Copy
Virtual Reality i undervisningen
Virtuel Reality i Undervisningen - konference i Vejle 29. januar 2020

Virtual Reality har siden sin renæssance for godt 3 år siden gået sin sejrsgang indenfor uddannelse af børn, unge og voksne. VR har et enormt potentiale for at vise os ting i undervisningen, vi normalt ikke kan se eller illustrere, og VR kan tage os steder hen, vi normalt ikke kommer. Derfor har indeholder VR potentialer til at løfte vores undervisning, og mange uddannelsesinstitutioner og virksomheder arbejder med at udforske dette potentiale. Men hvad gør vi, når wow-effekten forsvinder, og vi skal omsætte VR i undervisningen. Hvordan bruger vi det, og hvordan integreres det? Og er potentialet så stort, at det står mål indsatsen?

Virtuel Reality i Undervisningen - med fokus på eksempler og hands on
SOSU skolerne har i regi af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark lavet en række VR-produktioner.
Konferencen vil indeholde to konkrete cases fra byggesektoren og sundhedssektoren. Der bliver oplæg om anvendelse af VR i undervisningen, mulighed for at afprøve og endelig plads til diskussion om anvendelsen i undervisningen.
Desuden er der planlagt fremvisning af andre eksempler:
- kommerciel anvendelse/butiksindretning
- undgå eksamensangst med VR
- eksempler fra sundhedssektoren
Hvorfor skal vi anvende Virtuel Reality i Undervisningen?
Konferencen starter med at få svar på spørgsmålet om hvorfor vi skal anvende VR i undervisningen.Det har vi først bedt Lektor Gunver Majgaard, svare på. Gunver kommer fra SDU Embodied Systems for Robotics and Learning.
Herefter vil Søren Krebs Møller, der er konsulent på "Center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervsuddannelserne" give et overblik over hvor det anvendes i erhvervsuddannelserne - samt gevinster og udfordringer, der er forbundet med at anvende VR i undervisningen.
 
Hands On 1: VR i byggesektoren
Efterfølgende vil Thomas Kryger Hansen, chefkonsulent og projektleder fra VIFIN præsentere WORK VR, hvor vi får lejlighed til at stifte bekendtskab med brug af VR i erhverv. VIFIN har arbejdet med VR indenfor en række områder, og vi ser konkret deres VR på byggepladsen, hvor vi skal køre kran. VIFIN har konkret arbejdet med følgende områder:
  • skill-building sectors focused on each trade-specific vocabulary
  • trade-specific VR-environments for practicing vocabulary and job functions within specific sectors.
  • skill building sector in job application and interview
  • job interview VR-environment for training situation awareness
CASE: Virtuel Reality til undervisning af flyteknikere
Et sidste og særdeles relevant eksempel er træning af flyteknikere, hvor TEC Aviation til at undervise flyteknikerelever i nye flytyper og betjening af flyets funktioner har udviklet et program.
Uddannelsesleder Per Nørregaard og Head of Secretariat for Digitalization Camilla Løkkegaard,
TEC Aviation, vil vise programmet, som har øget elevmotivation og effektiviseret træningen af arbejdsopgaverne som flytekniker. 
Virtuel Reality i Undervisningen - praktisk

Konferencen afholdes på Økolariet i Vejle - Om hjørnet fra Banegården i Vejle.
Prisen for deltagelse i konferencen er 1.400 kr. eksklusive moms for medlemmer af FLUID – og 2.400 kr. for ikke-medlemmer. Såfremt I melder jer ind i FLUID, kan I få 2 deltagere med til konferencen.
Læs mere om konferencen på fluid.dk/vr 
Tilmelding foregår via vor tilmeldingsside www.fluid.dk/tilmeld
Hands On 2: VR i sundhedsuddanelser
I 2019 blev VR platformen VIVA lanceret af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og lige nu arbejdes på flere SOSU skoler med at få implementeret denne og andre VR programmer i undervisningen i både uddannelsesspecifikke fag og grundfag. Vi skal også høre om arbejdet med eleverne i VR-sammenhæng. Men herudover er der som sagt mulighed for Hands On.
Spændende konference om digital didaktik afviklet oktober 2019
27 deltagere var med da FLUID satte fokus på digital didaktik 24.10.2019.
Såfremt man ønsker at stifte bekendtskab med oplæg fra konferencen findes de på fluid.dk/dig.
FLUID  studietur til Online Educa

FLUIDs tur til Online Educa 2019 et netop overstået med 15 deltagere.
Udover konferencen havde vi lejlighed til at deltage i EADLs seminarprogram.
En ikke væsentlig del af studieturen er deltagernes mulighed for at mødes på tværs af institutioner, og da ikke mindst på baggrund af inspiration fra nogen af de mange oplæg i konferencen. 
FLUID  studietur til Online Educa 2020 - 8500 kr. 
Studietur med FLUID Online Educa 2020 – 8750 kr. ekskl. moms
Med i pris:
Transport Aarhus / Kbh H - Berlin H (1)
Konference 26.-27. nov 2020 
2 dage Hotel Air in Berlin inkl. morgenmad
Berlin Welcome Card - 48 timer fri trsp

(1) Transportpris forudsætter køb af orange billetter
(2) Konferenceprisen er baseret på konferenceprisen 2019, der var 895 €.
Den samlede pris er ekskl. Moms.
Der kan tilkøbes ekstra dage, pre-conference workshops, netværkspakke med velkomst og netværksmiddag.
8 minutters gang til konferencecenter i Hotel Intercontinental.


Se mere på https://www.fluid.dk/oeb20/ 
Der er endnu ikke lagt video ud for 2019-konferencen, der sluttede 29.11.2019, men se her fra 2018-konferencen.
Studietur med UC Lillebælt til BETT London - tilmelding lukker 5. december
UC lillebælt har 20 års jubilæum med at arrangere ture til BETT.
Udover udstilling i Excel Exhibition Center med 900 udstillere, 35.000 gæster og hundredevis af foredrag arrangerer UCL 20 studieture.
Se mere på: https://bettdk.i.ucl.dk/
EADL konference 
Vor europæiske moder-organisation afholder konference 14.-15. maj 2020 i Berlin:
eVidenCenter afholder kurser i visualiseringer til e-læringsmaterialer
Design dine egne visualiseringer til e-læringsmaterialer
28. januar afholder eVidenCenter en firetimers workshop i visualisering af faglige tekster.
Som underviser eller udvikler af undervisningsmaterialer står du ofte med disse refleksioner:
  • Hvordan træffer jeg de rette valg af visualiseringer til mine faglige tekster?
  • Hvordan understøtter jeg bedst den enkeltes læring?
Se mere på eVidenCenters hjemmeside
Abonner på vores nyhedsbrev FLUID Nyt
Hvis du har kollegaer, fagfæller eller andre der kunne være interesseret FLUIDs tilbud, kan man tilmelde sig vores nyhedsbrev på: www.fluid.dk/fluid-nyhedsmail/
Kalender
22.-25. januar 2020: BETT, London
29. januar 2020: Brug af Virtual reality i undervisningen, Vejle
14.-15. maj 2020: EADL konference Berlin.
26.-27. november 2020: Online Educa Berlin
Copyright © 2019 FLUID, All rights reserved.


FLUID sender denne mail til mailingliste og til relevante uddannelsesinstitutioner med tilbud om seminarer og konferencer om fleksibel læring.

Opdater eller unsubscribe: update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp