Copy
vlaanderen.be/erfgoed
Save the date - 25 november 2016 - 
Voorontwerp Cultureel-erfgoeddecreet en uitvoeringsbesluit

 
Informatie- en consultatiedag - 25 november 2016 - Koninklijke Bibliotheek, Brussel.

Op 25 november vindt een informatie- en consultatiedag plaats in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. In de voormiddag geeft de afdeling Cultureel Erfgoed toelichting voor een breed publiek bij de stand van zaken en de grote lijnen van het voorontwerp van Cultureel-erfgoeddecreet 2016 en het ontwerp van uitvoeringsbesluit. In de namiddag wordt in een kleinere groep (max. 1 persoon per organisatie) dieper ingegaan op de verschillende onderdelen van het uitvoeringsbesluit. Programma en inschrijvingen volgen begin november. Hou alvast deze datum vrij in je agenda.

Het voorontwerp van Cultureel-erfgoeddecreet 2016 ligt momenteel voor advies voor bij de SARC. Zowel het advies van de SARC, het advies van de Raad van State (voorzien najaar 2016) als de parlementaire behandeling van het decreet (eind 2016 - begin 2017) kunnen nog aanleiding geven tot aanpassingen van het ontwerpdecreet. 
Open uitvoervergunningen voor cultuurgoederen

Vanaf 1 september 2016 biedt de Vlaamse overheid erfgoedinstellingen die regelmatig bruiklenen geven voor tentoonstellingen buiten de EU, de mogelijkheid om daartoe een open vergunning aan te vragen. Deze vergunningen zijn vijf jaar geldig.

Lees meer
Regietraject landelijke dienstverlenende rollen - stand van zaken

De afdeling Cultureel Erfgoed werkte een traject uit om het overzicht te houden op de ontwikkeling van het dienstverlenende cultureel-erfgoedveld en om de regie hierover te voeren. Dit traject startte in de zomer 2016 en loopt tot begin 2017. 

Het traject begon met een bevraging van cultureel-erfgoedorganisaties over de noden in het cultureel-erfgoedveld, gekoppeld aan een mogelijke landelijke dienstverlenende rol. Momenteel verwerkt de afdeling Cultureel Erfgoed de input die door de organisaties werd gegeven. Tijdens de tweede helft van oktober zal de afdeling contact opnemen met de betrokken cultureel-erfgoedorganisaties om overleg te plannen in de periode oktober - december. De gesprekken zullen georganiseerd worden per organisatie, of met een groep van organisaties.

Lees meer
The archives@ the architects
In de kijker

Projectsubsidies maken interessante en relevante cultureel-erfgoedprojecten mogelijk. Elke maand worden een aantal lopende gesubsidieerde projecten voorgesteld. 
Aan de slag over het kanaal

Het internationale project ‘Aan de slag over het kanaal’ is een virtuele tentoonstelling over Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I. Amsab-ISG werkt hiervoor samen met verschillende organisaties en onderzoekers uit Vlaanderen en Engeland. De subsidie wordt gebruikt voor prospectie en inventarisatie van het erfgoed en de persoonlijke verhalen in Engeland, het virtuele eindproduct en het aanbieden ervan aan het Engelse en internationale publiek. De ontwikkelde software kan opnieuw gebruikt worden door erfgoedinstellingen voor andere virtuele tentoonstellingen.
The archives @ the architects

Het project 'The archives @ the architects' van het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) onderzoekt de haalbaarheid van de mogelijke uitbreiding van de dienstverlening van APA voor digital-born architectuurarchieven. Er is bijzondere aandacht voor het reeds ingrijpen op het moment van de archiefvorming en een zo vroeg mogelijk overdracht van de archieven naar de archiefinstelling. APA wil daarbij ook onderzoeken hoe dit model gefinancierd kan worden en of de conclusies ook toepasbaar zijn voor verwante organisaties binnen het ruimere cultureel-erfgoedveld.
Parlementaire vragen

Indiendata

Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Cultureel Erfgoed, departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, vlaanderen.be/erfgoed.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be

U ontvangt de nieuwsbrief omdat u zich ingeschreven heeft. Wijzig uw gegevens.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u uit.
OVER VLAANDEREN.be     DISCLAIMER     TOEGANKELIJKHEID

Email Marketing Powered by Mailchimp