Copy
št. 03/2018
Oglej si vsebino e-novic v spletnem brskalniku

LAS Prlekija Info
e-novice Lokalne akcijske skupina Prlekija
AKTUALNO

LAS Prlekija oddala dve prijavi v okviru Javnega razpisa za podukrep 19.3

LAS Prlekija je prejšnji teden, po odobritvi Upravnega odbora LAS Prlekija, uspešno oddala dve vlogi na 3. javni poziv za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.
Prvo prijavljeno operacijo z naslovom Razpršeni hoteli Slovenije smo oddali skupaj s še šestimi slovenskimi LAS – LAS med Snežnikom in Nanosom (VP), LAS Istre, LAS od Pohorja do Bohorja, LAS Dolina Soče, LAS Srce Slovenije in LAS Haloze. S podpornim partnerstvom zainteresiranih upravičencev za sodelovanje v razpršenem hotelu, strokovnjakov s tega področja in pomočjo državnih inštitucij (MGRT, SOS) je namen operacije pripraviti pilotni model Razpršenega hotela za Slovenijo (aktivnosti priprave modela razpršenega hotela in izvedba motivacijskih aktivnosti za pridobitev lokacij posameznih hotelov na področju partnerskih LAS) ter postaviti nacionalno mrežo kot osnovo za vključitev v mednarodno mrežo razpršenih hotelov (Slovenija, Hrvaška, Italija).
Drugo prijavljeno operacijo z naslovom Pametne vasi za jutri smo pripravili skupaj s štirimi slovenskimi LAS – LAS Posavje (VP), LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh. Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. S projektom nastaja nov koncept pametnih vasi za jutri, ki predstavlja razvoj novih programov, ki omogočajo, da prebivalci na podeželju ostanejo in da podeželje postane kraj, kjer si želimo bivati. To je mogoče doseči z inovativnimi pristopi, kateri se nanašajo na razvoj srebrnih vasi (gospodinjske skupnosti na vasi), aktivacijo turističnih kmetij, prevozov za starejše (ki povezujejo mesta in vasi), digitalno opismenjevanje oziroma uporaba IKT, ureditev prostorov za druženje na vasi in oblikovanje prostočasnih dejavnosti na vasi.
Rezultate prijav pričakujemo jeseni.

9. seja UO LAS Prlekija

V ponedeljek, 26. marca 2018 je v novih prostorih Občine Radenci potekala 9. seja Upravnega odbora LAS Prlekija. Osrednji točki dnevnega reda sta bili poročilo o delovanju LAS in finančno poročilo LAS za leto 2017 ter prijave na 3. javni poziv za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. UO je potrdil sodelovanje LAS Prlekija v prijavi treh operacij: Razpršeni hoteli Slovenije, Pametne vasi in Dobrote kmetij. Upravni odbor je soglasno potrdil obe poročili za 2017 ter zagotovitev sredstev za sofinanciranje lastne udeležbe v predstavljenih operacijah. 

Aktivnosti izvajanja operacije Glamur - užitek od reki

Avstrijski partnerji iz LAG Vulkanland so obiskali slovenske partnerje LAS Ovtar in LAS Prlekija. Projekt sodelovanja med tremi Lokalnimi akcijskimi skupinami daje poudarek združevanju lokalne ponudbe ob mejni reki Muri. Naslov projekta Glamur – užitek ob reki je zgovoren slogan prizadevanj za izboljšanje sosedskih odnosov na lokalni ravni.

Z novelo uredbe CLLD do boljšega sodelovanja LAS-ov

Uredba CLLD se je spremenila zaradi poenostavitve postopkov potrjevanja sprememb SLR s strani organov upravljanja. Skrajšan postopek bo potrjevanje sprememb SLR skrajšal za okvirno 3 tedne. Po novem se bo lahko vlogo za spremembo SLR vložilo dvakrat letno in ne samo enkrat, kot je to veljalo do sedaj. V okviru spremembe uredbe CLLD se določenim potencialnim upravičencem (pravnim in fizičnim osebam) dovoljuje do 50 EUR neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge. Več
PREDSTAVITEV OPERACIJ IZVAJANJA SLR
LAS PRLEKIJA 2014-2020

Medena pot po čebelarskem muzeju Tigeli v Veržeju

Z operacijo se želi izboljšati turistična ponudba LAS Prlekije in hkrati ozaveščati ljudi o (u)porabi lokalnih naravnih virov, kot je med. S posodobitvijo okolice čebelarskega muzeja želijo pritegniti še več gostov, ki bodo z obiskom muzeja ozaveščeni o življenju čebel, njihovi pomembnosti za svet okoli nas, hkrati pa se bodo tudi seznanili s tradicijo čebelarstva v Prlekiji in na Slovenskem. Ciljne skupine, ki bodo aktivno vključene v operacijo so otroci, za katere je še posebej pomembno, da jih vzgajamo v sonaravnem duhu, lokalni prebivalci, ki jih bodo predvsem preko aktivnosti ozaveščali o pomembnosti čebel in seveda tudi turisti, ki bodo s posodobitvijo destinacije iz Prlekije odhajali bogatejši za dodatno doživetje.
Aktualno
Dogodki - izpostavljamo

Dan oprtih vrat Spoznajmo naše prijateljice čebele - petek, 20. 4. 2018, park Sonaravnega vrta pri Marianušču, Veržej

Pohod "Gor pa dol kre Mure" - sobota, 21. 4. 2018, zbirališče: Petanjci

10. dnevi odprtih vrat v čebelarskem muzeju Tigeli na Krapju - od 30. 4. - 1. 5. 2018

Dobrote slovenskih kmetij 2018 - od 18. do 20. 5. 2018, Ptuj
Razpisi in natečaji na območju LAS Prlekija
NE SPREGLEJTE
Državni svet RS skupaj z DRSP pripravlja posvet »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri«, ki bo 23. 4. 2018 ob 10. Uri v prostorih državnega sveta. K udeležbi ste vabljeni tudi vsi člani LAS. Za udeležbo na posvetu se je potrebno predhodno prijaviti do 20. 4. 2018 po e-pošti meta.stembal@ds-rs.si. Več v vabilu in programu
Z novelo uredbe CLLD do boljšega sodelovanja LAS-ov
Uredba CLLD se je spremenila zaradi poenostavitve postopkov potrjevanja sprememb SLR s strani organov upravljanja. Skrajšan postopek bo potrjevanje sprememb SLR skrajšal za okvirno 3 tedne. Po novem se bo lahko vlogo za spremembo SLR vložilo dvakrat letno in ne samo enkrat, kot je to veljalo do sedaj. V okviru spremembe uredbe CLLD se določenim potencialnim upravičencem (pravnim in fizičnim osebam) dovoljuje do 50 EUR neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge. Več
Prihodnost LEADER / CLLD
Na dogodku o skupni kmetijski politiki po letu 2020 v organizaciji Europe Direct/ EU Commission Helsinki office so iz kabineta podpredsednika Evropske komisije Jyrkia Katainenena, pristojnega za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, sporočili, da bo LEADER / CLLD v veliki meri ostal enak kot sedaj tudi v prihodnjem 2021-2027 programskem obdobju. Edini finski poslanec Evropskega parlamenta Nils Torvalds, član EP COMAGRI, je dejal, da je Brexit dobra priložnost za reorganizacijo sredstev in instrumentov politike za večjo donosnost naložbe.
LAS Prlekija © 2016-2018
LAS Prlekija Info e-novice izhajajo enkrat mesečno. V njih so objavljene aktualne novice partnerjev LAS Prlekija, podpornih institucij in drugih deležnikov družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja Prlekije.

Izdajatelj: Prleška razvojna agencija giz. Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
T: +386 (0)2 585 13 40, E: info@las-prlekija.com, www.las-prlekija.com
Uredništvo: Goran Šoster in Maja Šogorič
 
Svoje prispevke in obvestila za objavo v e-novicah LAS Prlekija Info pošiljajte na naslov:
info@las-prlekija.com

 

Za vsebino je odgovorna LAS Prlekija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

E-novice prejemate, ker ste član LAS Prlekija ali ste v bazi elektronskih naslovov Prleške razvojne agencije giz. Nastavitve prejemanja novic lahko spremenite, če pa novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite


Email Marketing Powered by Mailchimp