Copy
MAB Powertec Oy                                                                                                        Show in browser
12/2020
 

Vaatimustenmukaisuuskonsultointi GE Powerin toimituksessa

Asiantuntijamme avustivat GE Poweria suomalaisen lainsäädännön vaatimuksissa laitteiston toimituksiin liittyen. GE Power on maailman johtavia energiantuottajia ja toimii koko energia-arvoketjussa tuotannosta kuluttamiseen.

GE Power toimittaa savukaasunpuhdistuslaitteiston ja vedenkäsittelylaitteiston Vantaan Energialle, joka on käynnistänyt nykyisen jätevoimalansa laajennustyöt Vantaalla. Projektin suunnitteluvaiheessa MAB Powertec konsultoi toimittajaa suomalaisen lainsäädännön vaatimuksissa, liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin: prosessilaitteet, sähkö, koneisto, paineosat, ympäristöasiat ja -luvat, EHS, sekä kemikaalien käsittely ja varastointi. Asiantuntijamme avustivat relevanttien Suomen lakien ja vaatimusten selvityksessä, koostamisessa ja näiden soveltamisessa GE Powerin toimituksessa.

MAB Powertecilla on vankka kokemus vastaavanlaisista projekteista. “Tässä projektissa pääsimme yhdistämään osaamisemme ekovoimalaitospuolelta sekä vaatimustenmukaisuusasiantuntijana,” kertoo projektipäällikkö Wolfgang Ludwig. “Oli hyvin mielenkiintoinen projekti, sillä asiakkaalla oli kiire, mutta vastasimme asiakkaan kaikkiin kysymyksiin ja autoimme asiakasta oman kiireisen suunnittelutyön etenemisessä.“

 

Laadunvarmistus jakeluasemien ympäristörakentamisessa

MAB Powertec kasvattaa osaamista nestemäisten polttoaineiden käsittelyn ja varastoinnin asiantuntijana. Projektipäällikkömme Niko Raami ja Markus Merta osallistuivat marraskuun lopussa koulutukseen, jossa käsiteltiin ympäristörakentamisen laadunvarmistusta jakeluasemilla.

Jakeluasemien rakentamiseen ja toimintaan kohdistuu valtavasti erilaisia asetuksia ja vaatimuksia – esimerkiksi ympäristönsuojeluun ja laadunvarmistukseen liittyen. Muita tärkeitä vaatimuksia ovat erityisesti palo- ja räjähdys-, sähkö- sekä käyttöturvallisuus. Ala on erityisen muutosaltis, sillä ”jakeluasemien urakoinnille, huollolle ja kunnossapidolle asetetut haasteet kasvavat jatkuvasti järjestelmien teknistymisen ja monimutkaistumisen myötä,” (Öljy-ja biopolttoaineala ry).

Koulutuksessa perehdyttiin jakeluasemiin liittyvään lainsäädäntöön ja standardeihin, jotka edesauttavat kaikkia jakeluaseman rakentamisessa mukana olevia osapuolia olemaan tietoisia voimassa olevista vaatimuksista ympäristörakentamisessa. Lainsäädäntö velvoittaa mm. rakentamisen aikaiseen laadunvarmennukseen liittyen esimerkiksi maaperän tiivistämiseen, saumausrakenteisiin ja säiliöiden asennuksiin, sekä kirjanpitoon ympäristön kannalta tärkeistä asioista.  Laadunvarmistusselvityksellä varmistutaan siitä, että asema ja siihen liittyvät työvaiheet ovat vaatimustenmukaisia. Jatkuvalla mittaamisella ja tarkkailulla varmistetaan, että asema toimii suunnitelmien mukaan sekä ennaltaehkäistään mahdollisten vahinkojen syntymistä. “Koulutuksessa oli paljon meidän toimintamme kannalta hyödyllistä asiaa. Koulutuksessa opittua voi käyttää ja soveltaa jakeluasemakohteiden lisäksi laajalti myös teollisuuskohteisiin, joissa vaatimukset ovat joistakin eroavaisuuksista huolimatta pääosin samoja kuin jakeluasemilla. Koulutus vahvistaa osaamistamme laadukkaan ympäristörakentamisen alueella,” kertoo projektipäällikkö Niko Raami.

Me hallitsemme palavien nesteiden ja vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvät asiat teollisuudessa, ja tarjoamme mm. selvityksiä kustannustehokkaista ratkaisuista liittyen purkupaikkaan, varastointiin ja palosuojauksiin. Lisäksi asiakkaamme voivat luottaa meihin aiheeseen liittyvissä viranomaisasioissa, suunnittelussa ja kokonaisvaltaisissa projektipalveluissa. Koulutus on jälleen yksi pala vahvistamaan osaamistamme teollisuuden ympäristöasioissa.

Tutustu Lounavoiman uuteen virtuaaliesitteeseen!

Aiemmin tänä syksynä Markus Merta ja Anna Pääkkönen MAB Powertecilta saivat viettää erilaisen päivän Lounavoiman ekovoimalaitoksen työmaalla Salossa – nimittäin videokuvauksissa. Lounavoiman uusi virtuaaliesite ja samalla myös MAB Powertecin haastattelu ovat nyt katsottavissa. Miten yhteistyö on sujunut meidän kanssa? Videossa kerrotaan roolistamme laitoshankkeen suunnittelu- ja projektipalveluiden tarjoajana, ja tutustutaan tämän valtavan projektin eri vaiheisiin.

Katso esite tästä
Bongaa MAB Powertec Maaselän Extrassa! Sivuilla 8-10 juttua Haapajärven Lämmön uudesta biohybridilaitoksesta ja projektin kumppaneista. 
Lue Maaselän Extra täältä.
LinkedIn
Website
 
 
Copyright © 2020 MAB Powertec Oy, All rights reserved.
MAB Powertec Oy @Customer Register.

Our address:
MAB Powertec Oy
Finlaysoninkatu 7
Tampere 33210
Finland
Add us to your address book

Unsubscribe from this list?

GDPR 2018 Privacy Policy according to Personal Data Act (523/99) Section 10 and GDPR.

Please contact us if you would like your information to be removed from the register or to obtain your own register information.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
MAB Powertec Oy · Finlaysoninkatu 7, 4krs · Tampere 33210 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp