Copy
R-LINK Nieuwsbrief #2 - september 2016
Dit is een nieuwsbrief van R-LINK, een onderzoeksproject over strategische gebiedsontwikkeling door kleinschalige bottom-up initiatieven.
In deze nieuwsbrief lees je:

1) Waar je R-LINK binnenkort tegenkomt
2) Hoe we ervoor staan
3) Wie Fabi, Jamie en Dolly zijn
4) Wat de promovendi al wijzer zijn geworden
5) Alles over burgerparticipatie gone bad in Amsterdam
R-LINK komt naar je toe deze herfst
  • 4 okt, Amsterdam: Lectorale rede Stan Majoor, aanmelding via HvA
  • 6 okt, Breda: VerDuS-congres, aanmelding via Platform31
  • 17 nov, Wageningen: Inaugurele rede Leonie Janssen-Jansen, aanmelding via WUR
  • begin dec, Groningen: workshop 2
  • jan 2017, Amsterdam: workshop 3, Marineterrein
  • 7 feb 2017, Amsterdam: workshop 4, "Business Models" bij Groene Initiatieven
Update van Leonie Janssen-Jansen
Beste allemaal,
 
Laat ik deze tweede nieuwsbrief van het VerDuS R-LINK-onderzoek met fijn nieuws op het gebied van de bureaucratie beginnen: nadat de beide consortiumovereenkomsten door iedereen waren ondertekend en opgestuurd, is de eerste tranche van de onderzoeksubsidie overgemaakt! Hoewel het werk achter de schermen nog gewoon doorgaat, is daarmee een grote sprong gemaakt en kunnen we ons nog meer focussen op het onderzoek zelf.

De promovendi en andere onderzoekers zijn intussen flink opgeschoten met het uitwerken van hun deel van het onderzoeksvoorstel. Aan het case-protocol voor de 14 Nederlandse cases en die voor de buitenlandse cases is hard doorgewerkt in de zomer door Fabi, Melika, Wendy en mezelf, met gelukkig goede input vanuit het gehele consortium. Het verzamelen van onderzoeksgegevens gaat dus in vliegende vaart verder, met de komende maanden versterking van stagiair/student-assistent Dolly Loomans. Lilian zit intussen al een paar maanden bij het Marineterrein en Michiel is deze week aan zijn onderzoeksperiode bij de Antea Group begonnen. Wendy gaat volgende week naar Londen om de eerste ronde bij de Londense cases te doen. De abstracts die we voor de ACSP (American Collegiate Schools of Planning) hebben ingediend, zijn geaccepteerd en we gaan dus eind oktober met een R-LINK afvaardiging naar dit congres in Portland. We zullen dit combineren met de eerste ronde veldwerk in deze stad in Oregon. Reis- en onderzoeksverslagen verschijnen uiteraard na afloop op de website en in deze nieuwsbrief.

De volgende case-workshops staan gepland voor begin december in Groningen, medio januari op het Marineterrein en 7 februari rondom business modellen bij groene initiatieven. Uiteraard is R-LINK ook aanwezig op het jaarlijkse VerDuS-congres dat dit jaar op 6 oktober in Breda plaatsvindt. We organiseren daar voor het brede praktijkpubliek de workshop Invloed van burgers: wanneer wel/niet doen?” En uiteraard is het mogelijk om veel R-LINK-ers te ontmoeten bij de lectorale rede van Stan Majoor op 4 oktober in Amsterdam en de inaugurele rede van mijzelf in Wageningen op 17 november!
 
Met vriendelijke groet,
 
Leonie Janssen-Jansen
Nu ook R-LINKED

Junior-onderzoeker Fabi van Berkel volgde na haar bachelor Planologie een master waarin aandacht werd besteed aan het internationale karakter van planning en aan (multi-level) governance rondom milieuvraagstukken. Ze deed praktijkervaring op bij de Stadstaat Hamburg en de gemeente Nijmegen, alvorens haar pijlen weer op het onderzoek te richten. Fabi houdt zich graag bezig met de vraag hoe we stedelijke ontwikkeling kunnen organiseren die houdbaar is voor volgende generaties. Bij R-LINK ziet ze kans haar belangstelling voor de theoretische en praktische wereld te verenigen: "enerzijds door me te verdiepen in de legitimering van burger gestuurde initiatieven en onderzoek te doen naar de mogelijke toepassing van organisatie-modellen bij de stadslandbouw cases; anderzijds door me in te zetten voor de kennisdisseminatie naar de praktijk en de gezamenlijke dataverzameling aan te sturen."


