Copy
Št. 07 / 2020
Oglej si vsebino novic v spletnem brskalniku

LAS Prlekija Info

e-novice Lokalne akcijske skupina Prlekija

LAS Prlekija s pomočjo evropskih sredstev podpira vzpostavljanje kratkih oskrbnih verig in ohranjanje nesnovne kulturne dediščine

V LAS Prlekija se trenutno izvaja osem izmed devetih projektov (eden je že zaključen), ki so bili izbrani na 3. javnem pozivu LAS Prlekija za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je namreč na predlog LAS med novembrom 2019 in januarjem 2020 izdala odločbe o odobritvi devetih operacij, ki jih je avgusta lani LAS Prlekija predložila agenciji. Največ sredstev je namenjenih vzpostavljanju kratkih oskrbnih verig in ohranjanju nesnovne kulturne dediščine. Skupna višina odobrenih sredstev znaša 242.014,17 EUR.
Seznam potrjenih projektov 3. javnega poziva najdete na tej POVEZAVI.

5. javni poziv LAS Prlekija - vprašanja in odgovori

Potencialne prijavitelje na 5. javni poziv LAS Prlekija vabimo k prebiranju odgovorov na vprašanja, ki nam jih zastavljate v povezavi s pozivom. Vprašanja in odgovore sproti posodabljamo. Rok za oddajo vlog na 5. JP se izteče 8. julija 2020.
Povezava na 5. JAVNI POZIV LAS PRLEKIJA

Napoved objave 6. javnega poziva LAS Prlekija

Objavo 6. javnega poziva LAS Prlekija za izbor operacij za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa CLLD načrtujemo v prihodnjem tednu, predvidoma 1. junija 2020. Javni razpis bo objavljen na spletni strani LAS Prlekija, o njegovi objavi vas bomo obvestili v prihodnjih elektronskih novicah.

Vabilo k sodelovanju ANKETE o programu LEADER/CLLD

LAS Prlekija sodeluje pri raziskovalni nalogi o prepoznavnosti in učinkih programa LEADER / CLLD na slovenskem podeželju. Razvoj od spodaj - navzgor daje že vrsto let dobre rezultate. V naslednjem programskem obdobju jih želimo še izboljšati.
V ta namen vabimo prebivalce območja LAS Prlekija k izpolnjevanju ANKETE o evropskem programu za razvoj podeželja LEADER / CLLD.

Povezava na ANKETO

Objavljena je posodobljena verzija Navodil OU o upravičenih stroških ESRR

Obveščamo vas, da je na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila objavljena posodobljena verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.10, ki vsebuje novo poglavje - Poglavje 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin – Epidemija Covid-19.

© 2020 Lokalna akcijska skupina PrlekijaZa vsebino je odgovorna LAS Prlekija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nastavitve prejemanja lahko spremenite, če pa novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite.

Email Marketing Powered by Mailchimp