Copy
LAS Prlekija Info
marec/april 2017

LAS Prlekija oddala vloge potrjenih operacij 1. javnega poziva LAS na ARSKTRP

Vodilni partner LAS Prlekija (Prleška razvojna agencija) je konec marca zaključil z vnosom podatkov o potrjenih desetih operacijah iz 1. javnega poziva LAS v aplikacijo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ta bo vloge pregledala in za vse, ki ustrezajo, pripravila odločbe o dokončni potrditvi operacij.

Upravni odbor LAS Prlekija potrdil deset operacij na 2. javnem pozivu LAS

V torek, 21. marca 2017 je v prostorih Info centra Biomura na Moti pri Ljutomeru potekala 5. redna seja Upravnega odbora LAS Prlekija (UO), na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na 2. javni poziv LAS za sofinanciranje iz sklada ESRR, ki se je zaključil konec januarja 2017. Upravni odbor je na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS o ocenjevanju vlog potrdil operacije desetih vlagateljev, eno izmed njih delno. 
Na 2. javni poziv je sicer prispelo 16 vlog v skupni vrednosti 634.351,40 EUR, od katere znašajo upravičeni stroški predlaganih operacij 550.316,10 EUR, predlagana skupna sredstva za sofinanciranje iz Evropskega regionalnega sklada (ESRR) pa 444.097,40 EUR. Skupni znesek razpisanih sredstev je znašal 294.000,00 EUR.
Po dokončanju vseh postopkov na LAS-u, bo vodilni partner LAS potrjene operacije poslal v dokončno potrditev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Občina Ljutomer prejela plaketo za razvojni prodor

V okviru projekta Zlati kamen, ki že šesto leto identificira razvojno najbolj prodorne občine, je nagrado za najbolj razvojno občino leta prejela Občina Podčetrtek, Občina Ljutomer pa je prejela plaketo za razvojni prodor 2017 v regiji vzhodna Slovenija. »Zelo sem bila vesela podatka strokovne komisije, da je naša občina od leta 2015, ko je prejela priznanje za najbolj prodorno občino v vzhodni Sloveniji, napredovala za 30 mest kar dokazuje, da smo na pravi poti,« je po prejemu plakete dejala ljutomerska županja mag. Olga Karba. Več

Občina Apače podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Interreg Slovenija - Madžarska

Projekt ESCAPE predvideva strokovno ovrednotenje in ambientalno ureditev posameznih enot kulturne in naravne dediščine ter nekaterih zanimivosti pri vseh projektnih partnerjih. S pomočjo virtualnih in komunikacijskih orodij bo oblikovanih 5 trajnostnih, čezmejnih odklop paketov (po principu sobe pobega, ang. escape room). Občina Apače, vodilni partner projekta, bo v okviru projekta uredila sakralno etnološki muzej, ki se bo nahajal v objektu v sklopu pokopališča, saj je ravno pokopališče v Apačah prostor, kjer se srečujeta dve cerkveni občini – Krščanska in Evangeličanska. Več

Minister za infrastrukturo obiskal Prlekijo

Konec marca, se je na delovnem obisku v Prlekiji mudil minister za infrastrukturo dr. Gašperšič. Najprej, ki si je najprej z županom Občine Razkrižje g. Ivanušičem ogledal, kako poteka začetek gradbenih del na cesti od mejnega prehoda Gibina proti Razkrižju. Nato si je minister skupaj z županom Občine Veržej g. Petovarjem in županom Občine Križevci g. Belecem ogledal pričetek obnove kilometer in pol dolge državne ceste med naseljema Veržej - Križevci. Več

Koledar prireditev na območju LAS Prlekija

Pozdrav pomladi, 23. april 2017, Vučja vas

KUD Janez Čuk Vučja vas vas vabi na prireditev Pozdrav pomladi, ki bo v nedeljo, 23. 4. 2017 ob 14.00 uri v vaško-gasilskem domu Vučja vas.

