Copy
Erfgoedcel Denderland


ERFGOEDCEL DENDERLAND
 
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016

Made in Denderland. Een nieuwe erfgoedbank

Op zoek naar oude postkaarten, foto’s, personen, krantenartikels uit Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove? Vanaf 10 november kun je op de gloednieuwe website ‘madeindenderland.be’ het digitale erfgoed uit Denderland ontdekken vanuit je luie zetel. Aan de vooravond van Sint-Maarten zal ook de heilige man zijn intrede doen. Want dan lanceert hij samen met Erfgoedcel Denderland deze nieuwe website. Een erfgoedgeschenk voor iedereen die interesse heeft in lokale geschiedenis.

De afgelopen 2 jaar werd noest achter de schermen gewerkt. De website werd opgebouwd en er werd erfgoedmateriaal uit de regio gescand, ingevoerd en beschreven. Op 10 november zijn we dan ook verheugd het resultaat hiervan voor te stellen: een heuse erfgoedwebsite, een databank met meer info over het erfgoed uit de regio.

De lancering is natuurlijk nog maar het begin, want de website zal steeds worden aangevuld met nieuw materiaal. Op dit moment worden de bevolkingsregisters van Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove gescand. Zij zullen ook een plaatsje krijgen op de website, zodat je op zoek kunt gaan naar je voorouders.
 
Ben je er graag bij? Kom dan op 10 november om 16 uur naar Gemeenschapscentrum De Volkskring (Kasteeldreef 18, Lede).

Meer info en programma op onze website.

 

Subsidies erfgoedprojecten: indienen vóór 1 november


Erfgoedcel Denderland wil graag organisaties, verenigingen en personen die een lokaal erfgoedproject uitwerken of een periodieke erfgoedpublicatie uitgeven financieel ondersteunen. Je kan twee keer per jaar een subsidieaanvraag indienen bij Erfgoedcel Denderland. De uiterste indiendatum van 1 november nadert weer, dus zorg dat je tijdig indient!

Alle nodige informatie staat op onze website. Aarzel ook niet om ons te contacteren met vragen.

Opgelet! Ook activiteiten die plaatsvinden op Erfgoeddag 2017 (zondag 23 april) en die gebruik willen maken van subsidies moeten vóór 1 november ingediend worden. In 2017 staat Erfgoeddag in het teken van het thema ‘Zorg’. Neem een kijkje op de website van Faro voor meer info en inspiratie.

Donderdag 6 oktober ging de erfgoedcel op stap met de erfgoedvrijwilligers van Denderland. Als dank voor het vele werk dat deze vrijwilligers alweer wisten te verzetten in archief, museum, kerken...
Na een begeleid bezoek aan de tentoonstelling 'Voor God en Geld. Gouden Tijd van de Zuidelijke Nederlanden' in het Caermersklooster in Gent, werd geproefd van lokale bieren en hapjes in het Vleeshuis. Alle foto's ontdek je op onze facebookpagina.

Uit de kast!
Neem zelf het erfgoed van je kerk onder de loep...

Op 27 oktober organiseert Provincie Oost-Vlaanderen haar jaarlijkse ontmoetingsdag voor Oost-Vlaamse kerkbesturen. Dit jaar wordt er gefocust op het thema ’Waarderen van religieus erfgoed’. De dienst erfgoed werkte de voorbije jaren een handleiding uit voor het waarderen en selecteren voor het roerend religieus erfgoed, waardoor, je je erfgoed (her)ontdekt.Die verhalen kan je aan bod laten komen in bijvoorbeeld een tentoonstelling, een publicatie, de geloofsbeleving enz.

De ontmoetingsdag vindt plaats op donderdag 27 oktober 2016 in het Augustijnenklooster in Gent. Het volledige programma en het inschrijvingsformulier vind je op de website van Provincie Oost-Vlaanderen.

Vijfde Federatiedag van Reuzen in Vlaanderen vzw


Op zondag 13 november organiseert Reuzen in Vlaanderen vzw haar vijfde federatiedag in de “Oude Gevangenis” (Universiteit Hasselt - Martelarenlaan 42) van Hasselt.

