Copy
LAS Prlekija Info
junij 2016
Spoštovani!
Pred vami je pilotna številka elektronskih novic Lokalne akcijske skupine (LAS) Prlekija. Novice so namenjene tako članom in podpornikom LAS Prlekija kot tudi vsem drugim deležnikom razvoja podeželja Prlekije. Izhajale bodo enkrat mesečno, v njih pa bodo objavljene aktualne novice partnerjev LAS Prlekija, podpornih institucij in drugih deležnikov družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja Prlekije.
K sodelovanju vabimo tudi vas. Pošiljajte nam svoja obvestila, članke, predloge, komentarje na naslov: info@las-prlekija.com
Na novice se lahko prijavite preko spletne strani www.las-prlekija.com.
Goran Šoster, direktor Prleške razvojne agencije giz

Prvi javni poziv LAS Prlekija za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija

Pričakujemo, da bo LAS Prlekija v poletnem času pridobila potrditev pristojnih ministrstev za pričetek izvajanja Strategije lokalnega razvoja in da bo vodilni partner (Prleška razvojna agencija giz) jeseni 2016 objavil prvi javni poziv LAS Prlekija za predložitev projektov lokalnega razvoja. Več
 

Prijava LAS Prlekija na javni poziv CLLD

Na Javni poziv za vključitev v LAS Prlekija je prispelo preko 130 predlogov projektov. V pripravljalnem obdobju (junij in julij 2015) so izvedli 11 delavnic, en strokovni posvet in številne sestanke, razgovore in posvetovanja z organizacijami in posamezniki po vsem območju LAS Prlekija. Bogastvo idej aktivnih članov LAS zahteva dodaten čas za poglobljen razmislek o prioritetah, ki jih bodo upoštevali v naslednjih petih letih pri dodeljevanju pomoči najboljšim projektom. Zanje bo v tem obdobju namenjenih dobrih 2 milijona evrov evropskih sredstev. Več

Ponovno konstituiranje LAS Prlekija

80 ustanovnih članov je 29. oktobra 2015 v Svetem Juriju ob Ščavnici ponovno konstituiralo Lokalno akcijsko skupino Prlekija, ki poslej deluje na območju osmih občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij o Ščavnici in Veržej. LAS Prlekija je edina lokalna akcijska skupina v državi, ki meji hkrati na Avstrijo in na Hrvaško. Ob desnem bregu Mure ležijo najrodovitnejša polja, ki se zlagoma dvigujejo v gričevnat svet Slovenskih Goric, znan po najboljših Štajerskih vinih. Prijazni prebivalci tukajšnjega podeželja prepoznavajo največ razvojnih priložnosti na področju turizma, kulturne dediščine in ureditve javnih prostorov za zdrav življenjski slog in medgeneracijsko druženje. Več

Uspešna animacija prebivalcev območja v času pripravljanja Strategije lokalnega razvoja

Na Javni poziv za vključitev v LAS Prlekija je prispelo preko 130 predlogov projektov. V pripravljalnem obdobju (junij in julij 2015) so izvedli 11 delavnic, en strokovni posvet in številne sestanke, razgovore in posvetovanja z organizacijami in posamezniki po vsem območju LAS Prlekija. Bogastvo idej aktivnih članov LAS zahteva dodaten čas za poglobljen razmislek o prioritetah, ki jih bodo upoštevali v naslednjih petih letih pri dodeljevanju pomoči najboljšim projektom. Zanje bo v tem obdobju namenjenih dobrih 2 milijona evrov evropskih sredstev. Več

Skupščina Prleške razvojne agencije giz Goranu Šostru potrdila nov mandat direktorja

Skupščina Prleške razvojne agencije giz je za direktorja ponovno imenovala Gorana Šostra, univ. dipl. ekonomista, in sicer za obdobje petih let. Goran Šoster je direktor PRA giz vse od njene ustanovitve. Več
 


Osnutek razvojnega dokumenta: Strategija razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2016 - 2020 

Javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja Radgona je javno predstavila osnutek razvojnega dokumenta Strategija razvoja občine Gornja Radgona 2016 -2020, ki je nastajal v zadnjih dveh letih. Priloga dokumenta je tudi Lokalni program za kulturo 2016 – 2019. Več
Foto: DRSP

Strokovni posvet LAS – državne pomoči v CLLD

DRSP – Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v maju organiziralo strokovni posvet na temo državnih pomoči v CLLD, na katerem so predstavniki  Ministrstva za finance, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavili aktualno stanje na področju državnih pomoči, ki se neposredno dotikajo LAS ter opozorili na aktivno vlogo LAS pri izvajanju CLLD in sodelovanju z NVO na svojih področjih. Več
 
 

TNC fair Estonija 2016 – predlogi projektov sodelovanja

Predstavnika DRSP se bosta med 24. in 26. 8. 2016 udeležila mednarodnega srečanja LAS in sejma projektov sodelovanja v Estoniji. Ker bodo možnosti projektov sodelovanja predstavljene na Festivalu slovenskih LAS, pozivamo vse, ki jih še vedno zanimajo mednarodni projekti sodelovanja, da izrazijo svoj interes na info@prlekija.com

Ob 18. občinskem prazniku Občine Razkrižje

Občina Razkrižje je ob proslavi 18. občinskega praznika pripravila posebno publikacijo, v katerem  najdete tudi napovednik dogodkov v mesecu juniju v Občini Razkrižje. Več

Lepota in skrivnost čipke (10. – 24. 6. 2016, Ljutomer)

Na razstavi v Ljutomeru so med 10. in 24. junijem 2016 na ogled izdelki 40 čipkaric iz občin Križevci, Ljutomer, Središče ob Dravi, Sveti Jurij ob Ščavnici, Turnišče, Tišina in Veržej. Več

Po poti naše dediščine (25. junij, Mekotnjak - Stara Cesta)

Turistično društvo Stara Cesta vabi na tradicionalno prireditev "Po poti naše dediščine", v soboto, 25. junija. Več

Razstava "Pustite nam ta svet", Mozaiki Maje Pohar (17. 6. – 31. 8. 2016, Veržej)

Rokodelski center DUO Veržej vabi na ogled razstave "Pustite nam ta svet", Mozaiki Maje Pohar. Razstava je na ogled do 31. 8. 2016. Več

Koledar prireditev na območju LAS Prlekija

Občina Ljutomer: koledar prireditev v občini Ljutomer v mesecu juniju
Občina Gornja Radgona: koledar prireditev v občini G. Radgona v mesecu juniju
Občina Radenci: napovednik dogodkov v občini Radenci
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici: koledar prireditev v občini Sv. Jurij ob Ščavnici
Občina Križevci: koledar prireditev v občini Križevci
Občina Apače: koledar prireditev v občini Apače
Občina Razkrižje: koledar prireditev v občini Razkrižje
Občina Veržej: koledar prireditev v občini Veržej

Festival slovenskih LAS 2016 – regionalno povezovanje LAS (9. in 10. 9. 2016, Piran, Koper)

Nosilna tema letošnjega festivala je regionalno povezovanje LAS, zato so organizatorji k sodelovanju povabili LAS iz sosednjih držav.
Program:
- strokovni posvet festivala, v petek, 9. 9. 2016, Kulturni dom Marezige
- Festival slovenskih LAS, v soboto, 10. 9. 2016, Taverna, center Kopra.
Več

Predstavitev slovenskih LAS v Ljubljani – sladke dobrote slovenskih regij (1. 10. 2016, Ljubljana)

Tudi letos bo predstavitev slovenskih LAS potekala v okviru Festivala Ljubljanskega podeželja, osrednja tema pa so sladke dobrote slovenskih regij. Ljubljana, Pogačarjev trg, 1. 10. 2016.
Več

Razpisi na območju LAS Prlekija

Razpisi in natečaji v Občini Ljutomer
Razpisi in natečaji v Občini Gornja Radgona
Razpisi in natečaji v Občini Radenci
Razpisi in natečaji v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
Razpisi in natečaji v Občini Križevci
Razpisi in natečaji v Občini Apače
Razpisi in natečaji v Občini Razkrižje
Razpisi in natečaji v Občini Veržej

Razpisi - izpostavljamo


Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016–2018)
Razpis je namenjen gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom in zadrugam s področja turizma.
Rok: 10.08.2016 Več o razpisu
 
2. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave
Rok: 7.9.2016 Več o razpisu
 
3. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih
Rok: 7.9.2016 Več o razpisu
 
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2016
Rok: 11.7.2016 Več o razpisu

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 v drugi polovici leta 2016
MKGP je 3. 6. 2016 objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 do konca leta 2016. Terminski načrt opredeljuje javne razpise, ki bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2016. Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.
 
Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V - A Slovenija - Avstrija
2. rok: 27. 7. 2016. Več o razpisu
 
Razpis Moja Dežela Lepa In Gostoljubna
Objavljen je razpis Turistične zveze Slovenije (TZS) za ocenjevanje najlepših krajev Slovenije v sklopu projekta Moja dežela lepa in gostoljubna (MDLiG).
Možna sta dva načina za prijavo:
- prijavo pošljete na Turistično zvezo Slovenije: predloge lahko pošljejo samo občine;
- prijavo pošljete na Pomursko turistično zvezo (Obrazec za predloge PTZ,) ki je koordinator MDLiG za območje Pomurja; Več o razpisu
 
3. fotografski natečaj DPAE - "Utrinki s podeželja"
Društvo prijateljev agrarne ekonomike (DPAE) objavlja 3. fotografski natečaj na temo "Utrinki s podeželja". Namen natečaja je promovirati kmetijstvo in kmetijska opravila v regiji Pomurja. Več o razpisu
Rokodelska akademija 2

Rokodelska akademija 2 - video

Vabljeni k ogledu kratkega filma, posnetega v okviru Čezmejnega projekta Rokodelska akademija 2 (2.JR OP Slovenija - Madžarska 2007-2013). 
Informacije o projektu: www.rokodelska-akademija.si

63. redna seja Sveta Pomurske razvojne regije

Na 63. seji Sveta Pomurske razvojne regije, ki je bila 20. junija v Radencijh, so se župani seznanili z napredovanjem pogajanj na področju izvajanja »dogovora za razvoj regij«, preko katerega želijo  občine črpati glavnino evropskih sredstev. Največ možnosti za financiranje imajo aktivnosti v sklopu kompleksnega projekta »Biosferna območja reke Mure«.

Davčnih blagajn za mala društva ni več

V Uradnem listu so bile objavljene spremembe Pravilnika o Zakonu o DDV, ki določajo, da manjšim NVO ni več potrebno izdajati računov, kadar prodajajo svoje izdelke ali storitve, s tem pa jim posledično ni treba več uporabljati davčnih blagajn. Več

Mura, biser narave, ki mu grozi izginotje

Slovenski energetski lobi načrtuje gradnjo hidroelektrarne (HE) na slovenski strani reke Mure v Hrastju - Moti blizu avstrijske meje. Mura je v Sloveniji razglašena za območje Natura 2000 in je tudi osrednji del načrtovanega čezmejnega Biosfernega rezervata Mura–Drava–Donava, ki se razteza čez pet držav. Z izgradnjo HE Hrastje - Mota bi nepovratno in trajno uničili edinstven rečni ekosistem, to pa ni skladno z evropsko naravovarstveno in vodno zakonodajo. Več
LAS Prlekija Info e-novice izhajajo enkrat mesečno. V njih so objavljene aktualne novice partnerjev LAS Prlekija, podpornih institucij in drugih deležnikov družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja Prlekije.

Izdajatelj: Prleška razvojna agencija giz. Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
T: +386 (0)2 585 13 40, E: info@las-prlekija.com, www.las-prlekija.com

Uredništvo: Goran Šoster in Maja Šogorič
 
Svoje prispevke in obvestila za objavo v e-novicah LAS Prlekija Info pošiljajte na naslov:
info@las-prlekija.com

E-novice prejemate, ker ste član LAS Prlekija ali ste v bazi elektronskih naslovov Prleške razvojne agencije giz. Nastavitve prejemanja novic lahko spremenite, če pa novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite.

Email Marketing Powered by MailChimp