Copy
LAS Prlekija Info
februar/marec 2017

Upravni odbor LAS Prlekija potrdil deset operacij na prvem javnem pozivu LAS

V četrtek, 9. februarja 2017 je v prostorih Info centra Biomura na Moti pri Ljutomeru potekala 4. redna seja Upravnega odbora LAS Prlekija (UO), na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na 1. javni poziv LAS za sofinanciranje iz sklada EKSRP, ki se je zaključil konec decembra 2016. Upravni odbor je na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS o ocenjevanju vlog potrdil operacije desetih vlagateljev. Vodilni partner LAS Prlekija (Prleška razvojna agencija) je že pričela vnašati podatke o potrjenih operacijah v aplikacijo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo vloge pregledala in za vse, ki ustrezajo, pripravila odločbe o dokončni potrditvi operacij.

Javni razpis za projekte sodelovanja med LAS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 1. javni razpis za izvajanje podukrepa PRP 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Upravni odbor LAS Prlekija je na februarski seji potrdil predlog Vodilnega partnerja LAS Prlekija (Prleška razvojna agencija) za prijavo dveh operacij sodelovanja LAS. Vodilni partner LAS Prlekija (Prleška razvojna agencija) je pričela usklajevati načrt aktivnosti v obeh načrtovanih operacijah z osmimi občinami (Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej) in s sosednjimi LAS iz Slovenije in Avstrije. Rok za prijavo je 31. Marec 2017.

Zaključen 2. javni poziv LAS Prlekija

Na 2. javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij v letih 2016 - 2018, ki se je zaključil 31. januarja 2016, je v roku za predložitev predlogov operacij na naslov LAS Prlekija prispelo 16 vlog. Ocenjevalna komisija LAS Prlekija je vloge pregledala in popolne vloge tudi ocenila. Upravni odbor bo o odobritvah sklepal v marcu 2017, zato lahko pričakujemo pravočasni pričetek izvajanja operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ljutomer med najbolj prodornimi občinami v Sloveniji

V okviru slovenske ISSO raziskave projekta Zlati kamen, ki že šesto leto identificira razvojno najbolj prodorne občine, je znanih enajst finalistk iz štirih regij. Iz vzhodne regije se je v finale uvrstil tudi Ljutomer. Vseh enajst finalistov je naslednjih: Bohinj, Cerkno in Kranjska Gora v regiji zahodna Slovenije, Grosuplje, Kamnik in Novo mesto v regiji osrednja in jugovzhodna Slovenija, Laško, Podčetrtek in Slovenj Gradec v regiji od Koroške do Posavja ter Lendava in Ljutomer v regiji Vzhodna Slovenija. Razglasitev bo potekala na konferenci Zlati kamen, tradicionalnem srečanju občin in srečanju županov 14. marca 2017 v Festivalni dvorani v Ljubljani. Več

Poziv k sodelovanju in k zbiranju informacij, artefaktov oz. razstavnih eksponatov za predstavitev Ivana Krambergerja

Občina Gornja Radgona obvešča, da se bosta na gradu Negova urejali dve razstavni sobi, ki bi obelodanili življenje in delo dobrotnika iz Negove, Ivana Krambergerja, ki je bil v začetku devetdesetih nedvomno »velika« osebnost v slovenskem medijskem in političnem prostoru. Zato vabijo k sodelovanju in k zbiranju informacij, artefaktov oz. razstavnih eksponatov vse, ki lahko kakor koli prispevate k čim bolj verodostojni predstavitvi Ivana Krambergerja. Več

Osrednja slovesnost ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika v občini Razkrižje

V torek, 7. februarja 2017, so v Občini Razkrižje skupaj z Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje ter Kulturno-umetniškim društvom Janez Kuhar Ljubljana pripravili prireditev, posvečeno slovenskemu kulturnemu prazniku. Več

23. srečanje kmetic Pomurja

V organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda, območne enote v Murski Soboti, ter soorganizaciji dveh društev, Društev kmetic Križevci – Veržej in Ljutomer – Razkrižje, so v Banovcih pripravili 23. srečanje kmetic Pomurja. Na srečanju, ki se ga je udeležilo nekaj več kot 240 pomurskih kmetic, so podelili tudi znake kakovosti in nagradi za posebne dosežke. Več

Regionalni karierni sejem Murska Sobota, 2. marec 2017, M. Sobota

Karierni sejem se bo odvijal v četrtek, 2. marca od desete do osemnajste ure v Hotelu Diana, Murska Sobota. Na sejmu se vam bodo predstavili številni razstavljavci, med katerimi je lahko tudi vaš bodoči delodajalec. Več
 

