Copy
Nyhedsbrev 14 - Rummelig imidt
NYHEDSBREV 14 - FORÅR 2019
 

Forlængelse: Rummelig imidt skal udvikle indkøb og cirkulær økonomi

Rummelig imidt har fået en længere tidshorisont. Projektet et netop blevet forlænget et år, så det nu tidligst ophører ultimo 2021. I den sidste del af projektperioden vil Rummelig imidt arbejde mere målrettet med udvikling indenfor blandt andet indkøbspolitik og cirkulær økonomi.

Samtidig vil det nuværende arbejde med konkrete indslusningsforløb, der hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet, fortsætte. Her er måltallet øget, så det nu skal rumme 810 borgere fra Region Midtjylland. Borgere med andre udfordringer end kun ledighed, der skal hjælpes det sidste stykke vej ud i beskæftigelse.

Rummelig imidt vil i den sidste del af projektperioden ligeledes samle op på de opnåede resultater og få dem til at leve på tværs af de midtjyske kommuner. Resultaterne skal give kommunerne ny inspiration til, hvordan der arbejdes med borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
 
Rummelig imidt lancerer digital metodebog
Rummelig imidt har fået udarbejdet en e-bog med alle beskrivelser og resultater fra de aktiviteter, der er søsat i projektet. Formålet med metodebogen er at give inspiration. På den måde håber vi, at andre organisationer har mod på at afprøve lignende initiativer eller arbejde videre med dem, som Rummelig imidt og dets partnere har udviklet. Det handler om vidensdeling.

Metodebogen er lavet i samarbejde med Pluss, og den giver et godt overblik over alle projekterne. Ud over beskrivelser af indsatserne og deres resultater, kan man finde interviewvideoer. Her interviewer projektholderne hinanden på tværs. På den måde opnås en god faglig dialog omkring projekterne, tankerne bag og den praktiske tilgang. I metodebogen kan man også finde animerede explainer-videoer af samtlige projekter.

Rummelig imidt håber, at metodebogen kommer så bredt ud som muligt, og vi opfordrer derfor alle vores interessenter, at de deler den.

Metodebogen kan findes her
 
Kooperationen og Code of Care stopper i projektet: Vi siger tak for samarbejdet
Vores to meget dygtige samarbejdspartnere, folkene i Kooperationen og Code of Care, stopper i Rummelig imidt. Samarbejdet har hele tiden haft udløb til den 31. marts 2019. De to partnere har i den grad været med til at forme og udvikle projekt Rummelig imidt, og vi kunne ikke være nået her til uden dem. Derfor siger projektgruppen i Rummelig imidt mange tak for samarbejdet.

Kooperationen har været med til at udvikle den socialøkonomiske indsat. De har blandt andet stået for at afholde kompetenceudviklingsseminarer for kommunale medarbejdere, hvilket har været meget givtigt. Derudover har de holdt netværksmøder for socialøkonomiske virksomheder under netværket Socialøkonomi Midtjylland. Formålet har været at styrke den forretningsmæssige udvikling af midtjyske socialøkonomiske virksomheder. Desuden har Kooperationen lavet en masse relevant materiale til de virksomheder, der vil indtænke socialøkonomi og inklusion i forretningsmodellen. Alt sammen noget, der kan findes her.

Code of Care har været med til at løfte den virksomhedsrettede indsats i Rummelig imidt. Her har Code of Care især stået for at facilitere netværk for virksomhederne. Også kaldet Task Forces. De forskellige Task Forces arbejder med forskellige målgrupper, men fælles for dem alle er, at de ønsker at tage et socialt ansvar. Det er lykkes at få otte forskellige netværk på benene fordelt bredt i hele Regionen. Derudover har Code of Care løftet et stort arbejde med at udvikle materialer og værktøjer, som både virksomheder og kommuner kan benytte sig af. Læs meget mere om den virksomhedsrettede indsats her.
 
Rummelig imidt starter nyt projekt i Odder
Den 16. marts startede en ny borgerrettet aktivitet i Odder Kommune. Her samarbejder kommunen med organisationen SIND. Aktiviteten skal få psykisk sårbare borgere – via en forberedende indsats – i fleksjob eller anden beskæftigelse. 40 borgere skal deltage i projektperioden, der løber frem til 30. september 2020. SIND samarbejder med en række socialøkonomiske virksomheder og bruger disse som indslusnings- og sparringspartnere for borgere med psykisk sårbarhed. Socialøkonomiske virksomheder har ofte andre muligheder for at modtage borgere fra kanten af arbejdsmarkedet, og projektet søger derfor at lave et socialøkonomisk virksomhedsnetværk. Læs mere her
Tre aktiviteter er afsluttet med gode resultater
Afslutningen af marts måned har samtidig markeret afslutningen på tre aktiviteter i Rummelig imidt. Nemlig Krigsveteransprojektet i Aarhus Kommune, Flere i flexjob i Odder Kommune og Indslusningsforløb for døve og hørehæmmede ved Castberggård Job- og Udviklingscenter i Hedensted Kommune. Alle tre projekter har været meget vellykkede og haft gode resultater.

Krigsveteranprojektet i Aarhus Kommune har haft til formål at afklare hensigtsmæssige prioriteringer indenfor målgruppen: krigsveteraner. Dette er gjort ved at ansætte en veterankoordinator. Koordinatoren har understøttet den helhedsorienterede indsats og samtidig været brobygger mellem kommuner, relevante organisationer og virksomheder. 23 krigsveteraner har deltaget i projektet, og seks er kommet i beskæftigelse.

I Odder Kommune har man samarbejdet med Respektrum og lavet en særlig indsats for ledige med andre udfordringer end bare ledighed. Deltagerne i projektet har blandet andet haft stress, depression eller problemer med bevægeapparatet. Projektet har afprøvet en mere håndhold indsats for at få denne målgruppe tilbage på arbejdsmarkedet i form af fleksjob. 24 borgere har deltaget i projektet, og fire er kommet i fleksjob.

Projektet hos Castberggård Job- og Udviklingscenter, der har haft regional karakter, har haft til formål at få døve og hørehæmmede, der har været ledige i længere tid, tilbage på arbejdsmarkedet. Dette er gjort i samarbejde med jobcentre i flere kommuner. 18 borgere har deltaget i projektet, og ni er kommet i arbejde.

Fælles for alle tre projekter er, at de har været i gang siden sommeren 2017. Det har været en lærerig og udviklende proces med gode resultater, og Rummelig imidt takker for det gode samarbejde.
 
Sekretariatsleder Mikkel Munk-Hartge Mobil: 3147 4474 Mail: mm@lo-aarhus.dk
Faglig projektleder Søren Larsen Mobil: 2166 0429 Mail: sl@lo-aarhus.dk
Bogholder Inge Toft Mobil: 5053 5752 Mail: it@lo-aarhus.dk
Kommunikationskonsulent Tue Germundsson  Mobil: 3060 0563  Mail: tg@lo-aarhus.dk 

E-mail
Hjemmeside
LinkedIn
               
   


Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbrev
- send blot en mail til tg@lo-aarhus.dk

Rummelig imidt er et projekt under Projektsekretariatet med finansiering fra EU's socialfond, Regionsrådet i Region Midtjylland og Vækstforum.


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Rummelig Imidt · Skt. Knuds Torv 3 · Aarhus C 8000 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp