Copy
MAB Powertec Oy                                                                                                        Show in browser
18.6.2020
 

Miten hiilidioksidin talteenotto saadaan
osaksi kiertotaloutta?


 
Hiilidioksidipäästöjen talteenoton merkitys on tunnistettu olevan tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Hiilidioksidin talteenotto on menetelmä, jossa suuri osa teollisuudessa syntyvistä hiilidioksidipäästöistä pystytään ottamaan talteen ja joko varastoimaan tai hyödyntämään raaka-aineena esimerkiksi metaanin tuotannossa. 

MAB Powertec on aloittanut Lounavoima Oy:n kanssa projektin, jonka tarkoituksena on etsiä Lounavoiman ekovoimalaitokselle sopiva hiilidioksidin talteenottotekniikka. Tavoitteena on erottaa voimalaitoksen savukaasuista hiilidioksidi, joka on tarkoitus edelleen jalostaa metaaniksi. Metaania voidaan hyödyntää esimerkiksi liikennepolttoaineena. MAB Powertecin Anna Pääkkönen toimii johtavana asiantuntijana projektissa: ”Talteenottomenetelmän valintaan ja optimointiin liittyy monia vaiheita ja kriteerejä, sillä valintaan vaikuttavat mm. hiilidioksidin käyttökohteen vaatimukset hiilidioksidin puhtaudelle sekä mahdollisimman taloudellinen kokonaisratkaisu.”
Mitä hyötyä hiilidioksidin talteenotosta on ympäristön kannalta? 

Uusia hiilidioksidin talteenotto- ja hyödyntämistekniikoita on kehitteillä ympäri maailmaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja materiaalitehokkuuden maksimoimiseksi. Nämä tekniikat mahdollistavat siirtymisen lineaarisesta fossiilipohjaisesta hiilitaloudesta päästöjä hyödyntävään kiertotalouteen.

Tämä projekti on osa suurempaa kiertotalousmallia, jossa kierrätyskelvottomat yhdyskuntajätteet muunnetaan Lounavoiman ekovoimalaitoksessa päästöttömäksi lähienergiaksi, ja samalla prosessista syntyvä hiilidioksidi kierrätetään uuteen käyttöön. Tämän lisäksi, myös hiilidioksidin talteenottoprosessissa syntyvä hukkalämpö voidaan mahdollisesti hyödyntää kaukolämpönä. ”Hiilidioksidin talteenotolla saadaan jätteenpolttosektorin päästöt minimoitua. Kun huomioidaan poltettavien jätejakeiden bioperäinen osuus, prosessi toimii hiilen sitojana. Maailmanlaajuisesti jätteenpolton hiilidioksidipäästöttömyydellä on iso merkitys ilmaston kannalta. Hiilidioksidin talteenottoprosessissa syntyvän hukkalämmön hyödyntäminen parantaa kokonaisprosessin taloudellisuutta. Tämä on merkittävä projekti koko alan kannalta, ” Anna korostaa. 
Lue lisää tekniikoista

Onnistunut painekoe Lounavoiman ekovoimalaitoksella on askel kohti
puhtaampaa energiaa

Lounavoima Oy:n rakenteilla olevalla ekovoimalaitoksella Salossa suoritettiin onnistuneesti kattilan vesipainekoe. Ekovoimalaitoshanke etenee aikataulussa ja onnistunut painekoe oli jälleen askel kohti laitoksen valmistumista vuonna 2021. MAB Powertec toimittaa asiakkaan projekti- ja suunnittelupalvelut ekovoimalaitoksen rakentamisen projektivaiheessa, ja MAB Powertecin projektipäällikkönä toimiva Marko Borg oli seuraamassa painekoetta Salossa: ”Kattilalaitteiden toimittaja Steinmüller Babcock Environment GmbH oli järjestänyt painekokeiden onnistuneen suorittamisen jälkeen ikimuistoiset juhlallisuudet. Koko juhlaväki sai tilaisuudessa myös maistaa suoraan päähöyryputkesta ”erityistä” kattilavettä, Steinmüller Kesselwasseria.” Onnistunut kattilan asennus oli vaativan työn takana, ja juhlapuheissa huomioitiin etenkin isoimman työn tehneet asentajat.
Lue lisää ekovoimalaitosprojektista

Asiantuntijamme haastavissa kansainvälisissä tehtävissä Valmetilla


 

Valmet on nostanut osuuttaan rikkipesuritoimituksissa meriteollisuudessa ja toimittaa pesuriratkaisuja laivoille maailmanlaajuisesti. Työtä ja haastetta riittää uusien rikkipäästövaatimusten tiukentuessa ja meriteollisuuden pyrkiessä ympäristöystävällisemmäksi, ja asiantuntijamme ovat päässeet mukaan toteuttamaan ratkaisuja.

Katja Räsänen MAB Powertecin ympäristöyksiköstä on ollut Valmetin tehtävissä mukana 1,5 vuotta ja hän toimii nyt Environmental Systems-yksikössä laivojen pesuriprojektien takuukoordinaattorina. Katjan tehtäviin kuuluu asiakkaiden takuuasioiden vastaanottaminen sekä ratkaisujen löytäminen näihin yhdessä Valmetin eri yksiköiden ja toimittajien kanssa: “Koordinoin tarvittavat service-keikat ja varaosalähetykset ja varmistan, että asiakkaan ongelma tulee ratkaistua.” Pikainen reagointikyky ja suurten kokonaisuuksien hallinta ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä vaihtelevissa työtehtävissä. Koska laivoilta tarvitaan usein lisätietoja takuuasioiden ratkaisemiseen, työssä toimitaan tiiviisti yhteistyössä myös asiakkaiden kanssa.

Myös projekti-insinööri Into Laitinen MAB Powertecin energiayksiköstä on ollut tammikuusta lähtien mukana Valmetin Marine-tiimissä laivojen rikkipesureiden toimitusprojekteissa. ”Työ asiantuntijaorganisaatiossa on samalla mielenkiintoista ja haastavaa, sillä kohteet liikkuvat maailmanlaajuisesti maanosien välillä,” kertoo Into. Katjan mukaan jokainen työpäivä on erilainen ja se pitää mukavasti varpaillaan: ”Varaosalähetysten ja service-keikkojen suunnitteluun tulee lisämauste, kun laivat liikkuvat jatkuvasti maailmanlaajuisesti ja aikaa on usein yhden satamapysähdyksen verran hoitaa keikka. Tarvittaessa laivaan jäädään muutamaksi päiväksi ja ongelma ratkaistaan laivan ollessa ajossa.

Tule tapaamaan meitä lokakuussa
Suomen suurimmassa energia-alan tapahtumassa!
 
 
Copyright © 2020 MAB Powertec Oy, All rights reserved.
MAB Powertec Oy @Customer Register.

Our address:
MAB Powertec Oy
Finlaysoninkatu 7
Tampere 33210
Finland
Add us to your address book

Want to change the way you receive these messages?
You can update your information or cancel your subscription

GDPR 2018 Privacy Policy according to Personal Data Act (523/99) Section 10 and GDPR.

Please contact us if you would like your information to be removed from the register or to obtain your own register information.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
MAB Powertec Oy · Finlaysoninkatu 7, 4krs · Tampere 33210 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp