Copy
št. 08/2018
Oglej si vsebino e-novic v spletnem brskalniku

LAS Prlekija Info
e-novice Lokalne akcijske skupina Prlekija
AKTUALNO

3. in 4. poziv LAS Prlekija bosta objavljena predvidoma meseca decembra

Ekipa vodilnega partnerja (PRA) pripravlja 3. in 4. javni poziv LAS Prlekija, ki bosta objavljena predvidoma prihodnji mesec. O objavi obeh pozivov bodo odločali organi LAS Prlekija.
 

LAS Prlekija prijavila štiri vloge na 4. javni razpis projektov sodelovanja LAS

Vodilni partner LAS Prlekija je na 4. javni poziv za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine prijavil 4 projekte/operacije: Razpršeni hoteli Slovenije, Kaj nas uči Mura?, Živi muzeji in Klopotec. Rezultati bodo znani predvidoma v februarju 2019.
 

Izvedena 10. seja Upravnega odbora LAS Prlekija

Med 15. in 17. 10. 2018 je bila izvedena 10. seja UO LAS Prlekija, ki je obravnavala  prijavo LAS Prlekija na zadnji javni poziv iz podukrepa 19.3 (Sodelovanje med Lokalnimi akcijskimi skupinami). Seja UO je bila dopisna.
 

Zaključenih sedem od devetih operacij odobrenih na 2. JP LAS Prlekija

Vodilni partner LAS Prlekija je do konca oktobra uspešno oddal 7 zahtevkov za izplačilo sredstev za operacije, ki so bile prijavljene na 2. Javni poziv LAS Prlekija in so sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija.
Oddani so bili zahtevki za naslednje operacije:

Predlogi za izvajanje pristopa CLLD po letu 2020

Goran Šoster, podpredsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) in direktor PRA giz, je v okviru dogodka Slovenski regionalni dnevi 2018 "Izzivi regionalnega razvoja"  v imenu 33 lokalnih akcijskih skupin, ki so članice DRSP, predstavil izhodišča in predloge za izvajanje pristopa CLLD po letu 2020. Predstavitev je potekala 18. 10. 2018 v Podčetrtku.
Ključni predlogi so:
  • Vključitev Evropskega socialnega sklada v program CLLD
  • Združiti upravljanje CLLD v enem organu upravljanja
  • Vzpostaviti skupni plačilni organ
  • 50% predfinanciranje projektov ob odobritvah/pogodbah
  • Sodelovanje predstavnika LAS v Koordinacijskem odboru CLLD
  • Poenostavljena shema za male projekte do 5.000 €
  • Izločitev CLLD iz pravil strukturnih skladov (vrnitev k izvornemu programu LEADER)
Celoten dokument na voljo TUKAJ.


LAS Prlekija uspešna s prijavo operacije »Pametne vasi za jutri« v okviru javnega poziva za sodelovanje LAS

ARSKTRP je odobrila operacijo »Pametne vasi za jutri«, ki smo jo v sodelovanju prijavili LAS Prlekija s partnerji LAS Posavje, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Goričko 2020 prijavili aprila 2018 na 3. Javni poziv podukrepa 19.3. Višina odobrenih evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za LAS Prlekija znaša 72 tisoč EUR, delež LAS Prlekija v operaciji znaša dobrih 90 tisoč EUR (18 tisoč EUR lastnih sredstev). Več

Zaključni dogodek projekta sodelovanja LAS Zgodbe rok in krajev v Veržeju

Konec septembra se je v Veržeju odvil 7. Miholov sejem, ki so se ga udeležili tudi predstavniki iz LAS Prlekija. V okviru tega že tradicionalnega dogodka je potekal tudi nacionalni zaključni dogodek projekta sodelovanja LAS Zgodbe rok in krajev, na katerem so v Zavodu Marianum bile predstavljene skupne aktivnosti projekta sodelovanja in knjižica Zgodbe rok in krajev. Predstavniki lokalnih akcijskih skupin so predstavili svoje dosežke projekta, skupaj s fotografijami. Sledilo je odprtje razstave razvitih izdelkov rokodelcev, ki so sodelovali v projektu Zgodbe rok in krajev ter sejemska predstavitev rokodelcev s prikazi rokodelskih znanj.
Razstava bo na ogled do 30. novembra, v prostorih Zavoda Marianum Veržej, Center DUO v Veržeju. Vljudno vabljeni!

