Copy
vlaanderen.be/erfgoed
ONTWERP NIEUW CULTUREEL-ERFGOEDDECREET PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD

Op vrijdag 15 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet.
De SARC stelt nu een advies op. Nadien wordt het advies van de Raad van State ingewonnen. Na verwerking van deze adviezen, die aanleiding kunnen geven tot aanpassingen van het ontwerpdecreet, volgt de definitieve goedkeuring.

Lees meer
REGIE DIENSTVERLENENDE ROLLEN CULTUREEL-ERFGOEDVELD
 
Het voorontwerp van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in de ondersteuning van professionele organisaties die een specifieke dienstverlenende rol opnemen met betrekking tot de zorg voor en het omgaan met cultureel erfgoed in Vlaanderen. Het kabinet Cultuur gaf aan de afdeling Cultureel Erfgoed de opdracht om het overzicht op de ontwikkeling van het dienstverlenende cultureel-erfgoedveld te houden en om de regie hierover te voeren.

Lees meer
Pauwelviering op inventaris ICE
PAUWELVIERING OP INVENTARIS IMMATERIEEL ERFGOED
NIEUW CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANT VGC
Kwaliteitslabel Stadsarchief Tongeren
KWALITEITSLABEL VOOR STADSARCHIEF TONGEREN
PROJECTSUBSIDIES TWEEDE RONDE 2016 TOEGEKEND
PILOOTPROJECTEN VOOR WAARDEREN VAN COLLECTIES

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz wil cultureel-erfgoedorganisaties de mogelijkheid geven om pilootprojecten op te starten voor het waarderen van cultureel erfgoed. Een nieuw reglement zal de focus leggen op het benoemen en (her-)bestemmen van cultureel erfgoed door landelijk gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties.

Lees meer
GEEN NIEUWE SUBSIDIES MOGELIJK VOOR INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Op 1 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering beslist om in 2017 geen werkingssubsidies toe te kennen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de periode 2018-2020. De budgettaire ruimte is te beperkt en maakt het niet mogelijk om extra middelen vrij maken.

Lees meer
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
VRAGEN OM UITLEG
COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

INDIENDATA

Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Cultureel Erfgoed, departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, vlaanderen.be/erfgoed.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be

U ontvangt de nieuwsbrief omdat u zich ingeschreven heeft. Wijzig uw gegevens.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u uit.
OVER VLAANDEREN.be     DISCLAIMER     TOEGANKELIJKHEID

Email Marketing Powered by MailChimp