Student-assistent Jamie Marsfelder koos ervoor om Bestuurkunde te gaan studeren vanwege haar "voorliefde voor de stad Amsterdam, haar bewoners, mogelijkheden maar ook problemen". Daarvoor werkte ze bij het DeLaMar theater. Bij R-LINK ziet ze ernaar uit haar opgedane kennis in praktijk te brengen. Zo schreef ze tijdens haar studie al een aantal onderzoeksrapporten, "maar nooit binnen zo'n groot consortium als R-LINK." Ze is benieuwd hoe de onderlinge verhoudingen liggen tussen de verschillende partijen. Ook stelt ze dat kleinschalige initiatieven niet meer weg te denken zijn, en bijdragen aan de kwaliteit van het dagelijks leven. "Ik vind het leuk dat ik hier door middel van dit onderzoek een bijdrage aan kan leveren."


Stagiair/student-assistent Dolly Loomans ondersteunt Melika en Fabi het komende half jaar bij de gezamenlijke dataverzameling. Na het afronden van haar bachelor Sociale Geografie en Planologie wil ze graag relevante werk- en onderzoekservaring opdoen. "Mijn interesse bevindt zich daar waar stedelijke vraagstukken de grotere maatschappelijke vraagstukken raken, R-LINK sluit hier naar mijn idee zeer goed op aan!"
Bericht uit de bibliotheek
Kim von Schönfeld en Lilian van Karnenbeek begonnen een half jaar geleden met hun PhD. Kim: "Het was tot nu toe een spannende tocht door hele boeiende – en deels ook nieuwe – onderwerpen. Verder heb ik nu het voorstel grotendeels geschreven en veel nagedacht over de methoden en casussen die ik wil gaan gebruiken. Hopelijk kan ik al snel aan een ‘pilot-case-study’ beginnen en in november de ACSP-conferentie in Portland bijwonen." Ook voor Lilian, wekelijks te vinden op het Marineterrein, stonden de afgelopen maanden in het teken van "lezen, lezen en nog meer lezen". Daarbij kwamen veel nieuwe onderwerpen en theorieën aan de orde. "Gelukkig begint alles op z'n plek te vallen en krijgt mijn onderzoeksvoorstel steeds meer vorm." Ook Lilian verheugt zich erg op de conferentie in Portland, "een zeer leuke bijkomstigheid van dit promotietraject!"

Michiel Stapper begon drie maanden geleden aan zijn promotietraject en is behalve met zijn onderzoeksvoorstel, druk bezig met overleggen met Antea, waar hij z'n onderzoek zal uitvoeren. "De komende weken ga ik beginnen met interviews over het verloop van onderhandelings-processen rondom contracten. Hierbij maak ik gebruik van de 'players and arenas' benadering van James Jasper en Jan Willem Duyvendak uit hun gelijknamige boek (een aanrader!). Concreet betekent dit dat ik een analyse ga maken van de strategieën die Antea en andere spelers toepassen in het onderhandelingsproces en de 'arena's' die zij daarbij gebruiken." 
Burgerparticipatie 1.0
Trailer
De renovatie van het Rijksmuseum nam maar liefst 10 jaar - twee keer zoveel als beoogd - in beslag. Het proces verliep dan ook niet zonder slag of stoot, zoals te zien in de vierdelige serie die hierover werd gemaakt. Zo raakte het museum verstrikt in een langdurig conflict met de Amsterdamse fietslobby, wat behalve hoog oplopende gemoederen, ook zeer boeiende televisie opleverde. Bekijk de eerste twee afleveringen hier. Mocht je ook de laatste twee delen willen zien, laat het ons dan weten. Deze kunnen wij desgewenst via contacten bij de NTR opvragen.  
Nieuw webadres
Het nieuwe adres van de R-LINK site is rlink.tertium.nl. Hier vinden jullie alle nieuwsberichten, updates van de wetenschappers en andere interessante berichten. Ben je zelf iets leuks tegen-gekomen wat je wilt delen met het consortium en andere belangstellenden, mail dan naar
r-link@tertium.nl. 
Contact:
r-link@tertium.nl
Deze nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal tot het einde van het R-LINK project in 2020. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen met als onderwerp 'afmelden' naar                       r-link@tertium.nl.
Copyright © 2016 R-LINK, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp