Copy
Nieuws en andere leuke berichten van HilverZon, de energieke club die zonne-energie op een slimme en leuke manier bereikbaar maakt voor alle Hilversummers. 
View this email in your browser

 

Jan Kastje opent postcoderoos Anna II

“Behalve isoleren en energie besparen, is het voor een volledig energieneutraal Hilversum in 2040 ook belangrijk dat we duurzaam stroom opwekken”, zei wethouder Jan Kastje tijdens de feestelijke opening van de tweede fase van de zonneweide op Anna’s Hoeve.

“Dat kan op het eigen dak, maar ook door mee te doen met een collectief dak", was zijn vervolg. "En waarom dan niet via lokaal en vanuit het inwonersperspectief? Maak verduurzaming iets van jezelf!"

“Alle 2160 zonnepanelen op het dak boven de bufferbak van de zuiveringsinstallatie zijn nu in beheer van HilverZon. Inwoners met postcodes 1211, 1217, 1221, 1222 en 1223 kunnen meedoen met dit nieuwe project dat HilverZon de naam Anna II heeft gegeven.
Volgens voorzitter John Dietz zetten HilverZon en de gemeente daarmee weer een flinke stap vooruit als het gaat om verduurzaming. “Onze collectieve zonnedaken in Hilversum leveren nu aan 4500 huishoudens stroom. Daarmee besparen we een halve kiloton CO2 per jaar”, vertelde hij het publiek van deelnemers in het nieuwe postcoderoosproject tijdens de feestelijke opening met een hapje en een drankje. 

Lees hier verder 

 
Leerlingen Lorentzschool in actie voor zonnestroom
 

De leerlingen van de Lorentzschool in Hilversum Oost zijn niet tevreden met het lege dak op de school. Zij willen zonnestroom! Samen met de Stichting Schooldakrevolutie en HilverZon riepen zij op tot actie en overhandigden zestig Non-Stop Zon actiekaarten met ideeën voor een groenere school aan wethouder Onderwijs Annette Wolthers. 

Sinds dit jaar heeft de Lorentzschool in Hilversum een eigen Ecoraad van leerlingen die volgens schooldirecteur Jeroen Jansen goed aan de weg timmert. "We vergroenen onze schooltuin en zamelen steeds meer afval gescheiden in. De kinderen hebben zelfs naar Melkunie gebeld om te vragen waarom er plastic rietjes in de pakjes schoolmelk zitten."
Ook heeft de school nog steeds een leeg dak. Een doorn in het oog van de Ecoraad, want hierop zouden minstens 150 zonnepanelen passen. Daarom hebben zij de Milieubende ingeschakeld die de groepen 5 en 7 van de school heeft overvallen met Non-Stop Zon actiekaarten. Elk kind kon zijn of haar wens voor schone energie op school op de kaarten schrijven. Wethouder Annette Wolthers nam de kaarten in ontvangst en ondersteunde de actie met ook haar vuist in de lucht.

Buurtbijeenkomst Energietransitie Betlehemkerk goed bezocht
 

Ruim dertig buurbewoners lieten zich in de Bethlehemkerk informeren over de energietransitie. Energiecoaches Erik de Lange en Paul Rasch van HilverZon beantwoordden vragen en gaven tips over het isoleren van de eigen woning.

Ook konden buurtbewoners aangeven dat zij interesse hadden in een persoonlijk energiebesparingsadvies aan huis van onze energiecoaches. Wethouder Duurzaamheid Jan Kastje kwam na de pauze ook zijn licht opsteken en vertelde over de missie die Hilversum heeft om in 2040 een volledig energieneutraal te zijn.

Jan Terlouw: "Als we niet kiezen voor de energietransitie is dat schandelijk tegenover onze kinderen." 
 
Dit zei Jan Terlouw in een overvolle Bethlehemkerk tijdens een avond die was georganiseerd door de "Groene Kerk". 

Terlouw nam zijn publiek mee via de Clean Air Act uit 1952, het rapport van de Club van Rome in 1972, de oprichting van het Klimaatpanel IPCC in 1990 en de Klimaattop in Parijs in 2015 in onze bewustwording van de noodzaak van een beter klimaat. 75 procent van de insecten is verdwenen, het leven in onze oceanen lijdt onder de plastic soep en in honderd jaar is de temperatuur evenveel gestegen als eerder in duizenden jaren gebeurde. Terlouw: "En dan zijn er nog mensen die denken dat klimaatverandering een hoax is. Mijn verstand staat dan stil". 
 