Inschrijven is gewenst en kan via e-mail naar limburg@reuzeninvlaanderen.be. Dresscode: gildekledij. Deelname aan de federatiedag is gratis. Alle info op de website van Reuzen in Vlaanderen vzw.

Het MIAT zoekt bewegend beeld vanop de werkvloer


Het MIAT wil inzicht krijgen in de werkomstandigheden van bedrijven, van vroeger en nu. Daarom lanceert het MIAT een oproep. Het museum gaat op zoek naar filmpjes vanop de werkvloer, zowel oude als hedendaagse beelden. Een echte bedrijfsfilm die het reilen en zeilen van het bedrijf of de fabriek weergeeft of amateurbeelden van collega’s op het werk.
  
Heb je filmpjes voor het MIAT of wil je meer weten over het project?  Contacteer dan
miat.factory@stad.gent of tel. 09 269 42 15. Of surf naar www.miat.gent.be.

Vereniging wil kerststaltraditie laten erkennen

 

Steeds minder mensen plaatsen een kerststal en ook de verhalen errond zijn minder gekend. Daarom wil de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden de traditie laten erkennen als immaterieel erfgoed. Om dat te kunnen doen hebben ze de steun van zoveel mogelijk liefhebbers nodig. Die hopen ze te verzamelen op 29 oktober 2016 tijdens een grote ontmoetingsdag in Turnhout.  

 

De ontmoetingsdag heeft plaats op zaterdag 29 oktober 2016 om 14 uur in de school het Heilig Graf, Patersstraat 26 in Turnhout. Op die dag wordt uitleg gegeven over de traditie en over de aanvraagprocedure. De Federatie kan daarbij rekenen op de steun van Erfgoedcel Noorderkempen, LECA, CRKC en de Stad Turnhout.

Het volledige programma vind je hier.

GROOTE OORLOG
IN NINOVE

De opgeëisten van 1916


Georges Vande Winkel en Bart Merckaert deden de voorbije jaren een grondig onderzoek naar ‘de opgeëisten van 1916’ in het voormalige kanton Ninove. Vanaf oktober 1916 namen de Duitsers hier en elders in België tienduizenden mannen op, in totaal meer dan 120.000.De gruwelen van de tweede wereldoorlog amper een generatie later hebben de oorlogsmisdaden van ‘oktober 1916’ uit het collectieve geheugen gewist, maar wij vonden dat bij de honderdste verjaardag recht moest gedaan worden aan de opgeëisten van 1916.

Het Land van Aalst, het tijdschrift van de gelijknamige geschiedkundige vereniging, publiceert over ‘de opgeëisten’ van 1916’ een themanummer. Het themanummer wordt, in samenwerking met de stad Ninove en Erfgoedcel Denderland, als aparte publicatie verkocht. Ook de zevende editie van de Ninoofse Oorlogsgazet gebruikt ‘de opgeëisten van 1916’ als kernthema.

PRAKTISCH

Voorstelling Ninoofse Oorlogsgazet 7 en ‘De opgeëisten van 1916’ van Land van Aalst op vrijdag 11 november om 19u30 in de Hospitaalkerk van Ninove. De Ninoofse Oorlogsgazet kost 1,- EUR; ‘De opgeëisten van 1916’ van Land van Aalst kost 5,- EUR; beide zijn vanaf 10 november te koop in het stadhuis, het oud stadhuis en de bibliotheek.

Op zondag 27 november kun je om  11 uur op de tentoonstelling ‘Boter bij de vis’ in de Hospitaalkerk van Ninove gratis een aperitieflezing bijwonen over ‘De opgeëisten van 1916’ door Georges Vande Winkel en Bart Merckaert.

Tentoonstelling ‘Boter bij de vis’. De Belgen en hun voedsel tijdens de Eerste Wereldoorlog

 

De tentoonstelling ‘Boter bij de vis’, vanaf 7 november tot de dag voor Kerstmis in de Hospitaalkerk, focust op de problematische voedselsituatie tijdens de Eerste Wereldoorlog en de creativiteit van de bevolking om daarmee om te gaan.

