Copy
vlaanderen.be/erfgoed
Carnaval
Bekrachtiging Cultureelerfgoeddecreet

24/2/2017 - Vandaag bekrachtigde de Vlaams Regering, op voorstel van minister Gatz, het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet. Dit decreet regelt de ondersteuning van organisaties in Vlaanderen die aan cultureelerfgoedwerking doen. Met het nieuwe decreet streeft de Vlaamse overheid naar een nieuw beleidskader dat beter is aangepast aan de recente maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen.

Het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 zet het ondersteuningskader uit voor het cultureelerfgoedveld in Vlaanderen en heeft als doel de zorg voor en het omgaan met roerend en het immaterieel erfgoed te bevorderen door het cultureelerfgoedveld uit te bouwen, een kwaliteitsvolle en duurzame cultureelerfgoedwerking te bevorderen en de maatschappelijke inbedding van cultureel erfgoed te vergroten.

Met dit nieuwe decreet wil de Vlaamse Regering schaalvergroting en samenwerking aanmoedigen. Het laat toe een slagkrachtig netwerk van cultureelerfgoedorganisaties in Vlaanderen op poten te zetten door de cultureelerfgoedsector op een meer efficiënte en transparante manier te ondersteunen. De Vlaamse overheid legt de nadruk op diversiteit en kwaliteit, een maximaal bereik, maximale transparantie en optimale inzet van middelen.

Het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet moet het mogelijk maken dat cultureel erfgoed in Vlaanderen vandaag een plaats en betekenis heeft in en voor de samenleving, én dat het erfgoed kan worden doorgegeven aan de volgende generaties. 

Ontdek de belangrijkste vernieuwingen
Parlementaire vragen

Indiendata

Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Cultureel Erfgoed, departement Cultuur, Jeugd en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, vlaanderen.be/erfgoed.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be

U ontvangt de nieuwsbrief omdat u zich ingeschreven heeft. Wijzig uw gegevens.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u uit.
OVER VLAANDEREN.be     DISCLAIMER     TOEGANKELIJKHEID

Email Marketing Powered by Mailchimp