HilverZon present op CityRun 2019

HilverZon doet mee met de CityRun op zondag 14 april 2019. Kom je ons ook aanmoedigen?

Ook dit jaar doet HilverZon weer mee met de City Run. Het sportieve HilverZon-team loopt mee met de businessrun van 5 kilometer. Kom je ons aanmoedigen? Ook staan we op de markt met onze eigen informatiestand en laten we als de leukste energieke club van Hilversum van ons horen. Leuk als je ons opzoekt. Neem je vrienden en familie mee, dan zetten we samen Hilversum in 't zonnetje.

Neem deel aan een Zonnedak!
HilverZon biedt Hilversummers de mogelijkheid om te investeren in een zonnedak; er zijn nog zonnepanelen op de Zonneweide bij Anna’s Hoeve beschikbaar. HilverZon werft momenteel locaties voor nieuwe projecten in de hele gemeente, aanmelden van een beschikbaar dak wordt altijd op prijs gesteld: info@hilverzon.nu.

HilverZon gaat regionaal met Aernoud Olde
 

Aernoud Olde, onze HilverZonner van het eerste uur, wordt vertegenwoordiger van de energiecoöperaties van Noord-Holland Zuid. Aernoud gaat namens de coöperaties van onder andere Haarlem, Amstelveen, Amsterdam, Zaandam en 't Gooi meepraten in de provinciale RES-stuurgroep.

RES staat voor Regionale Energie Strategie. De RES gaat een belangrijk onderdeel uitmaken van de energietransitie. Nederland is opgedeeld in dertig regio's en iedere regio moet vast gaan stellen wat de Regionale Energie Strategie gaat worden. 

Om de burgerparticipatie te bevorderen hadden de energiecoöperaties in Noord-Holland Zuid de uitnodiging ontvangen om een vertegenwoordiger toe te laten treden tot de stuurgroep voor het opstellen van het RES. Hiervoor hadden zich meerdere kandidaten aangemeld. Daarom zijn wij ook blij dat na een spannende verkiezingsstrijd HilverZon-initiatiefnemer Aernoud Olde is verkozen is tot de RES-vertegenwoordiger namens de energie-initiatieven voor de regio Noord-Holland Zuid.
 
Aernoud: "Ik ga twee dingen doen: enerzijds zal ik opkomen voor het belang van de coöperaties binnen het op te stellen RES en anderzijds zal ik alles dat wordt besproken op de RES-bijeenkomsten overbrengen aan de tientallen coöperaties in de regio. Vanzelfsprekend zal ik hen ook op weg helpen bij het zoeken van een rol in de uitvoering van alle plannen. Het wordt een hele klus, maar wel een klus waar ik heel veel zin in heb."
 
Lees hier verder 

Veel belangstelling voor stand HilverZon op open dag LandinZicht 

Onze missie is om zo veel mogelijk bij te dragen aan een groener Hilversum. Dat doen we met onze zonnedaken, maar ook met het besparingsadvies van onze energiecoaches en buurtbijeenkomsten over de energietransitie. Een mooie boodschap die de vrijwilligers van HilverZon op zo veel mogelijke bijeenkomsten en markten willen overbrengen. Zo waren we vanzelfsprekend aanwezig met onze stand op de open dag van CSA LandinZicht. LandinZicht is een zelfoogstproject, waar je met een aandeel het hele groene seizoen verse groente kan komen oogsten. Een aanrader om ook eens langs te gaan. Meer info: csa-landinzicht.nl


 
HilverZon is om
HilverZon is lid van de coöperatie ‘Om | Nieuwe Energie’.

Dit collectief van energiecoöperaties in Nederland wil niet langer afhankelijk zijn van de grote grijze energiebedrijven of energie uit anderen landen. Het collectief wekt met meer dan 35 coöperaties 100% duurzame lokale energie op door heel Nederland. Om | Nieuwe Energie levert stroom aan 300.000 huishoudens in Nederland.

Lees hier alles over overstappen naar HilverZon | om

Partners van Hilverzon
Copyright © 2019 HilverZon, All rights reserved.