De Groote Oorlog was zwaar voor arm en rijk. Van bij het begin was er een tekort aan voedsel. Het weinige dat er was, werd duur verkocht op de zwarte markt. Landbouwers en handelaars eisten ‘boter bij de vis’ en wilden direct betaald worden bij levering.

De vele getuigenissen over de manier waarop rijk en arm omgingen met voeding tijdens WO I, krijg je te zien en te horen op de tentoonstelling ‘Boter bij de vis’, ontwikkeld door CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis).

 

PRAKTISCH

De tentoonstelling loopt van 7 november tot 24 december, elke dag van 9 tot 17 uur in de Hospitaalkerk, Burchtstraat 44, Ninove.

 

‘Den grooten oorlog tussen de patatten’. Literair-muzikaal concert door Lien & Bart op 11 november

‘Den grooten oorlog tussen de patatten’ combineert zelfgeschreven liedjes, waargebeurde verhalen, eigenhandig gecreëerde beelden en authentiek oorlogsmateriaal. Het is een literair-muzikaal concert door koppel en muzikaal duo Lien Kooijman (Antwerpen) & Bart Vanpeteghem (geboren en getogen in de Westhoek). De voorstelling is leerrijk, origineel, muzikaal onderlegd, kwalitatief, poëtisch, verhalend, beeldend en in zekere zin zelfs technisch. Ze bekijkt op een unieke en speelse manier hoofdzakelijk WO I, maar ook andere oorlogen en conflicten én de actualiteit. 
 

PRAKTISCH

Het concert vindt plaats op 11 november om 20 uur in de Hospitaalkerk, Burchtstraat 44, Ninove. een toegangsticketje kost 5,- EUR.

PUBLICATIES

Oilsjtersen Diksjoneir

Al een halve eeuw noteert Jan Louies Aalsterse woorden en uitdrukkingen op kladpapiertjes, krantenranden en vooral bierviltjes. Ze zijn de uitdrukking van de typische humor en het volksleven van de stad. In 1988 werden deze gebundeld in den Oilsjtersen Diksjoneir, waarna in 2005 een uitgebreide versie volgde.

Aangezien de vraag naar het woordenboek de voorbije tien jaar niet verstomde, wordt een totaal nieuwe, en véél uitgebreidere uitgave samengesteld. Het vrolijke en rijke karakter van de taal wordt nu ook geïllustreerd met het fotoarchief van Jans vader Herman, van 1953 tot 1978 fotograaf in de Nieuwstraat, waardoor het boek een nieuwe dimensie krijgt – het dagelijkse leven van de Aalstenaar in die jaren, die toekeek hoe zijn omgeving uitgroeide tot een industriestad. Dit maakt van deze Oilsjtersen Diksjoneir een heerlijk naslagwerk, voor de oude, jonge en nieuwe Aalstenaar.

Het boek is een luxueuze uitgave, voorzien van harde kaft en stofwikkel. Het 380 pagina’s en is rijkelijk geïllustreerd. Kostprijs bedraagt 29,- EUR, maar wie voor 1 november 2016 intekent, betaalt slechts 25,- EUR. Den 'Oilsjtersen Diksjoneir' verschijnt op dinsdagavond 15 november 2016, om 19.30 uur in de Stadsfeestzaal. De voorintekenaars kunnen het daar afhalen maar plaatsreservering is aangewezen (info@flyingpencil.be)!

Alle info: Flying Pencil, Erembodegem-Dorp 80, Erembodegem, tel. 0479 92 30 43, info@flyingpencil.be, www.flyingpencil.be

Dieper dan Shakespeare, hoger dan de kathedraal

 
‘Een intense beleving van het erfgoed in de eigen schoolomgeving kan een ervaring zijn die dieper gaat dan Shakespeare en hoger dan de kathedraal’. Deze ‘beeldige’ uitspraak van een van de deelnemers aan het project ‘Buurten met erfgoed’ schopte het meteen tot titel van de brochure die scholen en gemeentebesturen oproept om werk te maken van het ontdekken van het onroerend, roerend, immaterieel en natuurlijk erfgoed in de eigen schoolbuurt. Wereldburger worden begint met de kennis van de eigen omgeving.
  
De brochure ‘Dieper dan Shakespeare, hoger dan de kathedraal’ wil scholen, erfgoedorganisaties en gemeentebesturen ertoe aanzetten om samen de rijkdom en mogelijkheden van het lokale erfgoed te ontdekken. Je kan de brochure downloaden via deze link.
 
Meer informatie over ‘Buurten met erfgoed’: jan.vandenbossche2@telenet.be, tel. 0495 20 78 30.
ACTIVITEITEN 
Diane De Keyzer

Colloquium interbellumkapel OLV Ziekenhuis Aalst


Naar aanleiding van het recente verschijnen van het boek ‘De diepere betekenis van de iconografie in de kapel van het OLV-Ziekenhuis van Aalst’ focust het colloquium aanvullend op de ruimere historische en kunsthistorische context. In een korte periode na de bouw van de kapel (1932-1933) werd door hoofdzakelijk Gentse Sint-Lucaskunstenaars het interieur van de kapel aangekleed met een samenhangend geheel van glasramen, beeldhouwwerk, smeedwerk en meubilair, dat in zijn totaliteit ongeschonden bewaard is gebleven.

Drie sprekers nemen het woord: Patrick Lateur (classicus, vertaler van klassieke auteurs, dichter, lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde), Madeleine Manderyck (kunsthistorica bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, voorzitter Vlaams Comité Corpus Vitrearum) en Dirk Van de Perre (doctor Geschiedenis; gewezen hoofddocent departement Architectuur Sint-Lucas Gent en Brussel). De lezingen worden gevolgd door een bezoek aan de kapel.

PRAKTISCH

Het colloquium vindt plaats op zaterdag 29 oktober 2016 van 15 tot 17 uur in de Guernicazaal van het OLV Ziekenhuis Aalst. Toegang is gratis.

Het boek ‘De diepere betekenis van de iconografie in de kapel van het OLV-Ziekenhuis van Aalst’ zal beschikbaar zijn.

Voor meer informatie: dirkvandeperre@skynet.be
 
Organisatie: Geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst en Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (V.VAK) met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen en OLV Ziekenhuis Aalst. 

 
Familiekunde Vlaanderen

Dirk Martens in het stedelijk museum Aalst


In 't Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst kun je van 15 oktober tot 11 december de tentoonstelling 'Utopia en andere utopieën' bezoeken. Aanleiding is de 500ste verjaardag van de eerste uitgave van Utopia, het meesterwerk van Thomas More en gedrukt door Dirk Martens.

PRAKTISCH

De tentoonstelling loop van 15 oktober tot 11 december.

Op zondag 23 oktober, 20 november en 11 december kun je om 14 uur een rondleiding doorheen de tentoonstelling volgen. De rondleiding kost 5,- EUR of is gratis bij het ruilen van 5 UiTpas-punten. Inschrijven is verplicht op museum@aalst.be of tel.  053 72 36 02.

Alle info: museum@aalst.be, tel.  053 72 36 02, website stedelijk museum Aalst.
Familiekunde Vlaanderen

Week van de Smaak

Dit jaar is het alweer tijd voor de tiende editie van de Week van de Smaak. Van 10 tot 20 november staat die in het teken van ‘De Smaak van Toen’. En die 'Toen', die omvat een heel scala aan mogelijkheden: van herinneringen aan grootmoeders keuken tot je lievelingskost als kind, van historische maaltijden tot eten uit literaire klassiekers, van bijzondere ingrediënten uit de mythologie tot iconische gerechten. Allemaal Toen, en vooral: allemaal bijzonder smakelijk! 

Alle info en activiteiten op www.weekvandesmaak.be

Zijn wij al vrienden op Facebook? Like!
Copyright © 2016 Erfgoedcel Denderland, alle rechten voorbehouden.

 
  Erfgoedcel Denderland
  Oude Vismarkt 1
  9300 Aalst
  053 72 32 27
  erfgoedcel@aalst.be

Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Uitschrijven.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Erfgoedcel Denderland · Oude vismarkt 1 · Aalst 9300 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp