Copy

NIEUWSBRIEF Witteneilandburen

Samen wonen in de buurt
Nummer 2, oktober 2016

Als buren willen we ons leefklimaat bevorderen door elkaar burenhulp, sociale contacten, informatie, zorg en veiligheid te bieden.
Samen iets leuks doen met je buren?
Er zijn inmiddels twee vrije tijds groepen van start gegaan:
hieronder een impressie. De bridgegroep is helaas niet meer. Van de Leesgroep en de Wandelgroep is nog niets vernomen.
Wil je je opgeven voor de lees- of wandelgroep, meld je dan aan met de blauwe knop hieronder.
Ja, ik heb wel zin in wandelen of lezen samen met mijn buren!
De culinaire eetgroep is aan de keukentafel blijven hangen. Mooie gerechten en bijzondere gesprekken. De groep komt om de twee maanden bij elkaar. Data zijn geprikt tot de lente van 2017. Interesse? Mail Loes Singels
Ja, ik wil meedoen aan de eetgroep
De filmgroep is in september van start gegaan met de film Florence Foster Jenkins in de Movies. Na afloop hebben we de film nabesproken onder het genot van een drankje. Voorlopig gaat de filmclub 1 x per maand op vrijdagmiddag naar een door de deelnemers geselecteerde film. Wil je ook mee? Mail dan Anne-Marie van de Fliert
Ontspanning? Ja, ik wil wel mee naar de film!
Onze buurt, de kade en blok I
Iedere twee weken wordt het hoogteverschil van de kademuur gecheckt. Aan het begin van de Jacob Catskade gaan de verzakkingen snel, aan onze kant gaat het aanmerkelijk langzamer. Eind september heeft iedereen opnieuw hierover een brief gekregen van de gemeente.
Om voortdurend geïnformeerd te blijven, gaan we samen optrekken met bewoners van blok I. Zij hebben al contact met gebiedsmakelaar Heleen Linthorst. Zodoende zijn ook wij goed op de hoogte en kunnen we meepraten. Zoals over de kademuur, bestrating, hondenpoep, beplanting en verlichting. De contacten met blok I lopen via Hannis Schilperoord. Heb je vragen? Mail Hannis
Ik wil meedenken over onze woonomgeving

Witteneilandburen en de VVE

Op 26 september hebben de Kopgroep en het VVE bestuur om tafel gezeten voor een eerste overleg. Het bestuur ondersteunt het initiatief van harte en het was een constructief gesprek.
Er is gesproken over hoe we de samenwerking zien. Concrete onderwerpen die zijn besproken zijn: ramen wassen, wifi, de videofoons en een startpotje vanuit de VVE. Als buren acties willen vanuit de VVE en/of het bureninitiatief, zal er eerst een plan voor dat onderwerp gemaakt moeten worden door een aantal bewoners. Daarna kijken we of het bij de VVE hoort of bij ons. Er is nu één concreet onderwerp:
  • Videofoons: De vernieuwing van het centrale systeem in de hallen is de taak van de VVE. Hiervoor is op dit moment geen budget. Het vervangen of verplaatsen van de huisvideofoons is voor rekening van de huiseigenaar. Een totaal digitaal systeem zou de oplossing kunnen zijn. Wil je hierover meedenken? Neem dan contact op met Loes Singels.
Ik wil wel meedenken over de vervanging van de videofoons
Buren bijeenkomst 3 november a.s. 
We komen binnenkort weer bij elkaar in de Koperen Knoop. Er zijn twee onderwerpen. Wijkagent Ed Klous komt om met ons praten over veiligheid in de buurt. Verder krijg je een update van de activiteiten van Witteneilandburen en de plannen voor 2017. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Er is een borrel na afloop. Kom je ook? Zet het in je agenda!
De Kopgroep
De buren die in de kopgroep zitten zijn de voortrekkers van het initiatief Witteneilandburen.
Op de laatste vergadering waren aanwezig: Eleonore Breukel, Anne Marie van de Fliert, Greetje van Drooge, Hannis Schilperoord, Ineke Sinke en Peter Zijlema.
Wil je ons iets laten weten of overleggen? Neem contact op!
Ja, ik wil contact met de Kopgroep
De App Witteneilandburen
Al bijna een jaar hebben we nu een Whats App groep. De app is bedoeld om elkaar te informeren over onraad en overlast, en om snel contact met elkaar te leggen voor praktische vragen. Momenteel hebben we 50 deelnemers. De app heeft al goede diensten bewezen zoals bij het lenen van gereedschap of het polsen van belangstelling voor een nieuwe videofoon en hoe om te gaan met een dakloze man in onze buurt. De groepsapp is niet bedoeld voor discussies of uitgebreide afspraken. Wil je daarom zo snel mogelijk met mensen persoonlijk verder appen of mailen? Wil je ook deelnemen aan de App, geef je nummer dan door aan de Anne-Marie van de Fliert via 06-26408006.
Denk je mee?
De werkgroep Praktisch komt op 1 november om 19.30 bij elkaar om te praten over hoe we een systeem kunnen bedenken om beter met elkaar te communiceren over leveranciers, ruildiensten, lenen, delen, en samen inkopen.
Ja, ik wil meedenken!
Namen & gezichten
Eind september hebben we iedereen die had aangegeven het smoelenboek een goed idee te vinden een mail gestuurd met het verzoek een foto en enkele gegevens aan te leveren. Dat druppelt nu binnen.
We kiezen voorlopig voor een papieren boek vanwege de kosten, en de privacy. 
Heb je geen mail ontvangen en wil je er toch graag in én zelf een exemplaar ontvangen, mail ons dan hieronder.
Ja, ik wil ook in het Smoelenboek
Onze overburen
Onze buren aan de andere kant van het water op de Porschestrip spelen met het idee om ook een buurtinitiatief op te zetten. We hebben op 20 oktober met hen overlegd en onze ervaringen gedeeld. We houden contact en kunnen elkaar zo helpen.
Copyright © 2016 Koprgoep, All rights reserved.


Ons mail adres is:
witteneilandburen@gmail.com


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stadsdorp Westerpark · De Wittenkade 351 · AMSTERDAM, Nederland 1052 DD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp