Copy
vlaanderen.be/erfgoed
Lancering reglement pilootprojecten waarderen

Met een nieuwe subsidielijn maakt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz het mogelijk voor landelijke collectiebeherende en dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisaties om in 2017 en 2018 pilootprojecten op te starten voor het waarderen van cultureel erfgoed. Door het ‘subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen’ kunnen cultureel-erfgoedorganisaties kennis en expertise opbouwen.

Op maandag 20 februari licht de afdeling Cultureel Erfgoed de context, criteria en aanvraagprocedure toe. 

Schrijf je in
Bibliotheek Kardinaal d’Alsace beschermd

De 18de-eeuwse bibliotheek van kardinaal d’Alsace werd definitief opgenomen op de Topstukkenlijst, de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.

Lees meer
Sint-Evermarusfeest op Inventaris

Minister Sven Gatz besliste om het Sint-Evermarusfeest te Rutten (Tongeren) toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Lees meer
Aankoop studiekop van Anthony van Dyck

Het topstukkenfonds van de Vlaamse Gemeenschap kocht voor het KMSKA een zeldzame Studie van een oude man met baard in profiel naar links geschilderd door Anthony van Dyck (1599-1641). Van Dyck was nauwelijks 20 toen hij deze studiekop maakte in het atelier van zijn leermeester Peter Paul Rubens. Deze studiekop of tronie toont aan dat van Dyck ook toen al een zelfverzekerd kunstenaar met een scherp observatievermogen was. 

Lees meer

Projectsubsidies eerste ronde 2017


Vlaams minister Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de eerste helft van 2017. De minister kende voor deze ronde een totaalbedrag toe van 204.662 euro.

Bekijk de toegekende subsidies
Info- en ontmoetingsmomenten Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen

Beroert de situatie van vluchtelingen jou ook? Ben je op zoek naar hoe je iets kan betekenen voor hen met jouw organisatie?

Kom dan naar één van de info- en ontmoetingsmomenten ‘Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen’. De bijeenkomsten vinden plaats in Scoutshuis Antwerpen (9 maart), Vooruit Gent (16 maart) en OPEK Leuven (20 maart).

Schrijf je in

Stel je kandidaat voor de expertopleiding Cultuureducatie


Wat is cultuur precies? Waar komt cultuur vandaan? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht?

Wil je een helder antwoord op deze vragen, dan is de Expertopleiding Cultuureducatie georganiseerd door Canon Cultuurcel en het Departement CJM iets voor jou.

De opleiding vindt plaats tussen midden april en begin september 2017. Inschrijven kan tot en met 6 februari. Kandidaten worden geselecteerd op basis van motivatie. 

Ontdek het programma en schrijf je in

Naamswijziging departement


'Departement Cultuur, Jeugd en Media' is sinds 1 januari 2017 onze nieuwe naam. Door de overheveling van de bevoegdheid sport naar Sport.Vlaanderen was de oude departementsnaam niet langer correct. 
Parlementaire vragen

Indiendata

Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Cultureel Erfgoed, departement Cultuur, Jeugd en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, vlaanderen.be/erfgoed.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be

U ontvangt de nieuwsbrief omdat u zich ingeschreven heeft. Wijzig uw gegevens.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u uit.
OVER VLAANDEREN.be     DISCLAIMER     TOEGANKELIJKHEID

Email Marketing Powered by Mailchimp