Niz delavnic o javno-zasebnih partnerstvih po Sloveniji

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira niz štirih praktično naravnanih delavnic o javno-zasebnih partnerstvih po Sloveniji. Na njih se bodo lotili vprašanj, kot so: kako se v praksi lotiti projekta javno-zasebnega partnerstva, kateri so elementi, na katere je treba biti pozoren, kateri so uspešni primeri v Sloveniji in EU, kdo lahko pri tem pomaga, kako se medsebojno povezovati.
Delavnice bodo izvedene še v Piranu (20. april 2017) in na Ptuju (16. maj 2017). Več

5. Agrobiznis posvet o javnem naročanju hrane, 19. april 2017, Ljubljana

Javne ustanove kupijo približno za pol milijarde evrov hrane na leto. Vrtci in šole porabijo za okoli 140 milijonov evrov hrane na leto, bolnišnice pa za okoli 220 milijonov. Na posvetu bomo pogledali, ali kmetje in zadruge po prenovljenem zakonu o javnem naročanju ZJN-3 s svojo hrano lažje prodrejo v javne ustanove.  Več

Javni razpisi za sofinanciranje dejavnosti društev Občine Radenci za leto 2017

Občinska uprava Občine Radenci obvešča vsa društva, organizacije in skupine, ki so registrirani za izvajanje programov na področju kulture, športa, turizma, humanitarnosti, sociale ali drugih področjih ali organizacijo in izvedbo prireditev, da so na podlagi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2017 ter v skladu s predmetnimi pravilniki, v času od 15. 3. do 7. 4. 2017 odprti  Javni razpisi za sofinanciranje dejavnosti društev za leto 2017. Več

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v občini Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017

Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, namenjena sofinanciranju programov izvajalcev letnega programa športa in finančnih sredstev za razvojne in strokovne naloge športa. Več

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Razpis je namenjen spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, s ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnosti za mlade ter zagotavljanja dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve. Več

Vsi razpisi na območju LAS Prlekija

Drugi razpisi


Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
Razpis je namenjen spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, s ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnosti za mlade ter zagotavljanja dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve.

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 (P2 2017)
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge. Rok za predložitev vlog je 18. 4. 2017.

Slovenski podjetniški sklad razpisuje 92 mio EUR garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
SPS je v Uradnem listu RS št. 8/2017 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2017.  Skupno v višini 92 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.


Javni razpis Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R 2016)
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Preostali prijavni roki: 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2016, 01.09.2017 in 01.10.2017.

Prenova področja kmetijske zemljiške politike - pripombe lahko posredujete do 30. junija!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z namenom priprave izhodišč za celovito prenovo področja kmetijske zemljiške politike ter v kasnejši fazi za pripravo izhodišč za spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih, v letu 2016 naročilo izdelavo Strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike
Strokovna podlaga podaja tri možne modele pravnega urejanja področja kmetijske zemljiške politike. Za vsak model predstavlja predloge rešitev pri prometu s kmetijskimi zemljišči, njihovemu zakupu, pri zaščitenih kmetijah ter gospodarjenju z državnimi zemljišči.
Ministrstvo bo v naslednjih mesecih na to temo organiziralo tudi regijske posvete (Ptuj, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica in Kranj). Točne lokacije in ure nadaljnjih posvetov bo ministrstvo objavilo naknadno.
Stališče ter morebitne pripombe in predloge na izbrani model lahko posredujete do 30. 6. 2017 na e-naslov: gp.mkgp@gov.si

E-novice

Informator Občine Radenci, št. 02/2017. Izdajatelj: Občina Radenci
Informator Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, št. marec/2017. Izdajatelj: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici
LAS novice, št. marec/17. Izdajatelj: Društvo za razvoj slovenskega podeželja
Moj spletni priročnik - tedenski informativni bilten za mikro, mala in srednje velika podjetja. Izdajatelja: MGRT in Spirit Slovenija.
LAS Prlekija Info e-novice izhajajo enkrat mesečno. V njih so objavljene aktualne novice partnerjev LAS Prlekija, podpornih institucij in drugih deležnikov družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja Prlekije.

Izdajatelj: Prleška razvojna agencija giz. Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
T: +386 (0)2 585 13 40, E: info@las-prlekija.com, www.las-prlekija.com

Uredništvo: Goran Šoster in Maja Šogorič
 
Svoje prispevke in obvestila za objavo v e-novicah LAS Prlekija Info pošiljajte na naslov:
info@las-prlekija.com

E-novice prejemate, ker ste član LAS Prlekija ali ste v bazi elektronskih naslovov Prleške razvojne agencije giz. Nastavitve prejemanja novic lahko spremenite, če pa novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite.
 Email Marketing Powered by Mailchimp