Copy
Št. 01 / 2020
Oglej si vsebino novic v spletnem brskalniku

LAS Prlekija Info

e-novice Lokalne akcijske skupina Prlekija

Objavljen je 5. javni poziv LAS Prlekija

LAS Prlekija je 17. 2. 2020 objavila 5. javni poziv za izbor operacij - sofinanciranje iz sklada EKSRP.
Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v obdobju 2020 - 2021
Rok za oddajo vlog na 5. javni poziv je 31. marec 2020.
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 138.217,28 EUR.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša največ 70 %.
Povezava na razpisno dokumentacijo

16. seja UO in 7. seja skupščine

Na 16. seji UO in 7. seji skupščine LAS Prlekija, ki je potekala 12. 2. 2020 v Križevcih, so člani potrdili poročili vodilnega partnerja o delovanju in animaciji LAS v letu 2019. Potrdili so objavo 5. in 6. javnega poziva – 5. javni poziv je objavljen od 17. 2. 2020 na tej povezavi, 6. javni poziv pa bo odprt predvidoma v mesecu marcu. Ključen je večji poudarek pospeševanju podjetništva in močnejša podpora povezovalnim projektom, ki bodo združevali razpršene interese in potrebe posamičnih prijaviteljev.

Operacija Pametne vasi za jutri

V okviru projekta Pametne vasi za jutri izvajamo aktivnosti na področju Usposabljanja prostovoljcev za pomoč starejšim pri uporabi digitalnih tehnologij. Koncept Pametnih vasi je na območju LAS Prlekija zelo aktualen, pri čemer letos dajemo poudarek digitalnim orodjem za starejše.
Vabilo prostovoljcem za sodelovanje pri projektu

NAPOVEDNIK

Koledar prireditev na območju LAS Prlekija

Občina Ljutomer
Občina Gornja Radgona
Občina Radenci
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici
Občina Križevci
Občina Apače
Občina Razkrižje
Občina Veržej

© 2020 Lokalna akcijska skupina PrlekijaZa vsebino je odgovorna LAS Prlekija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nastavitve prejemanja lahko spremenite, če pa novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite.

Email Marketing Powered by Mailchimp