Filmski večer za reko Muro, 3. marec - Veržej, 8. marec - Ljutomer

Svetovna organizacija za naravo (WWF), Zveza društev Moja Mura in Društvo za preučevanje rib Slovenije vas v okviru kampanje Rešimo Muro – Ne HE Hrastje-Mota vabijo na filmski večer za reko Muro. Na filmskih večerih bodo predavatelji, Andreja Slameršek in gostje, predstavili pomembnost reke Mure, izgubo naravnih vrednot in biološke pestrosti ob morebitni gradnji HE Hrastje-Mota ter omenili alternativne energetske rešitve. Za konec si bomo ogledali film Upor na Donavi režiserja Roberta Eppla. Večer bomo zaokrožili s pogovorom o Muri ter sproščenim druženjem. Več
 

Brezplačno izobraževanje o možnostih zaposlovanja preko zadrug, marec 2017, G. Radgona

V marcu začenja Mladinski center Gornja Radgona s ciklom šestih teoretičnih in praktičnih usposabljanj o delavskih pravicah, participatorni ekonomiji in zadružništvu. Preko sodelovanja na brezplačnem usposabljanju boste lahko spoznali možnost zaposlovanja preko oblike zadružništva ter se srečali s simulacijo razvoja zadruge in produkta. Delavnice bodo potekale enkrat tedensko. Več
 

Koledar prireditev na območju LAS Prlekija

Razpisi - izpostavljamo


Terminski načrt objav javnih razpisov v letu 2017
MKGP je objavilo terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto. Predvidenih je 20 javnih razpisov v višini več kot 110 mio evrov.

Slovenski podjetniški sklad razpisuje 92 mio EUR garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
SPS je v Uradnem listu RS št. 8/2017 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2017.  Skupno v višini 92 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.


Javni razpis Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R 2016)
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2016, 01.09.2017 in 01.10.2017.

Razpisi na območju LAS Prlekija

Aktualno iz sestankov v Bruslju na temo izvajanja LEADER/CLLD 

Evropska mreža za razvoj podeželja je 21. 2. 2017 v Bruslju izvedla četrti sestanek LEADER pododbora imenovanih predstavnikov ministrstev, nacionalnih mrež, evropskih nevladnih organizacij in lokalnih akcijskih skupin na temo LEADER/CLLD. Dogodka so se iz Slovenije udeležili Andreja Trček, predstavnica organa upravljanja, Matej Štepec, predstavnik mreže za podeželje, Goran Šoster, predstavnik LAS Prlekija in Partnership for Rural Europe (PREPARE), in Greta Černilogar, predstavnica Evropskega združenja gorskih območij (EuroMontana).
Naslednji dan, 22. 2. 2017, je organizirala Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) še delavnico na temo širitve inovativnosti v programu LEADER “Extending LEADER Innovation”, na katero je bilo povabljenih 70 posameznikov, med njimi tudi Goran Šoster iz LAS Prlekija.
Poročilo z dogodka

Evropska Komisija začela javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike 

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike, ki bo potekalo 12 tednov. Prejeti prispevki kmetov, državljanov, organizacij in drugih zainteresiranih strani bodo Komisiji v pomoč pri opredelitvi prihodnjih prednostnih nalog na področju kmetijske politike. Povezava na vprašalnik.

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju makroregionalnih strategij EU

Evropska komisija je objavila prvo poročilo o izvajanju makroregionalnih strategij EU. Poročilo vsebuje informacije o napredku izvajanja strategij, predstavlja njihove glavne rezultate in primere dobrih praks iz različnih strategij. Izpostavlja tudi izzive in predlaga priporočila za izvajanje strategij v prihodnje. Več

E-novice

LAS novice, št. 02/17. Izdajatelj: Društvo za razvoj slovenskega podeželja
E-novice Mreže za podeželje - PRePlet, št. 08/17. Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Moj spletni priročnik - tedenski informativni bilten za mikro, mala in srednje velika podjetja. Izdajatelja: MGRT in Spirit Slovenija.
Jürjovško glasilo, december 2016. Izdajatelj: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici.
LAS Prlekija Info e-novice izhajajo enkrat mesečno. V njih so objavljene aktualne novice partnerjev LAS Prlekija, podpornih institucij in drugih deležnikov družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja Prlekije.

Izdajatelj: Prleška razvojna agencija giz. Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
T: +386 (0)2 585 13 40, E: info@las-prlekija.com, www.las-prlekija.com

Uredništvo: Goran Šoster in Maja Šogorič
 
Svoje prispevke in obvestila za objavo v e-novicah LAS Prlekija Info pošiljajte na naslov:
info@las-prlekija.com

E-novice prejemate, ker ste član LAS Prlekija ali ste v bazi elektronskih naslovov Prleške razvojne agencije giz. Nastavitve prejemanja novic lahko spremenite, če pa novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite.
 Email Marketing Powered by Mailchimp