Copy
NYHEDSBREV nr. 5 - oktober 2016
Se denne e-mail i din browser
LÆS OM
  • Procesdagene med 29 forslag til målgrupper
  • Task Force (virksomhedsnetværk)
  • Unge studerende spiller med ind med løsninger og ideer
  • Hvad sker der lige nu i Rummelig imidt
  • Hvad er Rummelig imidt fortalt på 4 minutter
Procesdagene
Over 100 personer i Region Midtjylland havde takket ja til at deltage i procesdagene i de 7 arbejdskraftoplande. Det kom der ikke mindre end 29 målgrupper ud af. Se den samlede liste her...

Ud af de 29 målgrupper har projektgruppen i Rummelig imidt foreslået at igangsætte de første 9 initiativer. Rummelig imidt er lige nu i gang med at afklare om kommunerne i de enkelte arbejdskraftoplande er enige i forslagene.
Derefter bliver der i et tæt samarbejde med kommunerne og de lokale parter nedsat Task Forces hvor det giver værdi, som skal kvalificere arbejdet med initiativerne set fra et virksomhedssynspunkt.
Task Force
Code of Care er i gang med at etablere Task Force i Silkeborg, Viborg og Horsens. Når disse er etableret vil der blive holdt en procesdag i hvert område for 10 til til 15 virksomheder. De skal så arbejde med de udfordringer der er for at få den valgte målgruppe i job.
Målet er at virksomhederne skal kvalificere kommende projekter og komme med ideer til hvordan målgruppen kan inkluderes ude i virksomhederne. På den måde bliver de initiativer der sættes i gang funderet i virksomhedernes behov og bidrager til at inklusionen af borgere forhåbentlig kan blive en succes.


Unge studerende spiller ind med løsninger og ideer
Rummelig imidt indgår i et samarbejde med VIA i Holstebro, Viborg og Aarhus i et uddannelsesprogram der hedder Crowd Sourcing.
Her er de studerende blevet bedt om at komme med deres bud på, hvordan man inkluderer folk på kanten af arbejdsmarkedet. Der er allerede kommet 19 forslag fra tværgående teams på uddannelsesstederne.
Disse vil så blive vurderet af et ekspertpanel og der vil blive givet en 1., 2. og 3. præmie fra Rummelig imidt for de bedste ideer.

Hvad sker der lige nu i Rummelig imidt
Vi er lige nu i gang med at drøfte kommende projekter med kommunerne. Når dette er på plads vil der løbende blive etableret Task Forces, som skal arbejde med de udfordringer der er valgt.

Kommunerne/projektholdere kan allerede nu begynde at arbejde med udkast til et projekt/indslusningsforløb. Rummelig imidt har udarbejdet et ansøgningsskema, som kan findes på vores hjemmeside www.rummeligimidt.dk under værktøjskasse.

Når der etableret et Task Force i det område hvor målgruppen er valgt, kan den endelige ansøgning om et givent projekt udarbejdes i samarbejde med og støtte fra Projektsekretariatet.

I Rummelig imidt er målet at der inden udgang af 2016, er etableret de første 3 Task Forces og der inden 1. kvartal 2017 er igangsat 7 projekter. Alle godkendte projekter vil blive lagt på vores hjemmeside.
I sidst 2016 og først i 2017 vil initiativet om etablering af socialøkonomiske netværk blive søsat.
 
Desuden er vi i gang med at planlægge møder i de 7 arbejdskraftoplande i 2017, her vil vi orientere om projektets fremdrift, orientere om og følge op på igangsatte projekter samt facilitere erfaringer om arbejdet med det rummelige arbejdsmarked i de enkelte områder.


 
Hvad er Rummelig imidt fortalt på 4 minutter.
Vi har udarbejdet en animationsfilm der kort og præcist fortæller hvad Rummelig imidt går ud på.

Du kan se filmen ved at klikke ind her:

 
Administrativ projektleder, Mikkel Munk-Hartge Mobil: 3147 4474 Mail: mm@lo-aarhus.dk
Faglig projektleder, Søren Larsen Mobil: 2166 0429 Mail: sl@lo-aarhus.dk
Bogholder Inge Toft Mobil: 5053 5752 Mail: it@lo-aarhus.dk
E-mail
Hjemmeside
               


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Rummelig Imidt · Skt. Knuds Torv 3 · Aarhus C 8000 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp