Copy
vlaanderen.be/erfgoed
Tweede principiële goedkeuring Cultureel-erfgoeddecreet

Op vrijdag 7 oktober 2016 heeft de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring gegeven aan het voorontwerp van een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet.

De Vlaamse Regering gaf in juli haar eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp van een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet. De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) bracht advies uit over het voorontwerp op woensdag 28 september 2016. Naar aanleiding van dat advies werden een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het voorontwerp en de bijhorende memorie van toelichting. Daarop keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp voor de tweede keer principieel goed.

Het voorontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Na de verwerking van dat advies, volgt de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. Daarna wordt het ontwerpdecreet neergelegd in het Vlaams Parlement. De goedkeuring door het Vlaams Parlement wordt begin 2017 verwacht.
 
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Cultureel Erfgoed, departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, vlaanderen.be/erfgoed.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be

U ontvangt de nieuwsbrief omdat u zich ingeschreven heeft. Wijzig uw gegevens.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u uit.
OVER VLAANDEREN.be     DISCLAIMER     TOEGANKELIJKHEID

Email Marketing Powered by Mailchimp