LAS Obsotelje in Kozjansko na ogledu dobrih praks pri LAS Prlekija

LAS Prlekija je v petek, 12. oktobra gostila skupino 30 gostov iz LAS Obsotelje in Kozjansko, za katere je vodilni partner LAS Prlekija organiziral oglede dobrih praks, sofinanciranih iz programa LEADER / CLLD. Gostje so si dopoldne najprej ogledali staro mestno jedro v Ljutomeru skozi prizmo operacije »Ljutomer naše mesto« (sklad ESRR), nato pa še Muzej Ljutomerski kasač, kjer so se podrobneje seznanili z operacijo »Ljutomerski kasač« (ESRR), ki je obogatila turistično ponudbo Ljutomera s popularizacijo kasaštva in prleškega dialekta. Narečni slovar kasaškega izrazja, kot osrednji rezultat operacije, je postal del muzejske zbirke Muzeja Ljutomerski Kasač. Sledila je kratka predstavitev operacije »Jem lokalno 2« (EKSRP), izvajalca PORA Gornja Radgona. V nadaljevanju so si gostje ogledali čebelarsko učilnico na prostem pri nosilcu operacije »Medena pot« (ESRR) Čebelarstvo Tigeli in uspešno izveden projekt iz zdajšnjega programskega obdobja Park doživetij v Križevcih (EKSRP). Popoldanski del programa se je odvijal na vinski turistični cesti Jeruzalem, kjer so gostje in gostitelji izmenjali izkušnje z izvajanjem programa CLLD in načrtovali prihodnje povezovanje obeh LAS. Več

Predstavniki LAS Prlekija na strokovni ekskurziji z ogledom dobrih praks v Italiji

Strokovna ekskurzija v organizaciji Društva za razvoj slovenskega podeželja (22. do 26. 10. 2018) je potekala v provinci Lecce (Apulia) v Južni Italiji, v območju LAS "Capo Santa Maria di Leuca ". Skupno 42 udeležencev, med njimi tudi iz LAS Prlekija, smo si ogledali njihove projekte ter pobližje spoznali model spodbujanja celostnega urejanja vasi. Več
 
Aktualno
Dogodki - izpostavljamo

Razstava rokodelskih izdelkov Zgodbe rok in krajev na ogledu do konca novembra v Center DUO Veržej.
Razpisi in natečaji na območju LAS Prlekija

NE SPREGLEJTE


Izšla je knjiga Zgodbe rok in krajev, v kateri so predstavljene zgodbe 58 občin, številnih rokodelcev in njihovih izdelkov, ki smo jih povezali v projekt sodelovanja LAS Zgodbe rok in krajev. V njej boste našli tudi pet zgodb z območja LAS Prlekija.

Prelistate jo v e-obliki ali naročite natisnjeno na sedežu LAS Prlekija.


5. Sprememba uredbe CLLD
V Uradnem listu št. 68/2018 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.
Glavne spremembe in dopolnitve Uredbe CLLD zadevajo spremembe določb o pregledu uspešnosti in doseganju mejnikov, ki so jih lokalne akcijske skupine določile v strategijah lokalnega razvoja, podrobnejše opredelitve pogojev upravičenosti in upravičenih stroškov ter manjše popravke glede obveznosti pri sofinanciranih operacijah. Več o uredbi najdete TUKAJ.
LAS Prlekija © 2016-2018
LAS Prlekija Info e-novice izhajajo enkrat mesečno. V njih so objavljene aktualne novice partnerjev LAS Prlekija, podpornih institucij in drugih deležnikov družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja Prlekije.

Izdajatelj: Prleška razvojna agencija giz. Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
T: +386 (0)2 585 13 40, E: info@las-prlekija.com, www.las-prlekija.com
Uredništvo: Goran Šoster in Maja Šogorič
 
Svoje prispevke in obvestila za objavo v e-novicah LAS Prlekija Info pošiljajte na naslov:
info@las-prlekija.com

 

Za vsebino je odgovorna LAS Prlekija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

E-novice prejemate, ker ste član LAS Prlekija ali ste se prijavili med prejemnike teh novic. Nastavitve prejemanja novic lahko spremenite, če pa novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite


Email Marketing Powered by Mailchimp