Copy
LAS Prlekija Info
december 2016

LAS Prlekija objavila 2. Javni poziv za izbor operacij - sofinanciranje iz sklada ESRR

Namen 2. Javnega poziva je izbor operacij (projektov) v letih 2016-2018, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.
Rok za oddajo vlog na 2. Javni poziv je 31. januar 2017.
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 294.000,00 EUR.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR znaša do 80 %.
Razpis je objavljen od dne 12. 12. 2016 na www.las-prlekija.com.

Delavnici za prijavitelje na 1. javni poziv LAS Prlekija (sofinanciranje iz sklada EKSRP)

Vodilni partner LAS Prlekija, Prleška razvojna agencija giz, organizira delavnici za vse, ki nameravajo oddati vlogo za prijavo operacije na 1. javni poziv LAS Prlekija. Prva delavnica bo potekala v četrtek, 15. decembra ob 12.00 uri v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona (Zavod Kultprotur), Trg svobode 15, druga pa v petek, 16. decembra ob 11.00 uri v prostih Info centra Biomura (Ribiški dom - gostilna Trnek), Mota 76, Ljutomer. Delavnici sta odprtega tipa. Več

3. (dopisna) seja Upravnega odbora LAS Prlekija 

Med 9. in 12. decembrom je bila izvedena 3. seja UO LAS Prlekija, na kateri so člani UO sprejeli sklep o spremembi besedila 2. javnega poziva LAS Prlekija na priporočilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sprejeli so tudi sklep o imenovanju petega člana Ocenjevalne komisije. Več

Občinama Križevci in Razkrižje podelili naziv "Planetu Zemlja prijazna Občina 2016" 

Društvo Planet Zemlja je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, razpisalo že sedmi vseslovenski natečaj za naziv »Planetu Zemlja prijazna občina«. Tega sta si letos prislužili občina Razkrižje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev) in občina Križevci (v kategoriji od 3.000 do 5.000 prebivalcev). Cilj natečaja je dvig zavesti o vplivu vseh odločitev lokalnih oblasti na okolje in s tem na kakovost bivanja občank in občanov. Več 

Božična Prlekija 2016/17, december 2016 in januar 2017

V okviru tradicionalnega programa "Božična Prlekija" si oglejte 9. razstavo slovenskih jaslic, otroških jaslic in jaslic Marije Bizjak v Centru DUO Veržej (od 2. 12. 2016 do 6. 1. 2017), Božično vas v Banovcih (od 11. 12. 2016 do 6. 1. 2017), Predstavo Božična noč pri Ivanovem izviru na Razkrižju (24. 12. 2016 in 7. 1. 2017) in Božični koncert pred gasilskim domom Banovci (26. 12. 2016). Več

Poziv zainteresiranim podjetnicam iz narodnostno mešanega območja

LRF za Pomurje objavlja v okviru projekta "WE INSPIRE" poziv ženskam iz narodnostno mešanega območja, ki želijo postati podjetnice ali so na začetku svoje podjetniške poti. Skupaj s projektnimi partnerji in strokovnjaki vam bodo pomagali razvijati podjetniško idejo v podjetje. Vabijo na predstavitveno srečanje, ki bo 14. decembra ob 17. uri v CEED klubu, Šmartinska 152, Ljubljana. Več informacij na na info@lrf-pomurje.si

Koledar prireditev na območju LAS Prlekija

Razpisi na območju LAS Prlekija

Razpisi - izpostavljamo

2. javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR)
Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju Občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Rok za oddajo vlog: do 31. 01. 2017

1. Javni poziv LAS Prlekija (sklad EKSRP)
Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Rok za oddajo vlog: do 23. 12. 2016

Javna dela 2017
Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2017. Povabilo je odprto od 11. 11. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 30. 4. 2017.

Slovenski regionalni dnevi 2016 

Objavljeni so sklepi in predstavitve Slovenskih regionalnih dnevov 2016, ki so potekali 10. in 11. novembra v Murski Soboti. Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni dogodek, namenjen predstavitvi izvajanja in priporočil za načrtovanje ter izvajanje regionalne politike v Sloveniji. Več

Osnutek deklaracije LEADER/CLLD 2021-2027 

Evropska LEADER mreža za razvoj podeželja - ELARD je organizirala konferenco “Renewing LEADER/CLLD for 2020+; Celebrating 25 years of LEADER in Europe!” v Estoniji. Eden izmed glavnih namenov konference je pripraviti deklaracijo o razvoju pristopa LEADER oz. CLLD za obdobje 2021-2027. Več

Poročila EU o pričakovanih trendih za posamezne kmetijske sektorje 

V Bruslju je 6. in 7. 12. potekala konferenca "Agricultural Outlook", na kateri so predstavili pregled trendov po kmetijskih sektorjih (mleko, meso, poljščine) za naslednjih 10 let. Med drugim sta na voljo tudi zanimivi predstavitvi dveh kmetij o zniževanju toplogrednih plinov in o kmetovanju na način "Conservation agriculture". Več

E-novice

E-novice Mreže za podeželje - PRePlet, št. 49/16. Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Kohezijski E-kotiček, št. 96, november 2016. Izdajatelj: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Moj spletni priročnik - tedenski informativni bilten za mikro, mala in srednje velika podjetja, št. 49-16. Izdajatelja: MGRT in Spirit Slovenija.
LAS Prlekija Info e-novice izhajajo enkrat mesečno. V njih so objavljene aktualne novice partnerjev LAS Prlekija, podpornih institucij in drugih deležnikov družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja Prlekije.

Izdajatelj: Prleška razvojna agencija giz. Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
T: +386 (0)2 585 13 40, E: info@las-prlekija.com, www.las-prlekija.com

Uredništvo: Goran Šoster in Maja Šogorič
 
Svoje prispevke in obvestila za objavo v e-novicah LAS Prlekija Info pošiljajte na naslov:
info@las-prlekija.com

E-novice prejemate, ker ste član LAS Prlekija ali ste v bazi elektronskih naslovov Prleške razvojne agencije giz. Nastavitve prejemanja novic lahko spremenite, če pa novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite.
 Email Marketing Powered by Mailchimp