P.R.O Academie Coaching Consult
Krachtig authentiek leiderschap
Bekijk deze e-mail in uw browser.
Foto P.R.O Academie

Nieuwsbrief januari 2017

Deze eerste nieuwsbrief van 2017 is voornamelijk gewijd aan de Transactionele Analyse en aan onze activiteiten die daaruit voortkomen. Dit neemt niet weg dat we ook op anderen terreinen actief zijn. Zo vind je de mededeling dat wij weer een werkconferentie organiseren waarin het verdiepen van je ervaring met het werken in groepen en grotere systemen centraal staat. Voor alle leidinggevenden een uniek laboratorium om 4 dagen ervaring in op te doen.  En wanneer wij organisaties begeleiden is TA zeker niet de enig zaligmakende benadering. Wij werken breed, diep en verbindend!

Concrete TA concepten

Organisaties maken in toenemende mate gebruik van Transactionele Analyse als denk- en werkkader in hun bedrijf.
TA beschikt over een veelheid van concrete concepten die zowel op het niveau van de professional leiden tot inzichten en ontwikkelingen in denken voelen en handelen als ook op het niveau van teams en gehele organisaties bijdragen aan de verbetering van samenwerking en kwaliteitsontwikkeling.
 

Onze introductiecursus TA

Foto Joost Levy in actie
Wij blijven met regelmaat een introductiecursus TA (1-0-1) geven. Deze boeienden en intensieve tweedaagse cursus blijft een eye-opener voor allen die kennis willen maken met TA.
Het helpt je te kijken naar je professionele rollen en gedrag en het geeft je ook een spiegel op je persoonlijk handelen in je privéleven.
Op 9 en 10 februari is de volgende kans op een actieve ontmoeting met TA.
Op de foto zie je docent Joost Levy in actie tijdens een cursus.

Leiderschap ontwikkel je met TA !

Lees verder >>

Opleiding Verbindend Transactioneel Leiderschap

In oktober 2017 starten wij weer met het leertraject.
Naast een brede TA opleiding krijgen de deelnemers ook een gedegen basis in het werken in groepen en systemen door deelname aan een vierdaagse Werkconferentie 'Leiderschap Leren en Conflict' die wij samen met de Businessfaculteit van Universiteit Utrecht en MaTRIS onze Belgische partner organiseren. Ook zit er een driedaags seminar in de opleiding met als titel: 'Exploring Organisation in the Mind'
Wij zijn er klaar voor, U ook?

Lees verder >>
Onze leergang VERBINDEND TRANSACTIONEEL LEIDERSCHAP is geaccrediteerd voor het register Schoolleiders Primair Onderwijs. Door het volgen van deze leergang wordt het deelthema Persoonlijk Leiderschap afgerond.
Vignet herregistratie

Informatieavond over de TA opleiding

Op maandag 20 maart a.s. ben je welkom op de informatieavond over onze tweejarige TA opleiding ‘Verbindend Transactioneel Leiderschap’.

Op zaterdag 20 mei 2017 is er een uitgebreidere informatiemiddag over deze opleiding waarin je ook ervaringsgewijs kort met TA kan kennismaken.

 Lees verder >>

TA in Nederland vierde Feest

De Nederlandse vereniging voor TA 40 jaar jong. 40 jaar wordt er in Nederland opgeleid in Transactionele Analyse, worden organisaties begeleid met concepten uit de TA en verbeteren professionals hun leidinggevende en begeleidingsvaardigheden met TA.
Dit was een feestje waard.
Veel opleiders en professionals waren aanwezig op dit feest in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.
Twee Engelse collega's Giles Barrow en Trudie Newton gaven een workshop over de betekenis van TA voor de ontwikkeling van opleiden in de TA. Het leverde een dynamisch onderzoek op waaruit bleek dat de combinatie van vele didactische modellen de beste garantie geven voor een rijke leerervaring waarin persoonlijke en professionele ontwikkeling hand in hand gaan.
Wij boden op de opleidersmarkt ook onze leertrajecten aan. Mooi hoe te zien dat de kracht van de verschillende opleidingsinstituten rijk en zeer divers zijn. Onze opleiding met daarin de combinatie van TA leren en groepsdynamisch leren is zeker een sterke loot aan deze rijk gevulde boom.
Hierbij een impressie van een gezamenlijk gezongen feestlied door alle aanwezigen.

Bekijk hieronder de korte video.
TA Dag Soesterberg video

Internationale werkconferentie

Volgend op het grote succes van de eerste editie in 2015 organiseren wij in januari 2018 in samenwerking met de Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht en onze Belgische partner, MaTRIS, opnieuw de internationale werkconferentie 'Leiderschap, Contact & Conflict; werken onder de oppervlakte'.

Lees verder >>
Het boek Klimaatveranderingen in Organisaties Leiderschap maakt het verschil
is nog steeds te koop!
Kaft boek
Anne de Graaf en Joost Levy voerden de redactie en schreven zelf hoofdstukken.
Het boek biedt een scala aan inzichten over klimaatverandering in organisaties. De basis vormt de kennis die ontwikkeld is binnen Transactionele Analyse (TA). Het kennisgebied van de TA is een cluster van samenhangende theorieën die inzicht geven in de menselijke persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en in systemen waarbinnen mensen samenwerken. Klimaatverandering in organisaties levert een bijdrage aan deze laatste categorie. Het samenwerken binnen professionele systemen, oftewel organisaties.
Uiteenlopende professionals die werken met TA hebben een bijdrage geleverd. Thema's als persoonlijk leiderschap, autonomie, grensmanagement en procesontwikkeling komen op een heldere wijze aan bod. Ook zijn er drie interviews met hoogleraren opgenomen die hun reflecties over klimaatveranderingen in organisaties hier delen. De samenhang die boven al deze bijdragen uitstijgt maakt van dit boek een document dat het perspectief van de lezer op veel niveaus in beweging brengt.
Klimaatverandering in organisaties Leiderschap maakt het verschil
Anne de Graaf en Joost Levy
ISBN: 9789066659919
Prijs: € 19,90

Bijv. verkrijgbaar bij managementboek.nl

P.R.O Agenda


Bekijk hier de agenda met onze komende activiteiten met in maart o.a.:

TA Vervolgtraining op de Introductiecursus 1-0-1
Voor maart staat gepland de TA Vervolgtraining op de Introductiecursus 1-0-1. Heb je de 1-0-1 gedaan en wil je je repertoire verder uitbreiden, meld je dan nu aan voor deze tweedaagse op 23 en 24 maart aanstaande.

Bekijk hier de informatie van deze vervolg-workshop.

Ook in maart bij de P.R.O Academie de workshop voor schoolleiders, directie en midden-management:
 
Werken met TA in schoolorganisaties

Leidinggevenden kunnen in deze driedaagse workshop, die op 29 maart begint, kennismaken met TA in het onderwijs. Met het professionele denk- en werkkader van Transactionele Analyse draagt deze cursus bij aan je ontwikkeling binnen en buiten de school.

Bekijk hier de informatie en doe mee.
Copyright © 2017 P.R.O Academie, Alle rechten gereserveerd.


Dit bericht is verzonden naar: j.levy@proconsult.nl

Wilt u uw nieuwsbrief voorkeuren bijwerken?
Klik daarvoor hier of u kunt zich hier afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp