Copy

Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed / 31 mei 2016

ACTUEEL

 • Informatiemoment ontwerp nieuw Cultureel-erfgoeddecreet
 • Afslanking provincies goedgekeurd
 • Conceptnota voor Commissie Cultuur
 • Beslissingen tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten
 • SARC zoekt onafhankelijke deskundigen

IN DE KIJKER

 • Lancering #hetnieuwemuseum
 • Projectsubsidies

EVENEMENT

 • Cultuurforum 2020 in deSingel op 4 oktober 2016 - Save the date

PARLEMENTAIRE VRAGEN

 • Schriftelijke vragen
 • Vragen om uitleg

INDIENDATA

 • Eerstkomende indiendata binnen het Cultureel-erfgoeddecreet en de reglementen
ACTUEEL
Informatiemoment voorbereiding nieuw Cultureel-erfgoeddecreet
De afdeling Cultureel Erfgoed werkt aan een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet. Aanleiding daartoe vormen de bestuurlijke veranderingen, het stroomlijnen van procedures binnen het cultuurbeleid en de implementatie van bepaalde krachtlijnen uit de Conceptnota Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking.

Omdat het nieuwe decreet een aantal wijzigingen meebrengt voor de gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties en lokale besturen, organiseerde de afdeling op maandag 30 mei 2016 een informatiemoment. Tijdens dit informatiemoment werden de beleidsfocussen voor erkenning en subsidiëring geduid.
Presentatie

Afslanking provincies goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 27 mei 2016 een akkoord bereikt over de afslanking van de provincies. Zoals afgesproken in het regeerakkoord zullen de provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn, cultuur… meer uitoefenen.

De provincies krijgen een jaar extra om de bevoegdheden over te dragen naar de Vlaamse of lokale overheid.

Lees meer

Conceptnota voor de Commissie Cultuur

De Vlaamse Regering heeft op 25 maart 2016 de Conceptnota Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen goedgekeurd. Minister van Cultuur Sven Gatz stelde op 21 april de Conceptnota voor aan de Commissie Cultuur van het Vlaams parlement. 

Op 12 mei vond een hoorzitting in de commissie plaats over de Conceptnota. Diverse sprekers werden uitgenodigd om hun reflecties over de conceptnota mee te geven. De sprekers waren: 
 • Marc Jacobs, directeur FARO
 • Jan De Maeyer, voorzitter, en Sigrid Bosmans, ondervoorzitter OCE
 • Jorijn Neyrinck, coördinator tapis plein
 • Herwig Todts, wnd. directeur Marketing, Communicatie en Informatie en conservator KMSKA
 • Bart De Baere, directeur M HKA
 • Pascal Ennaert, coördinator VKC
 • Els Silvrants-Barclay, coördinator CAHF
 • Timothy Naessens, directeur Lukas - Art in Flanders.
Op 2 juni zal de minister antwoorden geven op de vragen van de commissieleden.

Procedureverloop

Beslissingen tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten

In het kader van het Reglement voor tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties werden in maart 2016 vier aanvragen ingediend. De minister besliste aan drie organisaties een subsidie toe te kennen.
 
Naam Organisatie Land Stad Subsidiebedrag
Mechelen Actief in Cultuur Denemarken Kopenhagen 621,00 euro
tapis plein Canada Quebec 991,00 euro
Museum Plantin-Moretus Spanje Madrid 850,00 euro
TOTAAL   2.462,00 euro

Overzicht subsidies 2016

Lees meer

SARC zoekt onafhankelijke deskundigen

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zoekt onafhankelijke deskundigen. Bent u deskundig omwille van uw beroep, opleiding of ervaring en wil u het beleid van de Vlaamse overheid op vlak van cultuur, jeugd, sport en media mee vormgeven?
Stel u uiterlijk op 12 juni 2016 kandidaat.

Lees meer
IN DE KIJKER
Lancering #hetnieuwemuseum 
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is volop in verandering. Terwijl het museumgebouw een spectaculaire verbouwing ondergaat, werkt het team een gloednieuwe koers uit en gaat de museumwerking onverminderd voort.
Lees meer

Projectsubsidies

Projectsubsidies geven de mogelijkheid om interessante en relevante cultureel-erfgoedprojecten uit te voeren. De projecten hebben steeds de zorg voor of de ontsluiting van cultureel erfgoed als doel. Elke maand worden een aantal lopende gesubsidieerde projecten voorgesteld.
Lees meer

Naar een brandend actueel ambacht

Met het project Naar een brandend actueel ambacht wil IJzer en Vuur! vzw een hefboom bieden om de duurzame borging van het ambacht van het kunstsmeden in Vlaanderen en Brussel te realiseren.

Het project ging van start in 2014 en zit momenteel in een laatste fase.

Lees meer

Datahub voor museumdata

De Vlaamse Kunstcollectie ontving een projectsubsidie voor het ontwerpen en ontwikkelen van een datahub voor museumdata. De datahub wordt een virtuele draaischijf die de uitwisseling en publicatie van digitale data gestockeerd in collectieregistratiesystemen op een open, gestandaardiseerde en betrouwbare manier mogelijk maakt. Door de ontwikkeling van die datahub komen nieuwe vormen van online hergebruik binnen handbereik. Het project startte in januari van dit jaar en wordt uitgevoerd in partnerschap met PACKED, Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en CAHF.
Lees meer

Manufactories of Caring Space-Time

Het Europese project Manufactories of Caring Space-Time laat drie jonge internationale kunstenaarscollectieven in drie culturele instellingen met de lokale gemeenschap aan de slag gaan rond afgeschreven en verwaarloosde objecten, materialen, praktijken en vaardigheden. Elk om beurt resideren ze in het Museum voor Schone Kunsten Gent, FRAC Lorraine Metz en Fundació Antoni Tàpies Barcelona. Het doel van het project is alternatieve, duurzame manieren van kunst- en cultuurproductie te ontwikkelen die collectiviteit, samenwerking, inclusie en reflectie centraal stellen.
Het project wordt gesubsidieerd in het kader van het programma Creative Europe van de Europese Commissie. De Vlaamse Gemeenschap voorziet een cofinanciering binnen het aandeel aan eigen middelen dat het MSK dient in te brengen. Het project ging recent van start en loopt nog tot 2017.
foto (c) Gorod Ustinov -Micromuseum - MSK Gent

Lees meer
EVENEMENT
Cultuurforum 2020 in deSingel op 4 oktober 2016 - Save the date!
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zet de jaarlijkse ontmoeting met de cultuursector voort. Zo wil de minister in dialoog treden met de sector over het cultuurbeleid in Vlaanderen. Hoofdthema van het forum is ‘digitale cultuur’.
Lees meer
Deel deze nieuwsbrief:
> Lees meer


Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Schrijf u uit.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Afdeling Cultureel Erfgoed · Arenbergstraat 9 · Brussels 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by MailChimp