Copy
Št. 02 / 2020
Oglej si vsebino novic v spletnem brskalniku

LAS Prlekija Info

e-novice Lokalne akcijske skupina Prlekija

Vabilo na delavnice za prijavitelje na 5. javni poziv LAS Prlekija

Vabimo zainteresirane, da se udeležite delavnic za pripravo prijav na 5. javni poziv LAS Prlekija. Na delavnicah bomo predstavili javni poziv, vlogo in možnosti pridobivanja sredstev za izvedbo različnih projektov. Izbrani projekti bodo prispevali k uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020 s sofinanciranjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Urnik delavnic:
  • v četrtek, 12. 3. 2020 ob 14.00 uri, v prostorih Zavod-a Marianum Veržej, Puščenjakova ulica 1, Veržej;
  • v petek, 13. 3. 2020 ob 10.00 uri, v prostorih Kulturnega doma (medgeneracijski prostor) Apače, Apače 36a, Apače;
  • v petek, 13. 3. 2020 ob 13.00 uri, v prostorih Kulturnega in upravnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici (modra dvorana), Videm 14, Sveti Jurij ob Ščavnici;
  • v torek, 17. 3. 2020 ob 10.00 uri, v prostorih občine Razkrižje, Šafarsko 42, Razkrižje;
5. javni poziv je objavljen na spletni strani LAS Prlekija, pod rubriko Javni pozivi: www.las-prlekija.com.

Udeležba je brezplačna.

Vljudno vabljeni!
VABILO

6. javni poziv LAS (sklad ESRR) bo objavljen takoj po odobritvi s strani MGRT

Skladno s sprejetimi sklepi organov LAS Prlekija bo 6. javni poziv LAS Prlekija objavljen predvidoma meseca marca ali aprila oz. takoj ko ga odobri Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  Namen poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 80 %.

Poziv bo objavljen na spletni strani www.las-prlekija.com.

LAS Prlekija oddala devet prijav v okviru Javnega razpisa za sodelovanje LAS (podukrep 19.3)

LAS Prlekija je konec februarja, po odobritvi Upravnega odbora LAS Prlekija in večmesečni intenzivni pripravi, uspešno oddala devet vlog na 5. javni poziv za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.
Vsem sodelujočim partnerjem se toplo zahvaljujemo za konstruktivno sodelovanje in si nadejamo čim boljšim rezultatom prijav, ki jih pričakujemo poleti.

Izvajanje projektov, odobrenih na 3. javnem pozivu LAS (sklad EKSRP)

Avgusta 2019 je vodilni partner LAS Prlekija (PRA giz) na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) oddal deset vlog, odobrenih na 3. Javnem pozivu LAS Prlekija (sklad EKSRP). Devet vlog je bilo odobrenih z odločbami AKTRP, poslanimi decembra 2019 oz. januarja 2020, ki se tako že izvajajo. Ena izmed operacij (z akronimom Sončna elektrarna, prijavitelja Občina Radenci), se je že uspešno zaključila, vodilni partner pa bo te dni vložil zahtevek za izplačilo sredstev.

Sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija

Vodilni partner LAS Prlekija je vložil prvo vlogo za spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija (SLR) ter na poziv MKGP oddal prve dopolnitve vloge. Pričakujemo, da bodo spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija odobrene v kratkem. Na osnovi sprememb pripravlja vodilni partner Prleška razvojna agencija 7. javni poziv, ki bo objavljen predvidoma v poletnem času.
© 2020 Lokalna akcijska skupina PrlekijaZa vsebino je odgovorna LAS Prlekija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nastavitve prejemanja lahko spremenite, če pa novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite.

Email Marketing Powered by Mailchimp