Copy
LAS Prlekija Info
januar 2017

Delavnici za prijavitelje na 2. javni poziv LAS Prlekija (sofinanciranje iz sklada ESRR)

Vodilni partner LAS Prlekija, Prleška razvojna agencija giz, organizira delavnici za vse, ki nameravajo oddati vlogo za prijavo operacije na 2. javni poziv LAS Prlekija (rok za oddajo vlog je 31. januar 2017). Prva delavnica bo potekala v torek, 17. januarja ob 11.00 uri v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona (Zavod Kultprotur), Trg svobode 15, druga pa v sredo, 18. januarja ob 11.00 uri v prostih Info centra Biomura (Ribiški dom - gostilna Trnek), Mota 76, Ljutomer. Delavnici sta odprtega tipa. Več

Zaključen 1. javni poziv LAS Prlekija

Na 1. javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij v letih 2016 - 2018, ki se je zaključil 23. decembra 2016, je v roku za predložitev predlogov operacij na naslov LAS Prlekija prispelo 23 vlog. Te bo ocenjevalna komisija LAS Prlekija pregledala in popolne vloge tudi ocenila predvidoma do 23. januarja 2017. Več na www.las-prlekija.com.

Objavljen razpis za namen skupnih projektov sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami

V Uradnem listu RS je bil objavljen 1. javni razpis iz naslova ukrepa LEADER / CLLD za namen skupnih projektov sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) znotraj Republike Slovenije ali iz drugih držav članic Evropske unije, lahko pa tudi z območij tretjih držav. Za razpis je na voljo 1 milijon evrov nepovratnih sredstev. Več

Sejem socialnih podjetij 2017, 19. januar 2017

Vljudno vabljeni na sejem socialnih podjetij, ki bo v četrtek 19.1.2017 med 10. in 15. uro na Partizanski 24 v Slovenski Bistrici. Sejem je namenjen promociji socialnih podjetij v Sloveniji, predstavitvi primerov dobrih praks socialnega podjetništva v slovenskih občinah ter medsebojnemu povezovanju in sodelovanju socialnih podjetij. V sklopu dogodka bo potekala tudi okrogla miza, na temo Modeli in dobre prakse socialnega podjetništva na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji. Več

XII. Mednarodno znanstveno konferenco na temo »Ekologija za boljši jutri«, 29. - 31. 3. 2017, RIS Dvorec Rakičan

Organizator dogodka vabi, da se s prispevkom (znanstvenim/strokovnim) ali s posterjem (plakatom) udeležite XII. Mednarodne znanstvene konference »Ekologija za boljši jutri«, z osrednjim naslovom »Okoljevarstveni izzivi danes in jutri / Challenges Regarding Environmental Protection of Today and Tomorrow«. Eden izmed pomembnih ciljev konference bo prispevek k sodobnim metodam in oblikam dela, ki bodo dobra osnova in motivacija za okoljsko ozaveščeno znanje. Prijava je možna do vključno 6. 3. 2017. V primeru, da se odločite za sodelovanje, OBVEZNO izpolnite prijavni obrazec, ki ga najdete na spletni strani www.ris-dr.si.

Koledar prireditev na območju LAS Prlekija

Prihajajoči dogodki v Pomurju

E-glasilo Pomurske turitične zveze

Razpisi - izpostavljamo


NOVO - Javni razpis Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R 2016)
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji, med drugim tudi na območju občin Pomurske regije. Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2016, 01.09.2017 in 01.10.2017.

2. javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR)
Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju Občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. 
Rok za oddajo vlog: do 31. 01. 2017

Razpisi na območju LAS Prlekija

Mednarodni seminar na temo CLLD, Švedska 

Na dvodnevnem evropskem seminarju decembra na Švedskem so oblikovali priporočila za izboljšanje implementacije lokalne strategije za čim boljšo uporabo pristopa CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) za črpanje iz štirih evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Prezentacije z dogodka, ki so se ga udeležili predstavniki lokalnih akcijskih skupin ter številnih drugih akterjev lokalnega razvoja, ter zanimive podatke o CLLD najdete na tej povezavi.

Deklaracija o pristopu CLLD po letu 2020 

Na konferenci v Estoniji, ki je potekala 22. in 23. novembra 2016 v mestu Tartu, je bila sprejeta Deklaracija o pristopu CLLD po letu 2020. Dokument (v angleščini) je dostopen na tej povezavi.

E-novice

E-novice Mreže za podeželje - PRePlet, št. 50/16. Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Kohezijski E-kotičekšt. 97, december 2016. Izdajatelj: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Moj spletni priročnik - tedenski informativni bilten za mikro, mala in srednje velika podjetja. Izdajatelja: MGRT in Spirit Slovenija.
Dogodki v Pomurju, objava 04.01.2017. Izdajatelj: Pomurska turistična zveza
Rural Connections - The European Rural Development Magazine. Jesen 2016. Izdajatelj: Evropska Mreža za razvoj podeželja
LAS Prlekija Info e-novice izhajajo enkrat mesečno. V njih so objavljene aktualne novice partnerjev LAS Prlekija, podpornih institucij in drugih deležnikov družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja Prlekije.

Izdajatelj: Prleška razvojna agencija giz. Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
T: +386 (0)2 585 13 40, E: info@las-prlekija.com, www.las-prlekija.com

Uredništvo: Goran Šoster in Maja Šogorič
 
Svoje prispevke in obvestila za objavo v e-novicah LAS Prlekija Info pošiljajte na naslov:
info@las-prlekija.com

E-novice prejemate, ker ste član LAS Prlekija ali ste v bazi elektronskih naslovov Prleške razvojne agencije giz. Nastavitve prejemanja novic lahko spremenite, če pa novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite.
 Email Marketing Powered by Mailchimp