Copy
R-LINK Nieuwsbrief #1 - mei 2016
Dit is een nieuwsbrief van R-LINK, een onderzoeksproject over strategische gebiedsontwikkeling door kleinschalige bottom-up initiatieven.
In deze allereerste R-LINK nieuwsbrief lees je:

1) Wat er de afgelopen maanden achter de schermen is gebeurd
2) Waar je mag bloggen over je onderzoek
3) De overeenkomst tussen Kanye West, Japanse anime en Amerikaanse politiek
4) De must reads volgens Jan Willem Duyvendak
5) Het programma van de consortiumbijeenkomst
1) Achter de schermen van R-LINK
Beste allemaal,
 
Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van het VerDuS R-LINK onderzoek. De laatste maanden is er vooral veel achter de schermen gebeurd, zoals het aannemen van de promovendi en de junior-onderzoeker. Met genoegen kan ik meedelen dat we vier geweldige kandidaten hebben gevonden: Lilian en Kim zijn 1 april al begonnen bij de WUR en Michiel (UvA) en Fabi (HvA) beginnen op 1 juni. In deze nieuwsbrief stellen ze zich aan jullie voor.
 
Verder is er hard gewerkt aan de twee consortium-overeenkomsten: een van het NWO-deel en een van het SIA-deel. Na input van de consortiumpartners ligt er nu een definitieve overeenkomst en over enkele dagen zal de tekenversie worden rondgestuurd. Ook zijn we bezig met het maken van nadere werkafspraken met alle partijen, is er een website gemaakt, en wordt er in verschillende teams gewerkt aan het maken van case-protocollen, de opzet voor het buitenlandse veldwerk etc.
 
Tijdens onze eerste consortium-bijeenkomst en workshop op 10 juni presenteren we dit werk en kijken uit naar feedback van de consortiumpartners om zo goed mogelijk aan de praktijkvragen tegemoet te komen! De eerste workshop zal daarom een iets ander karakter krijgen dan de volgende workshops waarin de cases centraal zullen staan.
 
Met vriendelijke groet en tot 10 juni!
 
Leonie Janssen-Jansen
2) Website R-LINK in de lucht

De website van R-LINK staat online op www.rlink.nl. Alle onderzoekers hebben een login-naam en wachtwoord gekregen. Het is de bedoeling om regelmatig over de voortgang van het onderzoek te berichten in blogs of foto's. Dat kan in korte berichten en aankondigingen. Tertium heeft instructies hiervoor per mail rondgestuurd.
3) Promovendi stellen zich voor

Lilian van Karnenbeek is een van de WUR-promovendi binnen het R-LINK project. "Van kleins af aan word ik gefascineerd door alle verweven elementen die samen de stad maken. Als ik door de stad fiets word ik continu geïnspireerd door projecten die de stad willen vormgeven, optimaliseren en verduurzamen. Daarbij vraag ik mij altijd af hoe het samenspel van actoren samenkomt en wat de invloed van de maatschappij is. Voorafgaand aan dit project werkte ze een half jaar als junioronderzoek bij de Universiteit van Amsterdam. "Naast mijn passie voor onderzoek, geloof ik erin dat als onderzoek en praktijk elkaar raken en aanvullen de stad optimaler ingericht kan worden. R-LINK biedt uitstekende mogelijkheden om onderzoek en praktijk op een effectievere manier met elkaar te verbinden." Ze kijkt ook uit naar het buitenland-onderzoek. "De kans om een tijdje te leven en te werken in een internationale, bruisende stad zoals Portland maakte voor mij de keuze nog makkelijker: R-LINK heeft alle facetten in zich die ik leuk vind waardoor ik meteen gesolliciteerd heb!"

