Copy
januar 2018
Oglej si vsebino e-novic v spletnem brskalniku

LAS Prlekija Info
e-novice Lokalne akcijske skupina Prlekija
AKTUALNO

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo prve pogodbe z izvajalci operacij 2. javnega poziva LAS Prlekija

Potem, ko je LAS Prlekija oktobra 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejela obvestilo o odobritvi vseh 9 operacij, katerih vloge je vodilni partner LAS (Prleška razvojna agencija) na MGRT sicer oddal aprila 2017, je MGRT ta mesec upravičencem poslal pogodbe o sofinanciranju operacije.
Vodilni partner LAS bo za vse izvajalce operacij v kratkem organiziral delavnico.

Vodilni partner LAS Prlekija pripravlja predloge projektov sodelovanja na 3. Javni poziv podukrepa 19.3

Vodilni partner (Prleška razvojna agencija) nadaljuje s pripravo predlogov projektov na 3. Javni poziv podukrepa 19.3 (Sodelovanje LAS). Partnerji LAS Prlekija dajejo prednost turistično obarvanim vsebinam in inovacijam na podeželju (Razpršeni hoteli, Vinske ceste, Pametne vasi).
Rok za oddajo vlog je 2. 4. 2018.

LAS Prlekija na delavnici o nadaljnjem izvajanju ukrepa LEADER/CLLD 

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je dne 25. 1. 2018 za vse LAS organiziralo delavnico na temo nadaljnjega izvajanja ukrepa LEADER / CLLD, ki so se je udeležili tudi predstavniki vodilnega partnerja LAS Prlekija. Večji del delavnice je bil namenjen obravnavi pomanjkljivosti pri oddaji vlog in pripravi zahtevkov za izplačilo sredstev.
PREDSTAVITEV OPERACIJ IZVAJANJA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA
LAS PRLEKIJA 2014-2020

Ureditev Turistično promocijskega centra Stara Gora

Z ureditvijo Turistično promocijskega centra na Stari Gori želijo v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici povezati lokalne proizvajalce in jih vključiti v turistično ponudbo, promovirati lokalne proizvode, zagotoviti čim boljšo ponudbo obiskovalcem - turistom in izletnikom in s tem doseči osnovni cilj operacije - turistično dejavnost v občini prenesti na nivo gospodarske dejavnosti.
Gre za projekt, za katerega je bilo pridobljenih  slabih 70 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko javnega poziva LAS Prlekija.
Aktivnosti operacije že potekajo - v začetku januarja je bila podpisana izvajalska pogodba za obnovo dela prostorov v stari osnovni šoli na Stari Gori.

Revitalizacija vaških mlak in ureditev rastlinske čistilne naprave na Stari Cesti

Na pobudo prebivalcev Stare Ceste bodo partnerji (Skupina Fabrika d. o. o., Turistično društvo Stara Cesta, KS Stara Cesta in Občina Ljutomer) v operaciji z naslovom "Od mlake do mlake"  z obnovo in revitalizacijo vaških mlak in ureditvijo rastlinske čistilne naprave pri starem vrtcu Stara Cesta ter z uporabo ekoremediacij prispevali k izboljšanju varovanja narave in varovanja voda v njihovem kraju. Obnovljene mlake in rastlinska čistilna naprava bodo vključeni v turistično in izobraževalno ponudbo kraja, pripravljeni bodo informacijski materiali in izvedeni bodo dogodki promocije in osveščanja prebivalstva o možnostih uporabe ekoremediacij pri reševanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ohranjanju vodnih virov na območjih razpršene poselitve na celotnem območju LAS Prlekija.
Več
SKP po 2020

Predstavitev Sporočila Evropske komisije o prihodnosti Skupne kmetijske politike po 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24. januarja organiziralo javno predstavitev Sporočila Evropske komisije o prihodnosti Skupne kmetijske politike (SKP) po 2020. Po predstavitvi vsebine sporočila je sledila okrogla miza, katere se je udeležil tudi Goran Šoster. V razpravi so udeleženci okrogle mize podali prve ocene predlaganih sprememb in novostih SKP in kaj le-te pomenijo za razvoj slovenskega kmetijstva, za slovenskega kmeta in pričakovanja slovenske javnost oziroma družbe. Več
Aktualno
Razpisi - izpostavljamo

Razpis za sodelovanje na 29. državni razstavi in ocenjevanju kmečkih prehranskih izdelkov - Dobrote slovenskih kmetij 2018 Ocenjujejo se: izdelki iz žit, mlečni in mesni izdelki, olja, kisi, sokovi in nektarji, žgane pijače, suho sadje, vina, sadjevci, domače marmelade in džemi, kompoti, konzervirane vrtnine in drugi konzervirani pridelki, med ter čaji. Rok za prijavo: 16. 2. 2018.

Terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 v letu 2017

Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v regiji Pomurje

P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Namenjen tudi socialnim podjetjem. 1. rok: 1. 2. 2018
 
Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«
Rok: 2. 3. 2018
 
Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji Pomurje
Rok: do porabe sredstev oz. najkasneje do 19. 4. 2018.
Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih

Sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve
Razpisi in natečaji na območju LAS Prlekija
NE SPREGLEJTE
Sejem AGRA 2018 v znamenju mladih kmetov
Kmetijsko živilski sejem AGRA 2018 bo v znamenju mladih kmetov. V sejemsko dogajanje se bodo intenzivno vključili mladi kmetje in podeželska mladina. Predstavili bodo generacijsko prenovo, ki jo spremljajo digitalizacija, inovativnost, znanje in povezovanje. Prelistajte brošuro AGRA 2018.
Publikacija o inovativnih projektih na področju kmetijstva
Več kot 100 inovativnih projektov na področju kmetijstva, podprtih iz različnih virov financiranja, ki so bili predstavljeni od 11. - 12. 10. 2017 na Agri Innovation Summit v Lizboni, je sedaj zbranih v celoviti publikaciji.
LAS Prlekija © 2016-2018
LAS Prlekija Info e-novice izhajajo enkrat mesečno. V njih so objavljene aktualne novice partnerjev LAS Prlekija, podpornih institucij in drugih deležnikov družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja Prlekije.

Izdajatelj: Prleška razvojna agencija giz. Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
T: +386 (0)2 585 13 40, E: info@las-prlekija.com, www.las-prlekija.com
Uredništvo: Goran Šoster in Maja Šogorič
 
Svoje prispevke in obvestila za objavo v e-novicah LAS Prlekija Info pošiljajte na naslov:
info@las-prlekija.com

 

Za vsebino je odgovorna LAS Prlekija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

E-novice prejemate, ker ste član LAS Prlekija ali ste v bazi elektronskih naslovov Prleške razvojne agencije giz. Nastavitve prejemanja novic lahko spremenite, če pa novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite


Email Marketing Powered by Mailchimp