Copy
november 2017
Oglej si vsebino e-novic v spletnem brskalniku

LAS Prlekija Info
e-novice Lokalne akcijske skupina Prlekija
AKTUALNO

LAS Prlekija pridobila novih 286 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bo okrepila turistično ponudbo in vzpostavljanje novih blagovnih znamk

LAS Prlekija je konec oktobra prejela obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) o potrditvi vseh devet operacij, ki jih je konec aprila predložila na MGRT. Največ operacij, ki bodo sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), bo namenjenih bogatitvi lokalne turistične ponudbe ter vzpostavljanju novih blagovnih znamk na območju osmih občin LAS Prlekija. Skupna višina odobrenih sredstev znaša skoraj 286 tisoč EUR. Gre za drugi sveženj evropskih sredstev, ki jih bo v tem programskem obdobju prejela LAS Prlekija, saj je v septembru že prejela odločbe za potrditev deset operacij, ki bodo sofinancirane iz sklada EKSRP, v skupni višini 376 tisoč EUR. LAS Prlekija je tako med prvimi LAS, ki je prejela pozitivne odločbe z obeh ministrstev, s čimer zasleduje svoje cilje biti med vodilnimi LAS v Sloveniji. Več

S projektom "Jem lokalno 2"  do povečanja lokalne hrane v javnih ustanovah v 8 prleških občinah

PORA, razvojna agencija Gornja Radgona s projektom »Jem lokalno 2« želi izboljšati pogoje za učinkovito delovanje lokalne ekonomije, s ciljem povečanja lokalne hrane v javnih ustanovah in ukrepom usposabljanja ponudnikov in potrošnikov. Izvedli so že 4 delavnice (v Stročji vasi, Gornji Radgoni, OŠ Veržej, Vrtec Radenci) in sestanek na temo Izdelava pilotne računalniške aplikacije, ki bo omogočala izboljšanje nabave hrane, spremljanje porabe in bo poenostavila sistem naročanja hrane. Aplikacija bo po zaključku projekta predana v brezplačno uporabo vsem vzgojno izobraževalnih zavodih na celotnem območju Prlekije. Objavili so tudi Javni poziv lokalnim pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih pridelkov.
Projekt Jem lokalno 2 je sofinanciran z evropskimi sredstvi, pridobljenimi preko 1. Javnega poziva LAS Prlekija
Več o projektu

Ljutomerski kino s projektom Art kino po dolgem času spet odpira svoja vrata

Kulturno turistično društvo Festival Ljutomer organizira na podlagi pridobljenih sredstev preko 1. Javnega poziva LAS Prlekija projekt Art kino, v sklopu katerega si bodo ljubitelji filma lahko ogledali nekoliko zahtevnejše filme z večjo umetniško vrednostjo. Poudarek bo tudi na slovenskem filmu in otroških oz. mladinskih filmih. Zaradi prezasedenosti Kulturnega doma Ljutomer, bodo kino predstave potekale na vsak teden ali dva, odvisno od razpoložljivosti dvorane. Zato pa bo kino nudil dve do tri projekcije na en termin. Vstopnine ne bo, so pa zaželeni prostovoljni prispevki, od katerih bo odvisen tudi dolgoročen obstoj kina. Projekt bodo organizacijsko in infrastrukturno podprli še Splošna knjižnica Ljutomer, ljutomerska izpostava JSKD in Občina Ljutomer. Več

Evropska komisija potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020

V okviru podukrepa 19.2 (Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost) tretja sprememba PRP 2014–2020 prinaša spremembo, ki omogoča, da treh ponudb ne bo potrebno predložiti za stroške, kadar to ni mogoče. V okviru podukrepa 19.3 (Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS) se spreminja seznama možnih upravičencev in upravičenih stroškov. Kot upravičenci so poleg LAS prepoznani tudi drugi lokalni akterji (npr.: občine), saj je tako zaradi širšega spektra upravičencev omogočeno izvajanje kompleksnih operacij, ki zahtevajo pristop strokovnjakov z različnih področij. Upravičeni so tudi stroški priprave operacij, ki so povezane s sestanki s potencialnimi partnerji ter razvojnimi stroški operacije. Več
 
In memoriam:
Goran Ohman 

(1957 - 2017)

 
V začetku novembra smo se nepričakovano in prezgodaj poslovili od našega dragega sodelavca na Prleški razvojni agenciji, ki je pustil neizbrisljiv pečat svojega dela tudi za LAS Prlekija
Razpisi in natečaji na območju LAS Prlekija
Dogodki - izpostavljamo

Dobrodelna prireditev GFML "Mladi(m) pomagamo - 30. 11. 2017 ob 16.30 h - ŠIC ljutomer

Art kino Ljutomer - 3. 12. 2017 - KD Lutomer

Čarobni december - 9. 12. 2017 - KD Križevci pri Ljutomeru
NE SPREGLEJTE
Društvo za razvoj slovenskega podeželja, katerega članica je tudi LAS Prlekija, je objavilo film o 4. Slovenskem podeželskem parlamentu. Udeležilo se ga je preko 200 domačih in tujih predstavnikov podeželja, nevladnih organizacij, strokovnih institucij in politične javnosti.
LAS Prlekija © 2017
LAS Prlekija Info e-novice izhajajo enkrat mesečno. V njih so objavljene aktualne novice partnerjev LAS Prlekija, podpornih institucij in drugih deležnikov družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja Prlekije.

Izdajatelj: Prleška razvojna agencija giz. Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
T: +386 (0)2 585 13 40, E: info@las-prlekija.com, www.las-prlekija.com
Uredništvo: Goran Šoster in Maja Šogorič
 
Svoje prispevke in obvestila za objavo v e-novicah LAS Prlekija Info pošiljajte na naslov:
info@las-prlekija.com

 

Za vsebino je odgovorna LAS Prlekija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

E-novice prejemate, ker ste član LAS Prlekija ali ste v bazi elektronskih naslovov Prleške razvojne agencije giz. Nastavitve prejemanja novic lahko spremenite, če pa novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite


Email Marketing Powered by Mailchimp