Copy
št. 01/2019
Oglej si vsebino e-novic v spletnem brskalniku

LAS Prlekija Info
e-novice Lokalne akcijske skupina Prlekija
AKTUALNO

Objavljen je 3. javni poziv LAS Prlekija


LAS Prlekija je po uspešno zaključenih 10 projektih, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), objavila nov, 3. javni poziv. Dobrih 370.000 EUR iz EKSRP je namenjenih izvajanju 12 ukrepov Strategije lokalnega razvoja na območju 8 občin med avstrijsko in hrvaško mejo ob desnem bregu reke Mure.

Prleška razvojna agencija bo do konca februarja izvedla 8 delavnic za pomoč pri pripravi vlog.

Javni poziv LAS Prlekija z razpisno dokumentacijo je na voljo na tej povezavi.

Upravni odbor in skupščina LAS Prlekija potrdila objavo 3. in 4. javnega poziva LAS Prlekija

V torek, 18. decembra 2018 sta v prostorih Info centra Biomura na Moti pri Ljutomeru potekali 11. seja Upravnega odbora LAS in 5. seja Skupščine LAS Prlekija. Osrednja točka je bila objava 3. in 4. javnega poziva LAS Prlekija za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija.
Na sejah so člani sooblikovali in potrdili objavo 3. javnega poziva, ki je objavljen od 7. 1. 2019 in 4. javnega poziva LAS Prlekija, ki bo omogočil črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in bo objavljen predvidoma v februarju. Predvidena višina razpoložljivih sredstev ESRR znaša 455.000,00 evrov.

Sedem projektov LAS Prlekija že prejelo sredstva ESRR

Upravičenci iz sedmih od skupno devetih zaključenih projektov v okviru 2. javnega poziva LAS Prlekija so do konca leta 2018 prejeli sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvojMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je omogočilo dvema upravičencema dokončanje projektov v letu 2019, sicer pa dokazalo, da je zanesljiv in učinkovit partner pri lokalnem in regionalnem razvoju. Kompliment vsem zaslužnim!

Zaostanek pri izplačilih zaključenih projektov iz EKSRP

Kljub zagotovilom Ministrstva za kmetijstvo, da bodo zahtevki, vloženi do konca avgusta 2018, izplačani še v istem letu, se odgovorni niso držali lastnih obljub. V LAS Prlekija smo do konca junija 2018 vložili na AKTRP 8 zahtevkov, avgusta smo vložili deveti zahtevek, vendar smo prejeli plačila iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja zgolj za štiri od desetih pravočasno zaključenih projektov v letu 2018. Merilo uspešnosti lokalnih akcijskih skupin je torej povsem v rokah administracije. Uspešnost izvajanja Strategij lokalnega razvoja na ta način izgublja svoj pomen. 
Aktualno
Razpisi in natečaji na območju LAS Prlekija

NE SPREGLEJTE

Prva »Nagrada NEWBIE« za najbolj uspešnega in inovativnega novega pristopnika na kmetiji v Sloveniji
“Nagrada NEWBIE” je namenjena uspešnim in inovativnim novim pristopnikom v kmetijstvu ter se podeljuje v devetih partnerskih državah v Evropi. Namen nagrade je prepoznati in predstaviti tiste kmete/kmetice, ki bodo spodbujali in navdihovali  predvsem tiste, kateri vstopajo v kmetijski sektor. Nagrajenci bodo imeli možnost dodatnega usposabljanja, snemanja predstavitvenega videa in/ali udeležbe na mednarodni konferenci NEWBIE (v letih 2019 ali 2021), kjer se bodo lahko srečali z drugimi inovativnimi novimi pristopniki v kmetijstvu iz vse Evrope. Več
 
LAS Prlekija © 2016-2019
LAS Prlekija Info e-novice izhajajo enkrat mesečno. V njih so objavljene aktualne novice partnerjev LAS Prlekija, podpornih institucij in drugih deležnikov družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja Prlekije.

Izdajatelj: Prleška razvojna agencija giz. Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
T: +386 (0)2 585 13 40, E: info@las-prlekija.com, www.las-prlekija.com
Uredništvo: Goran Šoster in Maja Šogorič
 
Svoje prispevke in obvestila za objavo v e-novicah LAS Prlekija Info pošiljajte na naslov:
info@las-prlekija.com

 
 
 
Za vsebino je odgovorna LAS Prlekija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 
E-novice prejemate, ker ste član LAS Prlekija ali ste se prijavili med prejemnike teh novic. Nastavitve prejemanja novic lahko spremenite, če pa novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite


Email Marketing Powered by Mailchimp