Op 1 april 2016 is Kim Carlotta von Schönfeld begonnen als nieuwe promovendus aan de WUR. Ze richt zich op sub-project 4 van R-LINK, over sociale innovatie en sociaal leren in de co-creatie van CLIUDs. Zoals haar naam al doet vermoeden is ze Duits. "Maar dat misleidt: ik ben behalve in Duitsland ook opgegroeid in Guatemala en Brazilië, met ouders die continu de wereld over reizen. Het lijkt alsof het in de genen zit: ik ga voor dit project doorgaans reizen tussen Amsterdam, Wageningen en Groningen, en ook naar het buitenland." Ze heeft een al even brede opleidingsachtergrond: begonnen met Sociale Geografie, Internationale Ontwikkelingsstudies en Planologie, om vervolgens de Research Master Urban Studies af te ronden. Voorafgaand aan dit project was Kim verbonden aan de UvA als junior onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. "Daar lag mijn focus op de rol van verschillende initiatieven van openbare ruimte en mobiliteit. Governance en initiatieven vanuit de 'community', markt en overheid, speelden hier net als in eerdere studies ook een centrale rol." Omdat governance en leerprocessen binnen haar onderzoek steeds terugkwamen en relevant bleken, ziet ze in deze PhD de perfecte kans om dieper te onderzoeken hoe deze processen precies invloed hebben op de uitkomsten van projecten.

Op 1 juni begint Michiel Stapper als PhD bij subproject 3 van R-LINK over de potentie van contracten om stedelijke ontwikkeling te sturen en hierbij gemeenschapsbelangen te vertegenwoordigen. "Tijdens mijn studies Sociale Geografie en Filosofie heb ik mij altijd geïnteresseerd in hoe gemeenschappen samenwerken en hoe gemeenschappen omgaan met kennis. Waar eindigt het juridische contract en waar begint het sociale contract? Hoe zorg je ervoor dat actoren beter samenwerken?" Op dit moment geeft hij les bij Sociale Geografie en Planologie aan de UvA. "Ik kijk er naar uit om de casussen in Amsterdam en Groningen te bezoeken en te discussiëren met alle professionals die meewerken aan R-LINK. Uiteraard heb ik ook veel zin om de internationale casussen te onderzoeken." Naast zijn academische interesses, kan je Michiel altijd storen voor een gesprek over Kanye West, Japanse anime of Amerikaanse politiek.
4) Must reads volgens Jan Willem Duyvendak
Wat zijn de must reads voor alle R-LINK'ers? We vroegen het consortiumlid Jan Willem Duyvendak. "Twee soorten literatuur zijn in het licht van de verdere ontwikkeling van het theoretisch kader van R-LINK mogelijk relevant. Allereerst zijn er benaderingen die uitgaan van het bestaan van verschillende ‘werelden’ (artikel 1), ‘arena’s’, dan wel ‘sferen’, waarin botsingen tussen actoren begrepen worden in termen van specifieke context. Ten tweede is er de literatuur die zich primair richt op de politieke arena en die beziet hoe politieke subjectiviteit zich ontwikkelt in de interactie tussen ‘challengers’ en ‘authorities’, bijvoorbeeld in het werk van Bröer (artikel 2)." 
 
1) Boltanski, L., & Thévenot, L. (1999). The sociology of critical capacity. European Journal of Social Theory, 2(3), 359-377.
 
2) Bröer, C. & J. W. Duyvendak (2009). Discursive opportunities, feeling rules and the rise of protests against aircraft noise. Mobilization: An International Journal14(3), 337-356.
5) Programma consortiumbijeenkomst 
Consortiumbijeenkomst + workshop 1

Op vrijdag 10 juni 2016 komt het consortium bijeen bij AMS in het Tropeninstituut in Amsterdam (Mauritskade 63). Het programma tot 13:30u is bedoeld voor alle consortiumleden. Het programma in de namiddag is met name interessant voor de onderzoekers.
   10:30 Inloop
   10:45 Welkom (Leonie Janssen-Jansen en Tertium)
   10:50 Promovendi + junior-onderzoeker stellen zichzelf voor
   11:10 Presentatie Carina Wiekens (Hanzehogeschool) over haar onderzoek
   11:40 Project Board R-LINK: praktische zaken consortium
   12:15 Lunch
   13.00 Menno van der Veen vertelt over het veldwerkonderzoek in New York
   13.30 Einde consortiumprogramma

   13.45 Start workshop case protocol (door Wendy Tan, Melika Levelt en Leonie Janssen-Jansen)
   13.45 Introductie + uitleg workshop discussie
   13.55 Discussiëren per thema tafel + verzamelen van gedachten/conclusies
   14.40 Koffiepauze
   14.50 Plenaire terugkoppeling
   15.10 Conclusie
   15.20 Einde
Contact:
r-link@tertium.nl
Deze nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal tot het einde van het R-LINK project in 2020. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen met als onderwerp 'afmelden' naar                       r-link@tertium.nl.
Copyright © 2016 R-LINK, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp