseschef, Tietgen
 • Jørgen Grubbe, Monnet-gruppen
 • Lars Zimsen, afdelingsleder, HF VUC Fyn
 • Niels Henrik Helms, docent, Københavns Professions højskole
 • Morten Blichfeldt Andersen, Udviklingschef & Forlagschef, Praxis 
 • Thomas K. Hansen, chefkonsulent, VIFIN
 • Nina von Staffeldt, rådgivende konsulent 
Abonner på vores nyhedsbrev FLUID Nyt
Hvis du har kollegaer, fagfæller eller andre, der kunne være interesseret FLUIDs tilbud, kan man tilmelde sig vores nyhedsbrev på: www.fluid.dk/fluid-nyhedsmail/ Tilbud gælder for alle, ikke kun FLUIDs medlemmer.
Bliv medlem af FLUID
FLUID optager institutioner og enkeltmandsvirksomheder som medlemmer. Kom med til konferencer til nedsat pris - og i visse tilfælde gratis.
Læs mere på https://www.fluid.dk/indmeld-organisation/ om dette tilbud.
Kontakt til FLUID kan rettes til sekretariatsleder Poul Tang fluid@fluid.dk - tlf. 51715240.
Kalender
 • 26. januar 2021: Den hybride funktion, med fokus på lærerrollen - online
 • 16. marts 2021: Vær med til at skabe formlen for nærværende online undervisning - online 
 • April 2021 Digital feedback i online undervisningen - online 
 • Maj/juni 2021 Virtual reality in undervisningen intro maj 2021, herefter fysisk konference - København
 • Collective Intelligence - fysisk konference - 3.-4. juni 2021 eller efterår - København
Facebook
Website
Email
LinkedIn
Copyright © 2021 FLUID, All rights reserved.


FLUID sender denne mail til mailingliste og til relevante uddannelsesinstitutioner med tilbud om seminarer og konferencer om fleksibel læring.

Opdater eller unsubscribe: update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp