Copy

NIEUWSBRIEF Witteneilandburen

Samen wonen in de buurt
Nummer 1, juli 2016
We zijn van start!
Na een paar voorbereidingsbijeenkomsten, hebben we in april een vragenlijst gestuurd aan alle 73 huishoudens in blok 2 en blok 3. De response was 84% en de waardering een 8,4! Kortom: meer dan voldoende draagvlak om nu echt te beginnen. In deze nieuwsbrief een eerste update over onze activiteiten. Op 30 juni was opnieuw een burenbijeenkomst en hebben we besloten echt te gaan beginnen.
Alle activiteiten vinden plaats op basis van vrijwilligheid. Zodra zich voldoende mensen hebben gemeld kan een groepje van start. De activiteiten staan open voor alle buren. We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met je privacy. Je gegevens worden alleen gedeeld met buren die ook aan een activiteit willen deelnemen. Je kunt je ten alle tijde aan- of afmelden via witteneilandburen@gmail.com.
Doe je ook mee? Klik op een van de blauwe knoppen in deze nieuwsbrief. Zo meld je je aan voor een van de activiteiten of denk je mee hoe we ons initiatief verder kunnen uitbouwen. Samen gaan we er iets moois van maken.
Zin in een vrije tijdsgroep?
Zin om te wandelen? Naar de bios? Samen lezen of gezellig eten of bridgen? Binnenkort gaan 5 vrije tijds groepen van start. Er bleek genoeg animo om met elkaar leuke dingen te doen. Er is interesse voor een wandelgroep, een filmgroep, een leesgroep, een eetgroep en een bridgegroep. Wil je meer weten of heb je zin om je aan te sluiten? Klik op de blauwe balk en laat ons weten wat je leuk vindt. We brengen je dan in contact met de groep. Gezellig hè, buren?
Ja, ik wil deelnemen aan een vrije tijdsgroep!

Kadereparatie pas in 2018?

Brief van de gemeente komt als onaangename verrassing

De gemeente heet inmiddels twee brieven gestuurd over de slechte staat van de kademuur aan de Jacob Catskade en de maatregelen die ze gaan nemen. Reparatie staat gepland voor 2018 en tot die tijd worden de parkeerplaatsen aan het water afgezet en zullen zeker enkele bomen gaan sneuvelen.
Op 30 juni hebben we in de Burenvergadering een peiling gehouden of we ons als bureninitiatief ook met onze woonomgeving willen bezighouden.Iedereen was daar voorstander van. Intussen heb je misschien ook op onze burenapp gezien dat er al -met succes- actie is ondernomen. Maar er komt vast nog een vervolg. Vandaar nu deze oproep. Wie wil met de gemeente verder het overleg aangaan namens de buren? Je kunt je hieronder melden, dan brengen wij jullie met elkaar in contact.

Ik wil met de gemeente in overleg over de Jacob Cats kade
Volgende burenbijeenkomst
Op donderdag 3 november komen we weer bij elkaar in de Koperen Knoop. Je krijgt er een update van alle activiteiten en de plannen voor 2017. Het duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Zet het vast in je agenda. Tot dan!
Zet in mijn agenda
Uitkomst vragenlijsten
Als je de uitkomst van de vragenlijsten nog eens na wilt lezen, kan dat via de links hieronder. Je hebt de keuze uit het bestand dat je al eerder per mail kreeg toegestuurd, waarin alle informatie staat. Of de presentatie die we op 30 juni hebben gebruikt met een extra toelichting.
Bestand met uitkomsten downloaden
Presentatie van 30 juni
De volgende nieuwsbrief kun je verwachten eind september
Ik heb een bijdrage voor de Nieuwsbrief
Verbeteren woonomgeving
Onze overburen (van blok 1) willen graag in overleg met het stadsdeel om onze woonomgeving te verbeteren. Denk daarbij aan de bestrating, lantaarnpalen en de grasveldjes en de overlast door hondenpoep. Wil je meehelpen? Meld je dan aan, en stuur een mail.
Ja, ik wil wel helpen
Dit najaar gaan we eens kijken hoe andere bureninitiatieven het hebben aangepakt. Want beter goed gejat dan slecht bedacht, nietwaar? De meeste buren zeiden het al in de vragenlijst: ga niet het wiel lopen uitvinden!
Stadsdorpen Amsterdam
Eehh ... hoe heet je ook al weer?
Heb je dat ook wel eens? Dat je in de lift staat of op straat loopt, of elkaar tegenkomt op de trap. En denkt, hoe heet die ook al weer? Daar gaan we wat aan doen met een smoelenboek. De mensen die zich hebben opgegeven (nu 25) gaan we opnemen in het boek. Wil je er ook in? Meld je dan aan voor 1 september met een foto en je telefoonnummer.
Ja, ik wil ook in het Smoelenboek
Werkgroep Praktisch zoekt versterking
Wil je meedenken over hoe we als buren met elkaar diensten en materialen kunnen inkopen? Parkeerplaatsen delen? Hand- en spandiensten kunnen doen? Er is een werkgroep die gaat kijken welke vorm ervoor geschikt is om dit te organiseren. Een website, per email, WhatsApp of met een app? Wil je meedenken, of heb je er al ervaring mee? Meld je dan aan.
Ja, ik wil helpen in de werkgroep Praktisch
Copyright © 2016 Koprgoep, All rights reserved.


Ons mail adres is:
witteneilandburen@gmail.com


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Witteneilandburen · De Wittenkade 500 · AMSTERDAM, Nederland 1052 DD · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp